Seizoen 2018 / 2019

Voordat u zich voor evenementen kunt aanmelden, moet u zich éénmalig registreren.

Bent u al geregistreerd? Dan kunt u hier inloggen.

Wat betekent vrijheid bij Dietrich Bonhoeffer, en voor ons?

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) schreef vaak over vrijheid. Zijn student, collega, familielid, mede-verzetsman en biograaf Eberhard Bethge hield in 1977 in Kampen een voordracht over vijf aspecten van vrijheid bij Bonhoeffer. Wat betekenen deze voor ons?

De vijf aspecten van vrijheid in het denken van Bonhoeffer die Bethge besprak zijn: de sociale dimensie, de psychologische dimensie, de theologische dimensie, kerkelijke stellingname en de sociaal-ethische of politieke dimensie. Het gedicht dat Bonhoeffer op 21 juli 1944, een dag na de mislukte aanslag op Hitler, vanuit de gevangenis schreef: “Mijlpalen op weg naar de vrijheid” (Verzet en Overgave, p. 307) wordt gelezen en besproken.

Uitvoering : Aad van Tilburg
Wanneer : donderdag, 13 september 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Aad van Tilburg
Datum(s) : donderdag, 13 september 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : de Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Engelen bestaan

ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen bespreken in samenspraak of ‘Engelen bestaan’. Engelen worden gezien als geestelijke begeleiders die poorten en ook je hart kunnen openen.

‘Engelen bestaan’ is het onderwerp dat in een samenspraak tussen ds.Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen zal worden besproken.                                                    

Engelen komen voor in de Bijbel en zijn door de hele geschiedenis heen afgebeeld.  Ze spreken aan en worden aangesproken. Engelen worden gezien als geestelijke begeleiders die poorten maar ook je hart kunnen openen.Er is een lange lijst van bekende theologen/schrijvers die ons heel wat te vertellen hebben over engelen.

Van Anselm Grűn is de onderstaande tekst uit zijn boek “Honderd engelen”.

 “Engelen zijn beelden van het diepe, blijvende verlangen naar hulp en genezing, dat niet uit onszelf voortkomt. Dat zij tegenwoordig ons weer raken, drukt een verwachting uit: dat wij kunnen aankomen bij ons eigenlijke doel. Engelen zijn geestelijke begeleiders. Zij brengen ons in contact met een diep verlangen, dat in ieder van ons verborgen is. Zij zijn een bron van inspiratie. De engelen willen in ons iets oproepen wat wij in de dagelijkse drukte vergeten of verwaarlozen. Het is mooi je voor te stellen dat je wordt begeleid door de engel van de trouw of de engel van de tederheid; dat God een engel naar je toestuurt die je inwijdt in het geheim van de trouw of de tederheid.’

 

In het verlengde van deze samenspraak zal pastor Ben Piepers op dinsdag       

2 oktober een middag houden met als titel: ‘Engelen in de kunst’.

 

 

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Wanneer : donderdag 13 september 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Datum(s) : donderdag 13 september 2018
Aanvangstijd : 14.00 uur tot 16.00 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Contactpersoon : Toos Ettema & Mariëlle Jellema

Zing mee met de Bachcantate Luthersekerk

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Evangelisch Lutherse kerk Ede wordt er de Bachcantate: 'Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen' BWV 48 uitgevoerd.

Uitvoering : Dick Troost
Wanneer : zaterdag 15, 22, 29 september 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Dick Troost
Datum(s) : zaterdag 15, 22, 29 september 2018
Aanvangstijd : 9.30 - 11:00 uur
Plaats : Lutherse kerk
Uitvoeringsdatum 1 : Zondag 7 oktober 10:30 uur
Repetitiedatum(s) : Generale repetitie met orkest op zaterdag 6 oktober 19:30 - 20:30
Contactpersoon : Erik van der Heijden - erikvanderh@outlook.com

Avondmuziek

Mark Beursgens, piano. Klassiek en jazz op klavier.

Wanneer : Zaterdag 22 september 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Datum(s) : Zaterdag 22 september 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Taborkerk
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Extra info 2 : Een glas goede wijn na afloop.

Het lied van `Schoonheid en Troost`

Dit lied van Henk Harmsen gaat over het gevoel (lichamelijke) en over het zien. De zondagmorgen zal in het thema van dit lied staan. Hoe het tot stand is gekomen met een discussie over wat het voor de aanwezigen kan betekenen

Schoonheid en troost

als er geen god is waar achter ik kan schuilen alleen maar dit is een leegte zo oneindig voel ik de warmte van een hand die zacht mij koestert in een leven vol van schoonheid en troost als er geen zin is er geen geloof of hoop is wat is de mens dan? wat heeft hij hier verloren? diep in de ogen van een kind zie ik opnieuw geboren leven vol van schoonheid en troost dit leven vol schoonheid schoonheid en troost

Henk Harmsen studeerde Semitische talen en Computer linguïstiek. Hij promoveerde op een onderzoek naar taalstructuren in het boek Deuteronomium. Momenteel is hij adjunct-directeur van Data Archiving & Networked Services (DANS) in Den Haag.

Zijn liedjes zijn te vinden op www.x-liedjes.nl

 

 

Uitvoering : Henk Harmsen
Wanneer : Zondag, 23 september 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Henk Harmsen
Datum(s) : Zondag, 23 september 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.x-liedjes.nl
Geannuleerd

Omgaan met dementie

Interactieve bijeenkomst rond het thema: omgaan met dementie. Deze avond is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.

Interactieve bijeenkomst rond het thema: omgaan met dementie We worden steeds ouder en daardoor wordt bijna iedereen wel geconfronteerd met dementie en de ingrijpende gevolgen ervan. Het kan jezelf betreffen maar ook dierbaren en anderen in je directe omgeving.  Gedurende deze avond zal basale informatie over dementie gegeven worden: de verschillende vormen van dementie, oorzaken en verloop worden toegelicht. Verder zal het omgaan met lastige levensveranderingen als gevolg van dementie onderwerp van gesprek en ontmoeting zijn. Zoals: wat roept het veranderde gedrag van een familielid of buurman bij je op? Met welke onzekerheden en knelpunten kan -dementie- je confronteren?nbsp;   Een verdiepende visie op -dementie- maar ook concrete handvatten hoe hiermee om te gaan, zullen gedurende deze avond aangereikt worden. Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen.   Deze avond is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.   Margriet den Arend is communicatie-docent en trainer bij opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen in het domein ouderenzorg, en ervaringsdeskundige in mantelzorg. Dementie, en het (samen !!) zoeken naar handvatten hoè hiermee om te gaan, is één van haar specialisaties.

Uitvoering : Margriet den Arend
Wanneer : woensdag, 26 september 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Margriet den Arend
Datum(s) : woensdag, 26 september 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon
Website : http://www.margrietdenarend.nl/

Heinrich Schütz, de vader van de protestantse kerkmuziek

Schütz en Bach zijn de grootste componisten van de protestantse kerkmuziek. Schütz aan het begin van de Barok en Bach aan het einde. De 500 werken die Schütz schreef zijn bijna allemaal gebaseerd op teksten uit de Lutherbijbel. Zijn uitgangspunt was de diepte van bijbelteksten uit te beelden.

Van een tiental composities worden fragmenten via de beamer getoond, aan de piano toegelicht, zo mogelijk zingend ervaren en daarna als grotere delen beluisterd.

De gekozen voorbeelden geven een indruk van de eigenheid en de kwaliteit van de werken van Schütz.

Willem Mudde schreef ooit: boven de artistieke betekenis troonde de geestelijke waarde van zijn levenswerk.

Uitvoering : Jan van Rossem
Wanneer : donderdag, 27 september 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jan van Rossem
Leiding : Jan & José Veenendaal
Datum(s) : donderdag, 27 september 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum bij de Lutherse kerk
Contactpersoon : Jan & José Veenendaal

Jong talent in Ede

Traverso concert door speelsters uit Thailand. * Thanida Iam siri kult mitr en * Tanyarat Limpa wuti wara nont

Uitvoering : Traversospeelsters: Thanida Iam siri kult mitr en Tanyarat Limpa wuti wara nont
Wanneer : Zaterdag 29 september 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Traversospeelsters: Thanida Iam siri kult mitr en Tanyarat Limpa wuti wara nont
Datum(s) : Zaterdag 29 september 2018
Aanvangstijd : 19.30 tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Restaurant Ont-Moeten

In een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast.

Leer anderen kennen of juist her-kennen. Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden o.a. live muziek, poëzie, gesprek, spel, stilte. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren indien u dit wilt. Zo zal dus ook de innerlijke mens gevoed worden.    Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. We ontmoeten u graag 4 keer in dit seizoen om rondom de maaltijd tijd voor bezieling te ervaren. Dit seizoen op:   1 oktober 2018 10 december 2018 18 februari 2019 13 mei  2019   Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten waarvan 1 vegetarisch. 

Uitvoering : Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Wanneer : Maandag 1 oktober 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Leiding : Machteld Huurman
Datum(s) : Maandag 1 oktober 2018
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst
Volgeboekt

Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Ze worden zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards.

In de voordracht ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte-en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Daarnaast zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen vorm geven.

 Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.

 Inleider Ben Piepers:

Mijn hele leven al ben ik geïnteresseerd in zin geven aan wat er allemaal gebeurt  in en om mij heen. Kunst helpt openingen te maken of met andere ogen de werkelijkheid te zien. Ik ben theoloog, heb gewerkt in het pastoraat en heb me tussentijds laten scholen in kijken naar kunst. Ik woon in Wageningen.

 

Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : Dinsdag 2 oktober 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : Dinsdag 2 oktober 2018
Aanvangstijd : 14.00 uur tot 16.30 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Contactpersoon : Toos Ettema
Extra info 1 : parochianen van de hele Titus Brandsmaparochie worden hierbij ook uitgenodigd
Extra info 2 : De afbeelding is van Marc Chagall uit 1956.

Concert `de Eeuwigheid`

Voor de 2e keer organiseren we een concert door het Bespreek het Samen orkest en kamerkoor. Het orkest speelt o.a The isle of death van Rachmaninoff.

Voor het programma van dit concert laten we ons inspireren door het eind van het kerkelijk jaar, waarbij de dood en de overgang naar de eeuwigheid centraal staat.

Uitvoering : Bespreek het Samen orkest & kamerkoor
Wanneer : zaterdag 6 oktober 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Bespreek het Samen orkest & kamerkoor
Leiding : Myra van der Jagt en Arjen Threels
Datum(s) : zaterdag 6 oktober 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang
Uitvoeringsdatum 1 : zaterdag 6 oktober 2018
Contactpersoon : Arjen Threels
Volgeboekt

‘Verhalenderwijs’

Om te spelen met verhalen, moet je ook kunnen denken. Denken, als intern gesprek met jezelf.

Na een korte inleiding over denken en de kracht van verbeelding luisteren we aandachtig naar één verhaal. Dat verhaal wordt op een speelse manier gekozen uit alle verhalen die door de aanwezigen ingebracht zijn. Dat kan een verhaal uit de Bijbel zijn, uit de Qu’ran, uit de theater- of filmwereld, of zoals dat op je toe komt vanaf een schilderij.

Het inbrengen van een verhaal is dus huiswerk voor ieder die zich aanmeldt!

We denken na over wat het gekozen verhaal bij ieder van ons aan beelden heeft opgeroepen. Vervolgens onderzoeken we wat maakt dat dit verhaal ons aanspreekt, en wat het ons te zeggen heeft. Voor dat ‘onderzoeken’ maken we gebruik van verschillende ‘spel’-vormen.

Uitvoering : Ina ter Avest
Wanneer : maandag 1 oktober 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest
Datum(s) : maandag 1 oktober 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.zingesprek.nl

Apocalyps, alles onthuld?

In de late herfst en in Advent staan ‘capita selecta’ uit het intrigerende boek Openbaringen op het Oecumenisch Leesrooster. Wat is dat eigenlijk voor een boek – en wat heeft het ons, nuchtere, mensen nog te zeggen?

Zijn het koortsdromen over de hemel of toch (ook) eerder profetische beschouwingen over de rauwe werkelijkheid? Een inleiding, ter voorbereiding.

In hoofdstuk 4 en 5 gaat het over een hemelse liturgie, die nog altijd belangrijk is voor onze ‘aardse’ viering van heil en bevrijding.

Uitvoering : Gerben H. Westra
Wanneer : woensdag 10 oktober en 17 oktober 2018
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Gerben H. Westra
Datum(s) : woensdag 10 oktober en 17 oktober 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Zangen van Zoeken en Zien

Samen zingen o.l.v. Piet Poot. We zingen uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Dit is een bundel met liturgische liederen in een eigentijdse geloofstaal met een open en vernieuwend karakter.

Steeds vaker wordt er in de vieringen gezongen uit de liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Om er nog wat vertrouwder mee te raken zingen we een twintigtal, door Piet Poot geselecteerde, liederen uit deze bundel.

Uitvoering : Piet Poot
Wanneer : donderdag, 11 oktober 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Piet Poot
Datum(s) : donderdag, 11 oktober 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Toos van Essen

Pasopjeplaats

Een heroriëntatie op je leven naar benedictijns model

Waarom een heroriëntatie en waarom naar benedictijns model?

Vrij geworden

Het is 2018 en een halve eeuw geleden sinds de grote bevrijdingsgolf op gang kwam. De wereld is drastisch veranderd en de aarde dramatisch. Toen was het bestaande overzichtelijk ingedeeld in hokjes, verzuild en begrensd. Vijftig jaar na dato zijn de grenzen geslecht, is onze vrijheid bijna onbeperkt en doet ieder wat goed is in eigen ogen. De hokjesgeest was misschien verstikkend maar de huidige grenzeloosheid is beangstigend want daar loert de chaos….

Vrij zijn?

Het is 2018 en wat heeft die hand vol decennia ons gebracht? Enorme welvaart, dat zeker, maar vaak ten koste humaniteit, menselijk en dierlijk welzijn. Vooruitgang, ja wel, maar op conto van een toenemende tweedeling. Ongekende luxe maar met dramatische gevolgen voor onze aarde. Enorme mobiliteit daarmee de gezonde traagheid van het bestaan vernielend. Een ongezonde eenzijdige focus op de buitenkant waardoor de binnenkant een kwijnend bestaan lijdt, enz.

Het is 2018 en wie kan kijken, moet toch wel zien dat die hele vrijheid maar schijn is. De media bepalen ons sociale speelveld, de geldwolven onze financiële ruimte en de grootgrutters ons eet- en drinkpatroon terwijl de Techniek langzamerhand ons leven beheerst!

Vrij blijven

Het is 2018 en de vraag doet zich voor: hoe blijf ik onder deze omstandigheden een vrij mens?

Het benedictijns model biedt hier mogelijk een oplossing. De benedictijnse leefwijze omvat het hele leven en zo de gehele mens: lichaam, ziel en geest. De leefwijze kun je samenvatten in deze zin: gezond eten en voldoende bewegen elke dag voor alle drie

Wie komt, leze de site www.pasopjeplaats.nl en beslisse of dit een begaanbare weg is, voor jou.

Uitvoering : Vinkenbosgemeenschap
Wanneer : woensdag, 17 oktober 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Vinkenbosgemeenschap
Leiding : Jan Veenendaal
Datum(s) : woensdag, 17 oktober 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Lutherse kerk
Contactpersoon : Jan & José Veenendaal
Website : http://www.pasopjeplaats.nl

Die Ik Ben

In 'Die Ik Ben' graaft Kirsten diep naar binnen. Met de nodige (zelf)spot duikt ze in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt.

'Die Ik Ben' is een confrontatie met het ‘dikke ik tijdperk’ waarin we geneigd zijn steeds grotere burchten om ons heen te bouwen en waarin ‘geluk’ een doel op zich lijkt te zijn geworden. 'Die Ik Ben' rekent af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet veel wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent?

Kirsten Benschop zet met 'Die Ik Ben' een ijzersterke theatersolo neer waarin zij meer zichzelf is dan ooit. Verhalend, poëtisch, verstillend. Scherp en ontroerend, warm én humorvol

Uitvoering : Kirsten Benschop
Wanneer : Woensdag 17 oktober 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Kirsten Benschop
Datum(s) : Woensdag 17 oktober 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Machteld Huurman

Rebible, ontdekking van de vergeten verhalen

Hoe kom het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en de verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de gedachten van Inez van Oord (we kennen haar onder meer als founder van de magazines Seasons en Happinez). Ze bezocht jarenlang spiritueel leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet ze links liggen. En waarom eigenlijk?

Jezus liep over water, Eva at een appel. Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen en naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog en predikant.

Op de avond praten Inez en Jos van Oord over de zoektocht die ze samen hebben gemaakt, langs de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de Sinaï, zochten sporen van Mozes, ze gingen naar Rome om-ondergronds-de eerste christelijke tekens te ontdekken. altijd met elkaar in gesprek, zoekend naar een betekenis, naar de bedoeling die we nu weer kunnen begrijpen. Soms namen ze de tekst heel letterlijk, soms zochten ze naar het symbolische, het mystieke. Zoekend, luisterend, aandachtig vragend. Het resultaat is te vinden in haar nieuwe boek "Rebible, de ontdekking van de vergeten verhalen". In dit boek komen de oude verhalen weer tot leven, anders dan we gewend zijn, met een verrassende nieuwe uitleg. Tijdens de lezing vertellen Inez en Jos van Oord over de totstandkoming van Rebible. 

Inez van Oord is oprichter van Hapinez, haar eerste boek, Als jou leven een cirkel is, waar sta jij dan?, werd uitgeroepen tot Beste Spirituele Boek 2016. Theoloog Jos van Oord was predikant in diverse gemeenten, momenteel interim in Baarn. 

Uitvoering : Inez en Jos van Oord
Wanneer : donderdag 18 oktober 2018
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Inez en Jos van Oord
Leiding : Caroline Oosterveen
Datum(s) : donderdag 18 oktober 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Noorderkerk
Kosten : Collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Arie de Niet & Mariëlle Jellema

Jong talent in Ede

Adrianna van Leeuwen, klarinet en chalumaux

Uitvoering : Adrianna van Leeuwen, klarinet en chalumaux
Wanneer : Zaterdag 20 oktober 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Adrianna van Leeuwen, klarinet en chalumaux
Datum(s) : Zaterdag 20 oktober 2018
Aanvangstijd : 19.30 tot 21.00 uur
Plaats : Luterse Kerk, Beukenlaan 12 Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Ga je mee naar Taizé! Jongerenreis in herfstvakantie 2018

Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De ongeveer 100 broeders – katholiek en protestant nodigen jongeren uit om een week met hen mee te leven. Daarbij ga je mee in hun ritme: elke dag drie keer een viering bijwonen en leven in eenvoud. Ook heb je elke dag een Bijbelstudie onder leiding van een broeder en neem je deel aan gespreksgroepen. Ieder jaar gaan duizenden jongeren uit heel Europa op deze uitnodiging in.

Wat is Taizé? 

Taizé is de naam van een klein Frans dorpje, waar sinds de tweede wereld oorlog een christelijke kloostergemeenschap van nu in inmiddels 100 broeders woont. Zij komen uit zo’n 25 verschillende landen en zijn afkomstig uit allerlei verschillende christelijke stromingen. De gasten zijn voor 90 % jongeren en blijven meestal een week in Taizé. Het is moeilijk te omschrijven wat Taizé verder precies is, maar mensen die er een week geweest zijn, vinden het bijna altijd een belangrijke ervaring in hun leven. 

Wat doe je in Taizé? 

Je ontmoet veel jongeren uit verschillende landen. Je maakt dagelijks 3 gebeden van de broeders mee (die duren ongeveer een half uur en zijn niet te vergelijken met een Nederlandse kerkdienst; muziek en een moment van stilte zijn de belangrijkste elementen.) Een van de broeders geeft ’s ochtends na het ontbijt een korte inleiding over een bijbeltekst en in groepen kun je vervolgens praten/discussiëren over wat jou beweegt (of over allerlei andere dingen waar je het met mensen uit andere landen over zou willen hebben). ‘s Middags help je mee met een kleine praktische taak: koken, afwassen, mensen ontvangen, schoonmaken, etc. Na het avond gebed is er vrije tijd en kun je wat drinken, kletsen en/of feesten in het café, waar het altijd heel gezellig is. 

Wie komen er in Taizé? 

 De jongeren, die in Taizé komen, zijn heel verschillend: sommigen zijn helemaal niet gelovig, de meeste zijn ‘zoekers’ en weten het allemaal zo net nog niet en sommigen zijn diep gelovig en op zoek naar verdieping of naar contact met andere gelovigen. 

  • Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
  • Het is de bedoeling dat we vertrekken op zo21 oktober ende terugkomst is 28 oktober 2018. 
  • De kosten zijn rond de € 250 (vervoer, maaltijden en verblijfskosten inbegrepen, afhankelijk van het aantal deelnemers) 

Een week in Taizé betekent: - jongeren uit heel Europa leren kennen; - ontdekken wie God is en wat Hij voor je betekent; - even een stapje terug uit je drukke leven; - 3x per dag naar de kerk (en ja, na een week wil je niet meer anders); Het is lastig om duidelijk te maken wat Taizé precies is. Je komt er nog het snelst achter, door dit filmpje te bekijken. https://vimeo.com/53988156

Wanneer : zondag 21 oktober t/m 28 oktober 2018
Categorie : Jongeren
Leiding : Els Möller
Datum(s) : zondag 21 oktober t/m 28 oktober 2018
Plaats : Taizé, Frankrijk
Kosten : rond € 250
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : https://vimeo.com/53988156
Extra info 2 : minimale leeftijd 16 jaar
Website : www.taize.fr of http://www.taize.fr/nl_article4792.html

De universele religie van de liefde

In alle grote religieuze tradities-van Oost en West- wordt de liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Albert Schweitzer sprak over 'eerbied voor het leven', Mahatma Gandhi over ahisma- een geweldloze omgang met alle levensvormen- en de Dalai Lama over de eenvoudige religie van de liefde. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde.

De religie van de liefde inspireert ons, in het hier en nu, te verbinden met de liefde voor onszelf en van daaruit met de mensen en de wereld om ons heen. We leven op grond van verbondenheid en gelijkwaardigheid. Op 14 november 2015 vond in Zwolle op initiatief van Rinus van Warven een interreligieuze bijeenkomst plaats. Tal van mensen uit verschillende tradities kwamen bij elkaar om hun verbondenheid te vieren. De bijeenkomst ving aan in een bijzondere sfeer. In de nacht ervoor had de religie van de Gebalde Vuist een zestal aanslagen gepleegd in Parijs, waarbij 130 doeden en 350 gewonden vielen. Een diep verlangen naar verbinding werd die dag geboren. Rinus van Warven besloot een tekst te maken die een Universele Liefdesboodschap bevat: "We proberen de gemeenschappelijke elementen van alle religies van liefde te benoemen, doe ons kunnen inspireren samen te bouwen aan een wereld van heelheid en liefde. We willen kracht geven aan alle religie van liefde en opstaan tegen onrecht, geweld en misbruik van religie voor verkeerde doeleinden". 

Drs. Rinus van warven studeerde pastorale psychologie en cultuurfilosofie. Hij is parttime werkzaam als journalist/redacteur, uitgever van boeken op het gebied van zingeving en spiritualiteit en parttime als pastor, coach en zingevingstherapeut. 

Uitvoering : Rinus van Warven
Wanneer : donderdag 25 oktober 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Rinus van Warven
Datum(s) : donderdag 25 oktober 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arie de Niet

Stiltewandeling

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor mooie teksten.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We lopen samen, maar zonder te spreken.  We staan op een aantal punten stil om te luisteren naar een mooie tekst, om de omgeving in ons op te nemen, of voor persoonlijke gedachten. Het kan verrijkend en rustgevend zijn om zo met elkaar te ervaren wat zich aandient in onszelf, in de natuur om ons heen, in de aangereikte teksten.

We lopen met een groep van maximaal 20 deelnemers vanaf Picknickplaats Het Wijde Veld. Het is de bedoeling dat u daar zelf naar toe rijdt. De wandeling gaat grotendeels over onverharde paden. Wie dat wil kan na afloop bij wat drinken nog even napraten.

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty v.d. Berg
Wanneer : zondagmiddag 28 oktober 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty v.d. Berg
Datum(s) : zondagmiddag 28 oktober 2018
Aanvangstijd : 14.00 uur, verzamelen tussen 13.45 en 14.00
Plaats : Picknickplaats Het Wijde Veld (N224 richting Arnhem, bij schaapskooi rechtsaf Wijde Veldweg; doorrijden tot picknickplaats). Als de Wijde Veldweg voor auto's afgesloten mocht zijn, dan is de start vanaf de parkeerplaats bij de schaapskooi.
Contactpersoon : Jetty van den Berg telefoon 0318 635045

Dance or Die

De documentaire Dance or Die vertelt het aangrijpende verhaal van een jonge danser in Syrië.

De documentaire Dance or Die vertelt het aangrijpende verhaal van een jonge danser in Syrië.    De drift van vluchtelingen om te overleven. Dance or Die vertelt in de vorm van een documentaire het aangrijpende verhaal van een jonge danser in Syrië, die in de kunst een vorm heeft gevonden het oorlogsgeweld te trotseren.  Maar het gaat ook over familie, relaties en cultuur. Dance or die. Die tekst prijkt op de tattoo die Ahmad Joudeh in zijn nek heeft. De 26-jarige Syriër vecht op zijn eigen manier tegen de oorlog in zijn land: door te dansen. "Ze hebben mijn huis gebombardeerd, ik heb alles verloren. M aar het dansen kunnen ze me niet afnemen. D a t zit in mij. " Regie 'Dance or Die': Roozbeh Kaboly    We kijken met elkaar naar de documentaire en gaan daarna met elkaar in gesprek (of luisteren) naar wat ons bezighoudt.

Uitvoering : Machteld Huurman
Wanneer : zondag, 28 oktober 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Machteld Huurman
Datum(s) : zondag, 28 oktober 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst

Bach cantate BWV 62 Nun Komm der heiden heiland

We studeren dit jaar de advents cantate "Nun Komm der heiden heiland BWV 62" van Bach in. Deze cantate wordt in 2 vesper diensten ten gehore gebracht.

De koning komt!

Dit is een cantate vol bijzondere effecten. Die zijn wellicht toe te schrijven aan de jonge leeftijd waarop Bach dit werk componeerde.

In het gewaagde openingsdeel combineert hij de stokoude adventsmelodie Nun komm, der Heiden Heiland met een koninklijke Franse ouverture, die niet had misstaan in het Versailles van Louis XIV. Zo’n ouverture werd gespeeld als de koning binnenkwam, heel passend voor de lezing op de eerste zondag van advent, waar Jezus als een koning Jeruzalem binnenrijdt op een ezel. Bach laat Christus in een bijzonder basrecitatief met tokkelende strijkers aan aankloppen aan de deuren van de gelovigen. In haar aria beantwoordt de sopraan deze oproep. Ze opent letterlijk haar hart voor Jezus. Bij de passage Bin ich gleich nur Staub schrijft Bach een langzaam tempo – Adagio – voor. Dit soort tempoaanduidingen is bij Bach bijzonder, hij gebruikte ze zelden. In het slotkoor gebruikt Bach de melodie van een ander kerstlied, Wie schön leuchtet der Morgenstern om Christus juichend binnen te halen. Hij eindigt de cantate met een unieke stralende hoge noot in de vioolpartij. Zowel het adventslied Nun komm, der Heiden Heiland als het kerstlied Wie schön leuchtet der Morgenstern waren in Bachs tijd bij alle kerkgangers bekend.

Wanneer : repetities zijn op dinsdag 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2018, daar naast oefenen we nog kort op een zaterdag in november met het orkest
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Leiding : Myra van der Jagt
Datum(s) : repetities zijn op dinsdag 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2018, daar naast oefenen we nog kort op een zaterdag in november met het orkest
Aanvangstijd : 19.30-21.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : €15,-
Uitvoeringsdatum 1 : zaterdag 24 November 2018 om 17.00 uur in de Oude kerk
Uitvoeringsdatum 2 : zondag 2 december 2018 19.00 uur in de Beatrixkerk
Repetitiedatum(s) : repetities zijn op dinsdag 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2018
Contactpersoon : Arjen Threels
Extra info 1 : nog een repetitie op een zaterdagmorgen met het orkest

Onze verantwoordelijkheid volgens Martin Buber

De Joodse denker Martin Buber is bij velen bekend geworden door zijn boek ‘Ik en Gij’. Dat boek is een kritiek op de manier waarop wij meestal in de wereld staan. In twee bijeenkomsten wordt uitgelegd wat de ik-gij verhouding betekent voor onze verantwoordelijkheid.

Uitvoering : Dr. Peter Blokhuis
Wanneer : woensdag, 31 oktober en 7 november
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Dr. Peter Blokhuis
Datum(s) : woensdag, 31 oktober en 7 november
Aanvangstijd : 20 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Educatieve presentatie COV Excelsior

Twee weken vóór het concert van COV Excelsior (in de Oude kerk in Ede) zal samen met Tineke Roseboom en Elly Meijer een educatieve presentatie van Psalm 42 en Die Deutsche Messe worden gehouden.

Twee weken vóór het concert in de Oude Kerk aan de Grotestraat te Ede door de COV Excelsior uit Ede en het symphonisch blaasorkest Het Edes Orkest zal een educatieve presentatie worden gegeven van Psalm 42 van Felix Mendelssohn Bartholdy en Die Deutsche Messe van Franz Schubert. Deze presentatie vindt plaats in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Beukenlaan 12 te Ede. Dirigent Gerben Budding zal een toelichting geven op beide werken, de componisten en de relatie tussen de tekst en de muziek. In deze presentatie zingt het koor samen met de sopraan Tineke Roseboom en met Elly Meijer op piano enkele delen uit Psalm 42 en Die Deutsche Messe. Zoals inmiddels gebruikelijk krijgt u ook de gelegenheid enkele fragmenten mee te zingen.

 

Donderdag 1 november 2018, aanvang 20:00 uur

in de Evangelisch Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede

Uitvoering : COV Excelsior olv Gerben Budding
Wanneer : donderdagavond 1 november 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : COV Excelsior olv Gerben Budding
Leiding : Gerben Budding
Datum(s) : donderdagavond 1 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur tot 21.15 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : Karel de Krijger, karel@kjdekrijger.nl 0318-622108 / 06-51330558
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje
Website : http://cov-excelsior.nl/

Rouwen in de tijd

“De tijd heelt alle wonden” zegt men maar is dat zo? “’Je moet het een plaatsje geven” zegt men. Wat is het en werkt het zo? “Je moet het verwerken.....?” zegt men Is er wel een verwerken?

“De tijd heelt alle wonden” zegt men maar is dat zo? “’Je moet het een plaatsje geven” zegt men. Wat is het en werkt het zo? “Je moet het verwerken....." zegt men Is er wel een verwerken?

Er zijn  nog al wat  meningen over rouw. Veel meningen steunen niet. Wat is rouw en wanneer rouwen we? Wie en wat kan steunen of storen? Is er alleen rouw na sterven?

Op deze vragen zal Marinus van den Berg ingaan. Hij schreef o.a. Rouwen in de tijd. Hij werkte 40 jaar als geestelijk verzorger / pastor in de gezondheidszorg.

Uitvoering : Marinus van den Berg
Wanneer : Maandag 5 november 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Marinus van den Berg
Datum(s) : Maandag 5 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon
Website : http://www.marinusvandenberg.nl/

Religieuze noties van Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is een van de invloedrijkste denkers in het moderne Europa. Over zijn werk zijn duizenden boeken geschreven. Zijn radicale kritiek op de cultuur van het Westen is vaak misverstaan. Dr. Bert Engelfriet zal deze avond nader ingaan op de vele, soms ook omstreden, gedachten van deze boeiende filosoof.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is een van de invloedrijkste denkers in het moderne Europa. Over zijn werk zijn duizenden boeken geschreven.

Zijn radicale kritiek op de cultuur van het Westen is vaak misverstaan. De nazi's hebben zijn notie van de Übermensch in verminkte vorm op zichzelf toegepast. Nietzsche had echter niets op met Duits nationalisme. Hij was allerminst een antisemiet en had invloed op Joodse denkers.

Hij zag het leed in de wereld als het grootste probleem. In visioenen spreekt hij daarover. Het bekendste visioen in de 'Vrolijke wetenschap' gaat over een zieke mens die op klaarlichte dag op een markt met een lantaarn naar God zoekt en zijn omstanders voorhoudt dat God dood is: gedood door jullie en door mij. Daaruit blijkt dat de crisis in de cultuur een religieuze crisis is.

Als arts van de cultuur onderzocht Nietzsche de ziekte van zijn tijd en van zichzelf. Zijn denken en leven zijn niet te scheiden.

Dr. Bert Engelfriet was docent Nederlands en filosofie en gaat voor in kerkdiensten. Hij promoveerde op een godsdienstwijsgerige studie over Willem Bilderdijk en het Jodendom en schrijft boeken en artikelen over literaire en theologische thema's.

Uitvoering : Bert Engelfriet
Wanneer : donderdag, 8 november 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Bert Engelfriet
Datum(s) : donderdag, 8 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon

Fascinerende films……

vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen zien van een film.

 

Over een jonge vrouw die op het dieptepunt van haar leven een 1700 kilometer lange solo-hike maakt. De tocht is slopend, zowel emotioneel als fysiek, maar maakt haar uiteindelijk sterker dan ooit.

Over jezelf verliezen en terug vinden.

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : Zondag 11 november 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : Zondag 11 november 2018
Aanvangstijd : 13.30 uur tot 16.30
Plaats : Cultura zaal 040
Kosten : €8,50 (incl. gaderobe & consumptie). De consumpiebon krijgt u van de contactpersoon.
Contactpersoon : Meta Floor & Wouter Helmich
Extra info 1 : Bij Cultura kunt u uw entreebewijs krijgen vanaf 16 juli 2018 (zie ook de link nar de website)
Extra info 2 : Via deze inschrijving krijgt u een reminder, maar dit is geen automatische entree.
Website : https://www.cultura-ede.nl/agenda/bespreek-het-samen-film-wild.aspx

In Dialoog met Islam

We gaan drie avonden met elkaar in gesprek over wat ons bindt (zoals de verhalen van Abraham; zoals het samen leven en wonen in Ede) en wat we anders doen (zoals het vasten, zoals onze kinderen naar verschillende scholen brengen). De ervaring van de voorgaande jaren heeft ons geleerd dat we voor deze ontmoetingen meer tijd nodig hebben dan één enkele avond. Elkaar leren kennen gaat niet zo één, twee, drie. Vandaar dat we er dit seizoen drie avonden de tijd voor nemen.

We gaan drie avonden met elkaar in gesprek over wat ons bindt (zoals de verhalen van Abraham; zoals het samen leven en wonen in Ede) en wat we anders doen (zoals het vasten, zoals onze kinderen naar verschillende scholen brengen).

De ervaring van de voorgaande jaren heeft ons geleerd dat we voor deze ontmoetingen meer tijd nodig hebben dan één enkele avond. Elkaar leren kennen gaat niet zo één, twee, drie. Vandaar dat we er dit seizoen drie avonden de tijd voor nemen.

Met als afsluiting op 10 december een bezoek aan één van de moskeeën in Ede; steeds van 19.30-21.30 uur.

Opgave voor deze najaarsbijeenkomsten is alleen mogelijk voor alle vier bijeenkomsten.

Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari en Bahaeddin Budak
Wanneer : maandag 12, 19 en 26 november
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari en Bahaeddin Budak
Leiding : Ina ter Avest
Datum(s) : maandag 12, 19 en 26 november
Aanvangstijd : 19.30 - 21.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.zingesprek.nl

Over het leven en werk van Willem Barnard

Molenaar zijn en zaad. Over leven en werk van de dichter Willem Barnard, alias Guillaume van der Graft. Vanzelfsprekend zullen de liederen van Barnard aan de orde komen. Ook zullen geluidsfragmenten ten gehore worden gebracht.

Uitvoering : dr. Andre F. Troost
Wanneer : woensdag, 14 november 2018
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Andre F. Troost
Datum(s) : woensdag, 14 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Russisch-Orthodoxe muziek

Muziek om stil van te worden. Prachtige a-capella gezongen liederen uit de liturgie van de Russisch-orthodoxe kerk.

Theo Hop laat ons opnieuw genieten van een selectie uit zijn grote verzameling orthodoxe kerkmuziek.

Uitvoering : Theo Hop
Wanneer : donderdag, 15 november 2018.
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Theo Hop
Datum(s) : donderdag, 15 november 2018.
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Toos van Essen

Esther, een Perzisch sprookje

In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal.

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim. Op een dag besluit de koningin haar biografie te laten schrijven door een gerenommeerd journalist. Hiermee komt zijn ambitieuze droom uit. Die droom is snel voorbij, wanneer blijkt dat hij niet vrij is in wat hij schrijft.

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.

Uitvoering : Kees Posthumus & Henk van Glabbeek
Wanneer : vrijdag 16 november 2018
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Kees Posthumus & Henk van Glabbeek
Datum(s) : vrijdag 16 november 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : de Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema & Wouter Helmich
Extra info 1 : collecte bij de uitgang

Avondmuziek

Azzurra Raneri (It.), cello en Sergi Pacheo Portalés (Sp.), piano.

Wanneer : Zaterdag 17 november 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Datum(s) : Zaterdag 17 november 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Taborkerk
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Extra info 2 : Een glas goede wijn na afloop.

Dichters op de Pietersberg

Vanaf 1953 kwamen ze jaarlijks een paar weken naar ‘De Pietersberg’ in Oosterbeek, de dichters Willem Barnard, Ad den Besten, Klaas Heeroma (Muus Jacobse), Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit.

Ze noemden zich ‘het Landvolk’ en werkten er aan de Nieuwe Berijming van de Psalmen, later legden ze elkaar kerkliederen voor, die de basis zouden vormen voor het ‘Liedboek voor de Kerken.’ Jan Wit had het ooit over ‘het wonder van de Pietersberg’.

Een avond over die opmerkelijk vruchtbare samenwerking: wat wilden die mannen, door wie en wat werden ze geïnspireerd? En bovenal: wat hebben we eraan overgehouden? We bespreken een aantal hoogtepunten van de oogst.

 

 

 

Uitvoering : Gerben H. Westra
Wanneer : woensdag, 21 november 2018
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Gerben H. Westra
Datum(s) : woensdag, 21 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Jong talent in Ede

James Oesi, contrabas

Uitvoering : James Oesi, contrabas
Wanneer : Zaterdag 24 november 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : James Oesi, contrabas
Datum(s) : Zaterdag 24 november 2018
Aanvangstijd : 19.30 tot 21.00 uur
Plaats : Luterse Kerk, Beukenlaan 12 Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Uitvoering Bachcantate: Nun Komm der heiden heiland BWV 62

We voeren dit jaar weer een advents cantate van Bach uit tijdens een vesper dienst. Namelijk: "Nun Komm der heiden heiland BWV 62 ". Laat u inspireren door de mooie muziek.

Uitvoering : Projectkoor en orkest
Wanneer : Zaterdag 24 november 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Projectkoor en orkest
Leiding : Myra van der Jagt
Datum(s) : Zaterdag 24 november 2018
Aanvangstijd : 17.00 uur
Plaats : Oude Kerk
Contactpersoon : Arjen Threels

Kennismaken met meditatie

Weleens een meditatieoefening gedaan? Of wilt u eens ervaren of dit mogelijk iets voor u is? In een tijd waar veel op ons af komt waar we ons druk om maken willen even op adem komen, stil worden. We oefenen met elkaar in het vinden van innerlijke rust.

Kom  op zondagmorgen 25 november kennismaken met een aantal vormen van meditatie.

Een tekst, een woord of beeld en tijd van stilte vormen de ingrediënten voor dit samenzijn. We keren in tot onszelf en tot God en luisteren naar een woord en muziek.

Samen stil worden, een rustmoment hebben, een ieder beleeft het op zijn/haar eigen manier voor jezelf en toch samen.

De ochtend begint om 10.30 uur in het kerkje van de Vrijzinnigen Ede, Ericalaan 1 in Ede.

Onder leiding van Andries Scherpenzeel, regelmatig verzorgd hij meditatiebijeenkomsten voor (kleine) groepen mensen. Zij willen oefenen in meer bewustwording en controle over de gedachten in hun hoofd en gaan op zoek gaan naar wie ze diep van binnen zijn.

 

Uitvoering : Andries Scherpenzeel
Wanneer : zondag, 25 november 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Andries Scherpenzeel
Datum(s) : zondag, 25 november 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Met neergeslagen ogen.... (over depressie)

We praten er niet graag over; we trekken ons terug. Sterker nog, we zouden ons het liefst verstoppen op die momenten wanneer we het even niet meer zien zitten. Onze terughoudendheid om te praten over neerslachtigheid is ook iets van onze cultuur. De vrees om niet meer voor volwaardig te worden aangezien, speelt daarbij onmiskenbaar een rol.

Dat was in vroegere tijden wel eens anders, bijvoorbeeld in verhalen uit de Bijbel. De omgang met depressie in deze verhalen kan ons mogelijk een andere kijk geven op zwaarmoedigheid en depressie.

In de oude verhalen komen we ze regelmatig tegen, de mensen die staren naar de punt van hun schoen: Saul heeft bijvoorbeeld de muziek nodig van David. Maar er is ook vertwijfeling bij Abraham, Sara, Hagar, Jakob, Rachel, Hannah, Mozes, Samuel en bij de latere profeten en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.

 

Wie brengt bijvoorbeeld de roeping van Mozes en van Samuel in verband met een depressie? Waar ging het toen en waar gaat het nu eigenlijk over bij depressie? Zouden we er in de moderne tijd ook heel anders naar kunnen gaan kijken? Daar proberen wij op deze avond achter te komen.

Uitvoering : dr. Jan te Lindert, theoloog en ethicus
Wanneer : Maandag 26 november 2018
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : dr. Jan te Lindert, theoloog en ethicus
Datum(s) : Maandag 26 november 2018
Aanvangstijd : 20.00
Plaats : Luthers Gemeentecentrum, Maanderweg 27 Ede (naast de Lutherse kerk)
Contactpersoon : Wouter Helmich

Job

Wat blijft er van een mens over als hij alles wat hij heeft verliest? Daarover gaat het intrigerende boek Job. Het kon nog wel eens al onze godsbeelden omver werpen. We lezen fragmenten en ook gedeelten uit ‘Antwoord uit het onweer’ van K.H. Miskotte.

Uitvoering : Ds. Ad van Nieuwpoort
Wanneer : woensdag, 28 november 2018
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Ds. Ad van Nieuwpoort
Leiding : G. Elbertsen Wiegeraadt
Datum(s) : woensdag, 28 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

De kracht van korte verhalen

Een avond over de kracht van verhalen van alle tijden, uit alle windstreken of taalgebieden.

Een avond over de kracht van verhalen van alle tijden, uit alle windstreken of taalgebieden. Omdat verhalen de taal van het hart spreken. Omdat ze ons brein op vele fronten in beweging zetten en in ons geheugen blijven hangen. We gaan de levensloop van de mens langs via korte verhalen met een moraal. We komen tranentrekkers tegen, verhalen die op de lachspieren werken, verhalen op de grens van moppen, scherpe en zijdezachte verhalen. Wijze verhalen over dwaasheid, dwaze verhalen over wijsheid. We ontdekken dat sommige verhalen in een ander jasje overgenomen zijn door andere culturen. En we maken mee dat soms zes woorden al genoeg zijn om een verhaal te vormen.

 

Uitvoering : Willem de Vos
Wanneer : donderdag 29 november 2018
Uitvoering : Willem de Vos
Datum(s) : donderdag 29 november 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon

Uitvoering Bachcantate: Nun Komm der heiden heiland BWV 62

We voeren dit jaar weer een advents cantate van Bach uit tijdens een vesper dienst. Namelijk: "Nun Komm der heiden heiland BWV 62 ". Laat u inspireren door de mooie muziek.

Uitvoering : Projectkoor en orkest
Wanneer : Zondag 2 december 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Projectkoor en orkest
Leiding : Myra vd Jagt
Datum(s) : Zondag 2 december 2018
Aanvangstijd : 19.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Arjen Threels

Gelegenheidskoor

Guus van Wolde laat je vrij zinnig zingen 3 maandagavonden laat Guus ons bekende pop/musical liederen zingen. De inhoud van de liederen zit vol zingevingsvragen of antwoorden.

Guus van Wolde laat je vrij zinnig zingen                     3 maandagavonden laat Guus ons bekende pop/musical liederen zingen. De inhoud van de liederen zit vol zingevingsvragen of antwoorden. Daarmee dus goed geschikt voor een vrijzinnige viering op 2 december waar Loes van Laar de liederen aan elkaar verbindt.  Voor haar de kunst om “gewone” liederen van bekende artiesten te herkennen als vrijzinnige teksten en melodieën.    Guus van Wolde,  is een Bennekomse componist en singer-songwriter. Hij componeert muziek voor films, games en musicals, en breidt regelmatig zijn repertoire uit met zelfgeschreven liederen.    Guus heeft al enkele jaren een succesvolle theaterschool voor kinderen. https://www.guustheaterschool.nl     Het is van belang dat u in principe alle zangavonden en de uitvoering aanwezig kunt zijn om de continuïteit van het koor te waarborgen. 

Repetitiedata:    Maandagen: 12, 19 en 26 november  19.30 – 21.30 uur  Uitvoering:        Zondag 2 december 10.30 uur

 

Uitvoering : Guus van Wolde
Wanneer : zondag 2 december 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Guus van Wolde
Datum(s) : zondag 2 december 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : € 15,=
Uitvoeringsdatum 1 : zondag 2 december 2018
Repetitiedatum(s) : Maandagavonden 12, 19 en 26 november 19.30 - 21.30 uur
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst
Website : https://www.guustheaterschool.nl

Lezing: Antroposofische Mysteriespelen in de Kersttijd

Ben zal vertellen over de geschiedenis van deze Middeleeuwse toneelstukken en over de bijzondere achtergrond van de spelen. Ook vertelt hij waarom deze twee toneelspelen zo'n belangrijke rol hebben gekregen in het onderwijs van de Vrijescholen (scholen met antroposofische achtergrond).

Deze lezing vormt samen met het Herderspel (donderdag 20 december) en het Drie Koningenspel (7 januari) een drieluik. Alle delen kunnen los bezocht worden.

In de antroposofie worden in de wintertijd een aantal laat-Middeleeuwse toneelstukken opgevoerd met mysterieuze, gnotische achtergrond. Twee daarvan worden ook ieder jaar in Ede opgevoerd. De eerste is het  'herderspel', waarin de geboorte van Jezus te zien is en de manier waarop de herders in het veld deze geboorte beleven.   Het tweede is het Drie Koningenspel; een toneelstuk  waain het aanbidden van het kindje, door de koningen en hun pages, wordt verbeeld. Het toneelstuk mondt uit in het moment waarop zij het koningskind vinden.

De lezing zal worden gegeven door de regisseur van het Herderspel, Ben Berendts. Hij heeft zich jarenlang verdiept in de antroposofische achtergrond van de mysteriespelen en heeft al vele malen meegespeeld en geregisseerd. Hij zal vertellen over de geschiedenis van deze Middeleeuwse toneelstukken en over de bijzondere achtergrond van de spelen. Ook vertelt hij waarom deze twee toneelspelen zo'n belangrijke rol hebben gekregen in het onderwijs van de Vrijescholen (scholen met antroposofische achtergrond).

Als u nieuwsgierig bent naar de antroposofische benadering van het kerstfeest, of als u interesse heeft in Middeleeuwse toneelstukken, of als u de geboorte van Jezus eens vanuit een heel nieuw perspectief wilt beleven, dan nodigen we u hartelijk uit om deze lezing bij te wonen!

Uitvoering : Ben Berendts
Wanneer : donderdag 6 december 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Ben Berendts
Datum(s) : donderdag 6 december 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Kosten : geen
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler
Extra info 1 : De deuren zijn open vanaf 19:15.

Jong talent in Ede

Veenendaals Koperensemble o.l.v Wim van Schaik

Uitvoering : Veenendaals Koperensemble o.l.v Wim van Schaik
Wanneer : Zaterdag 8 december 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Veenendaals Koperensemble o.l.v Wim van Schaik
Datum(s) : Zaterdag 8 december 2018
Aanvangstijd : 19:30
Plaats : Lutherse kerk
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Restaurant Ont-Moeten

In een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast.

Leer anderen kennen of juist her-kennen. Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden o.a. live muziek, poëzie, gesprek, spel, stilte. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren indien u dit wilt. Zo zal dus ook de innerlijke mens gevoed worden.    Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. We ontmoeten u graag 4 keer in dit seizoen om rondom de maaltijd tijd voor bezieling te ervaren. Dit seizoen op:   1 oktober 2018 10 december 2018 18 februari 2019 13 mei  2019   Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten waarvan 1 vegetarisch. 

Wanneer : Maandag 10 december 2018
Categorie : Samenleving
Leiding : Machteld Huurman
Datum(s) : Maandag 10 december 2018
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : € 8,=

Adventsvesper

Ook in 2018 wil de Raad van Kerken in Ede vasthouden aan een inmiddels jarenlange tradtie om in de Adventsperiode een oeumenische vesper te organiseren. Door samen te zingen, te bidden en in stilte samen te zijn, willen we de komst van de Messias in deze gebroken wereld gedenken en vieren.

Dit avondgebed vindt zijn oorsprong in hetgetijdengebed van de kloosters. De monniken bidden dagelijks op gezette tijden hun gebeden in verbondenheid met de traditie van eeuwen. In deze adventstijd nodigen we u uit om u bij deze traditie aan te sluiten. We zullen in dit gebedsmoment vooral de stilte laten spreken. Daarbij zullen we samen de psalmen bidden en zal er een meditatief moment zijn rond de lezing. We zullen met voorzang a capella zingen. In deze opzet komen we terug bij de eenvoud die het avondgebed en de andere getijdengebeden zo krachtig maakt.

 

 

 

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Wanneer : woensdag, 12 december 2018
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Datum(s) : woensdag, 12 december 2018
Plaats : Oude Kerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.raadvankerkenede.nl
Geannuleerd

Liesbeth Labeur, beeldend kunstenaar en schrijver

Liesbeth Labeur groeide op in een orthodox christelijk milieu. Op deze avond krijgen we een beeld van het kunstenaarschap van Liesbeth Labeur, dat voor een deel een onderzoek is naar haar eigen achtergrond.

Liesbeth Labeur groeide op in een orthodox christelijk milieu, wat blijkt uit veel van haar kunstwerken en uit haar boeken. Zo maakte ze installaties die ze De brede en de smalle weg en Een nachthutje in de komkommerhof  noemde en haar boeken gaf ze de titels Een lamp voor mijn voet en Op weg en reis.

Op deze avond krijgen we een beeld van het kunstenaarschap van Liesbeth Labeur, dat voor een deel een onderzoek is naar haar eigen achtergrond. In haar gehele werk is bijvoorbeeld de tale Kanaäns terug te vinden en in sommige filmpjes hoor je orgelmuziek en het preken van een dominee.

Teunis Bunt groeide op in de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Hij leidt ons door de kunst van Labeur, langs de erfzonde en de Christenreis, langs ‘Laat ons de rustdag wijden’ en ‘het brood dat wij breken’. Of we daarmee een smalle of een brede weg bewandelen, valt nog te bezien.

Het is niet nodig vooraf de boeken van Liesbeth Labeur gelezen te hebben.

Uitvoering : Teunis Bunt
Wanneer : Donderdag 13 december 2018
Uitvoering : Teunis Bunt
Datum(s) : Donderdag 13 december 2018
Aanvangstijd : 20.00
Plaats : Open Hof
Contactpersoon : Harry Kroon

Zondagmiddagmuziek

Jasper van der Klis (Nl, studeert in London), piano en Elena Pavoncello (It, studeert in London) - werken voor piano en viool uit de Romantiek.

Wanneer : Zondag 16 december 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Datum(s) : Zondag 16 december 2018
Aanvangstijd : 16:30 uur
Plaats : Taborkerk
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Extra info 2 : Een glas goede wijn na afloop

Het Herderspel: een Middeleeuws, gnostisch toneelstuk over de geboorte van Jezus

Stelt u zich open en biddend op, dan is het Herderspel een hele bijzondere nieuwe manier van het beleven van het Kerstverhaal.

Het Herderspel: een Middeleeuws toneelstuk over de geboorte van Jezus

Het Herderspel is een Middeleeuws mysteriespel - een toneelstuk met een mysterieuze, gnotische achtergrond. In de antroposofie wordt dit toneelstuk jaarlijks opgevoerd. Samen met de Lezing 'Antroposofische Mysteriespelen in de Kersttijd' (6 december) en de uitvoering van het Drie Koningenspel (7 januari) vormt het een drieluik. Ieder deel kan los bezocht worden.

Het Herderspel is een toneelstuk dat ontstaan is in de late Middeleeuwen. In de Middeleeuwen werd het gespeeld door een rondtrekkend toneelgezelschap. Zij voerden het toneelstuk op in de plaatselijke drinkgelegenheden en op een kar op het kerkplein.

Zoals gebruikelijk in Middeleeuwse toneelspelen, worden eerst alle aanwezige notabelen gegroet en alle toneelrollen voorgesteld. Daarna volgt er telkens een tableau - een levend prentenboek waarin een stuk van het verhaal van de geboorte van Jezus wordt uitgebeeld.

Ieder tableau wordt met de grootst mogelijke eerbied neergezet, waardoor het voor het publiek mogelijk is om biddend aanwezig te zijn bij de aankondiging van de engel, of bij de geboorte van het Kindje.

Het taalgebruik in het toneelstuk is vreemd. De precieze achtergrond van het bijzondere taalgebruik zal Ben Berendts in de lezing op 6 december toelichten. Mocht u alleen het Herderspel bezoeken, stelt u zich er dan op in dat u niet alle tekst uit het toneelstuk zal kunnen verstaan. Maar vertrouwt u erop dat u het toch zult kunnen begrijpen.  Ook zal de tijd op sommige momenten in het toneelstuk heel langzaam verlopen. Wij beleven daarin, samen met de herders, dat het wachten op de Messias toch wel erg lang kon duren!

Stelt u zich open en biddend op, dan is het Herderspel een hele bijzondere nieuwe manier van het beleven van het Kerstverhaal.

De avond vangt aan met koorzang, waarna het Herderspel gespeeld zal worden.

Het Herderspel wordt ieder jaar door de leerkrachten van de Vrijeschool De Vuurvogel in Ede opgevoerd. De oudere leerlingen en ouders van de Vrijeschool worden hierbij uitgenodigd; het toneelspel maakt onderdeel uit van het onderwijs dat de leerkrachten graag aan de leerlingen willen meegeven. Ben Berendts, die ook de bijbehorende lezing verzorgt op 6 december, regisseert het spel.

U bent van harte uitgenodigd om de geboorte van Jezus op een Middeleeuwse, gnotische wijze te komen beleven!

Uitvoering : Leerkrachten van de Vrijeschool De Vuurvogel
Wanneer : donderdag 20 december 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Leerkrachten van de Vrijeschool De Vuurvogel
Datum(s) : donderdag 20 december 2018
Aanvangstijd : 19:00
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
Kosten : geen
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler
Extra info 1 : inloop vanaf 18:45 uur
Extra info 2 : er vindt een (geheel vrijwillige) collecte plaats aan het einde van het spel

Wereldvrede Meditatie

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede Meditatie georganiseerd. Overal ter wereld komen op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar om stil te staan bij vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld.

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede Meditatie georganiseerd. Overal ter wereld komen op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar om stil te staan bij vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld.

Ook dit jaar doen wij mee  aan “the international World  Peace Meditation Day”. Voor het mediteren zijn stoelen aanwezig. Wie de voorkeur geeft aan mediteren op een meditatiekussen, is vrij deze zelf mee te nemen. Ervaring met mediteren is niet vereist.

Om precies 13.00 uur (locale tijd) wordt begonnen met een stilte-meditatie van 1 uur voor de (wereld)vrede.  Inloop vanaf 12.30 uur. Meer informatie over hoe invulling zal gaan geven aan dit uur is te vinden op www.wereldvredemeditatie.nl   

Wij nodigen je uit om dit uur met ons samen te zijn en ons te verbinden met de energie van duizenden mensen die zich openen voor vrede in ieders hart en in de wereld.

Uitvoering : G.A. Gaikhorst
Wanneer : Maandag 31 december 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : G.A. Gaikhorst
Datum(s) : Maandag 31 december 2018
Aanvangstijd : 13.00 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Uitvoeringsdatum 1 : Maandag, 31 december 2018
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst

Drie Koningenspel: een Middeleeuws toneelstuk over de aanbidding door de drie koningen

In het Drie Koningenspel (geheel gezongen) wordt gangbare taal gebruikt. En wat vooral ook opvalt in het Drie Koningenspel zijn de diepe, meditatieve stiltes, waarin toch heel veel gebeurt.

Het Drie Koningenspel is een Middeleeuws mysteriespel - een toneelstuk met een mysterieuze, gnotische achtergrond. In de antroposofie wordt dit toneelstuk jaarlijks opgevoerd. Samen met de Lezing 'Antroposofische Mysteriespelen in de Kersttijd' (6 december) en de uitvoering van het Herderspel (20 december) vormt het een drieluik. Ieder deel kan los bezocht worden.

Het Driekoningenspel is een toneelstuk dat ontstaan is in de late Middeleeuwen. In de Middeleeuwen werd het gespeeld door een rondtrekkend toneelgezelschap. Zij voerden het toneelstuk op in de plaatselijke drinkgelegenheden en op een kar op het kerkplein.

In Ede wordt slechts een gedeelte van volledige toneelstuk opgevoerd - het zogenaamde 'kleine Drie Koningenspel'. Alleen de aankomst van de drie Koningen en hun pages bij het Koningskind wordt uitgevoerd. Het toneelspel duurt ongeveer een half uur. 

In tegenstelling tot het Herderspel wordt het Drie Koningenspel geheel gezongen. Er wordt gangbare taal gebruikt. En wat vooral ook opvalt in het Drie Koningenspel zijn de diepe, meditatieve stiltes, waarin toch heel veel gebeurt.

Het toneelstuk wordt opgevoerd door ouders van kinderen die de Vrijeschool bezoeken. Zij doen dit ieder jaar vrijwillig als cadeau aan de school. Zij willen deze beleving ook graag aan u cadeau doen! U bent van harte uitgenodigd om de aanbidding van het nieuwgeboren kindje op gnostische wijze mee te beleven. 

Uitvoering : ouders van kinderen die de Vrijeschool De Vuurvogel bezoeken
Wanneer : 7 januari 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ouders van kinderen die de Vrijeschool De Vuurvogel bezoeken
Datum(s) : 7 januari 2018
Aanvangstijd : 14:00 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Kosten : geen
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler
Extra info 1 : De deur is open vanaf 13:45

Passiekoor Stabat Mater Antonin Dvorak

Met het projectkoor van Bespreek het Samen studeren we het Stabat Mater van Antonin Dvorák in. Zingt u mee?

Kort nadat zijn pasgeboren dochtertje was gestorven begon Dvořák, Tjechisch componist (1841-1904), aan zijn Stabat Mater. In de twee jaar die het kostte om dat werk te voltooien, overleden ook zijn beide andere kinderen. De muziek – die bezingt hoe Maria rouwt om de dood van haar zoon – ademt verdriet om dit immense verlies. Deze enorme tegenslag, gekoppeld aan de toename in de toewijding aan Maria tegen het eind van de 19e eeuw, welke karakteristiek was voor de katholieke Slavische gebieden, is in dit ‘epos van de ontroeringskracht’ rechtstreeks de oorzaak van een continu heen en weer geworpen worden  tussen duistere en lichtgevende krachten, die uiteindelijk berusting vindt in een fenomenaal ‘Amen’.Toch spreekt er vooral troost uit Dvořáks Stabat Mater, en juist dat maakt het tot zo’n zeldzaam ontroerend meesterwerk.

In 3 maanden tijd zullen we gezamelijk dit stuk instuderen onder de bevlogen leiding van Myra en Arjen.

Wanneer : dinsdagen vanaf 8 januari - 26 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Leiding : Myra van der Jagt
Datum(s) : dinsdagen vanaf 8 januari - 26 maart 2019
Aanvangstijd : repetities zijn van 19.30 uur -21.30
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : 20 euro + kosten van een koor partij (ongeveer 15 euro)
Uitvoeringsdatum 1 : zaterdag 30 maart 20.00 uur in de Beatrixkerk
Uitvoeringsdatum 2 : zondag 31 maart 15.30 uur uur in de Beatrixkerk
Repetitiedatum(s) : repetities op alle dinsdagen vanaf 8 januari 2019 en een nader te bepalen zaterdag, generale op 30 maart in de middag
Contactpersoon : Arjen Threels

Lucas, de man en zijn evangelie

Wie was hij, waar en wanneer schreef hij zijn Evangelie – en voor wie? Een hoogopgeleide man, denkt men, die misschien in Rome of Caesarea zijn verhaal heeft opgeschreven, rond het jaar 80 van onze jaartelling. Hij schreef voor heiden-christenen,

maar benadrukt de trouw aan de traditie van Israël. Hij maakt gebruik van wat Mattheus en Marcus opgeschreven hebben, maar laat weg en voegt toe. Wat is het eigene van zijn Evangelie? We staan stil bij zijn boodschap, bij de opbouw en de inhoud. Met vooral aandacht voor de hoofdstukken vanaf 9, waar hij Jezus zijn reis naar Jeruzalem laat beginnen. Die lezingen geven de Veertigdagentijd dit jaar kleur en structuur.

 

Uitvoering : G.H. Westra
Wanneer : woensdag 9 januari en 16 januari 2019
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : G.H. Westra
Datum(s) : woensdag 9 januari en 16 januari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Reïncarnatie, zin en onzin

Meer dan twee miljard mensen wereldwijd geloven in reïncarnatie. In Nederland is dat meer dan 20%. Niemand kan dus zeggen dat deze levensfilosofie 'onzin' is. Peter Samwel verdiept zich in het thema sinds 1984.

Ook in zijn werk als Consulent Levensvragen & Vrijzinnig Voorganger blijft dit onderwerp niet onbesproken. Hoezeer het christendom deze levensvisie door de eeuwen heen ook heeft willen ontkennen, anno 2019 vraagt zij ten aanzien van levensvragen, maar al te vaak op heel natuurlijke wijze, om een hernieuwde en doordachte benadering. Zouden wij ons leven op een andere manier kunnen leren beschouwen wanneer we de hypothese van reïncarnatie in onze levensvisie durven betrekken? De lezing zal hier inhoudelijk het licht op laten schijnen. Muziek en beelden zullen deze boeiende avond omlijsten. 

Spiritualiteit en religie boeien Peter Samwel al van jongs af aan. Vanaf 1983 volgde hij de opleiding tot Humanistisch Geestelijk Verzorger. Aansluitend is hij bijna tien jaar als Geestelijk Verzorger in de Nederlandse Krijgsmacht werkzaam geweest. In 1997 neemt hij op levensbeschouwelijke gronden ontslag bij het Humanistisch Verbond en start zijn Praktijk voor Levensvragen. In 2004 studeert hij af bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat en sinds 1 november 2007 is hij consulent Levensvragen & Voorganger, aanvankelijk in Varsseveld, nu in Bennekom. Vanuit alle grote wereldreligies is hij gevormd tot een vrijzinnig, spiritueel georiënteerde zielzorger en inspirator. 

Uitvoering : Peter Samwel
Wanneer : donderdag 10 januari 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Peter Samwel
Datum(s) : donderdag 10 januari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arie de Niet

Fascinerende films...

vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen zien van een film.

Life of Pi 

Al op jonge leeftijd raakt de intelligente Pi gegrepen door de verschillende wereldreligies. Hij is er zo door gefascineerd dat hij er niet één kiest, maar in meerdere wil geloven. Zijn vader probeert hem te corrigeren: “Alles tegelijkertijd geloven is hetzelfde als helemaal niet geloven. Je moet een keuze maken.” Maar de jongen laat zich er niet door van zijn stuk brengen. Het leven en de betekenis ervan is wat je er zelf van wil maken, luidt de boodschap die door het intrigerende en oogstrelend mooie Life of Pi heen loopt.

De familie van Pi beheert een dierentuin in India, maar daar moet verandering in komen, vindt de vader. Ze gaan het geluk opzoeken in Canada, dus stappen ze op de boot, samen met alle beesten. Maar onderweg slaat het noodlot toe als het schip door een zware storm tot zinken wordt gebracht (wervelend gefilmde scène). Ternauwernood weet Pi in een reddingsboot te ontsnappen, waar hij vanaf dan stuurloos in ronddobbert op de oceaan. De enige overlevenden van de ramp zitten met hem in de sloep: een hyena, een orang-oetang, een zebra en een Bengaalse tijger. Zoals te verwachten maken de dieren elkaar binnen een mum van tijd af, waardoor Pi uiteindelijk alleen met de tijger overblijft. En die begint steeds hongeriger te worden.

 

Uitvoering : ds. Theo Pieter de Jong
Wanneer : zondag 13 januari 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : zondag 13 januari 2019
Aanvangstijd : 13.30 uur tot 16.30
Plaats : Cultura zaal 040
Kosten : €8,50 (incl. gaderobe & consumptie). De consumpiebon krijgt u van de contactpersoon.
Contactpersoon : Meta Floor & Wouter Helmich
Extra info 1 : Bij Cultura kunt u uw entreebewijs krijgen vanaf 16 juli 2018 (zie ook de link naar de website)
Extra info 2 : Via deze inschrijving krijgt u een reminder, maar dit is geen automatische entree.
Website : https://www.cultura-ede.nl/agenda/bespreek-het-samen-film-life-of-pi.aspx
Volgeboekt

Dagboekfragmenten Etty Hillesum

Extra avond op maandag 4 februari 2019

In de jaren 1941-1943 maakt Etty Hillesum een grote persoonlijke ontwikkeling door. Ze is een denker, een schrijfster en ze ontwikkelt als niet-religieuze jood een heel eigen omgang met God. Ze weigert haar vijanden te haten. Ze houdt van het leven, ook als ze in Westerbork terecht komt en ze beseft wat haar te wachten staat. Ze wordt in november 1943 vermoord in Auschwitz.

Samen lezen we een aantal fragmenten uit het dagboek van Etty. Deelnemers krijgen deze fragmenten van te voren toegemaild.

 

Uitvoering : Marijke van den Bos
Wanneer : maandag, 14 januari 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Marijke van den Bos
Datum(s) : maandag, 14 januari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Toos van Essen

Meerstemmige verhalen

Het verhaal van de Verloren zoon bergt eigenlijk 3 verhalen in zich, nl. dat van de jongste zoon, dat van de oudste zoon en dat van de vader. Ook ons eigen leven bestaat uit meerdere verhalen. Welke zijn dat?

Aan de hand van het bijbelverhaal van de vader en zijn twee zonen verkennen we de meestemmigheid in ons eigen leven.

Uitvoering : Michiel de Ronde
Wanneer : donderdag, 17 januari 2019
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Michiel de Ronde
Datum(s) : donderdag, 17 januari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Toos van Essen

Avondmuziek

Duo Isas Kwiek (Argentinië), Cecilia Isas (viool) en Alan Kwiek (piano)

Wanneer : Zaterdag 19 januari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Datum(s) : Zaterdag 19 januari 2019
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : Taborkerk
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Extra info 2 : Een glas goede wijn na afloop

Carel ter Linden en Mirjam Karres: Literair concert

Carel ter Linden en pianiste Mirjam Karres geven een literair concert. Carel ter Linden draagt werk voor uit zijn gedichtenbundel 'Om een zin'

In 2008 verscheen bij de Arbeiderspers de gedichtenbundel “Om een zin” van Carel ter Linden. Gedichten, ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van de verwondering en de geheimen van dit bestaan.

Zo boeit de nachttrein hem omdat de reiziger het duister in gaat en zich volkomen overgeeft aan een geheimzinnige bestuurder die hij totaal niet kent. Een mol – dat ondergrondse dier dat nooit het daglicht ziet – roept bij hem de vraag op of de mens misschien even blind is voor het hogere dat hém omgeeft. Een aantal gedichten verraadt immers zijn zoektocht naar zo’n laatste zin, waarmee de dichter raakt aan de zin van het leven zelf. Gebruikmakend van klassieke vormen en trefzeker formulerend schrijft Ter Linden een ingetogen, herkenbare poëzie, die veel lezers zal aanspreken. Gedichten over zijn kinderen en over de geliefde, over leven en dood.

Zinnen, woorden en beelden resoneren na in de muziek die Mirjam Karres, pianiste, daarbij koos. Composities van Bach, Scarlatti, Schumann, Chopin, Liszt, en Debussy wisselen de voorgedragen gedichten af.

Biografie:

Carel ter Linden (1933, Amersfoort) werd na een studie rechten en theologie predikant in Hoogvliet, Oegstgeest en Den Haag (Kloosterkerk). Na zijn emeritaat in 1999 schreef hij een aantal boeken op pastoraal en theologisch gebied, o.a. zijn laatste boek “Wat doe ik hier in Godsnaam” (2013) en  zijn dichtbundel “Om een zin” uit 2008. Dit heeft in 2009 geleid tot een programma van gedichten uit deze bundel, waarbij de pianiste Ariane Karres muziek koos als weerspiegeling van de tekst.  Na haar overlijden in 2013 heeft haar dochter dit programma in nieuwe vorm voortgezet.

Mirjam Karres, (1972), dochter van de pianiste Ariane Karres-Veelo, studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Willem Brons en vervolgde haar studie voor kamermuziek bij Mila Baslawskaja.

In december 1997 won zij met de altist Rogier van der Tak de persprijs op het Internationale Kamermuziekconcours in Trapani-Italië. Samen met haar tweelingzus Sandra vormt zij een viool-piano duo waarmee ze een concerttour door Singapore, Brunei en Maleisië maakte. Mirjam nam deel aan verschillende festivals, o.a. het Britten-Pears festival in Aldeburgh, en het Manchester Music Festival in Vermont-USA. Ze speelde in muziektheater producties mee van o.a. Orkater en Het Filiaal.

Met het HeemsteedsPhilharmonisch Orkest speelde zij het tweede pianoconcert van S. Rachmaninoff en later volgde ook het pianoconcert van R. Schumann.

 

Uitvoering : ds. Carel ter Linden en pianiste Mirjam Karres
Wanneer : zondag 20 januari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ds. Carel ter Linden en pianiste Mirjam Karres
Datum(s) : zondag 20 januari 2019
Aanvangstijd : 15.30 uur tot 17.00 uur
Plaats : Noorderkerk
Contactpersoon : Wouter Helmich en Mariëlle Jellema
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje
Website : http://www.literairconcert.nl/

WEEK VAN HET GEBED

In de week van gebed gaat het vooral om vorm en uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid tussen de kerken in Nederland. Deze week kent een jarenlange traditie binnen de kerken die aangesloten zijn de landelijke Raad van Kerken en/of MissieNederland.

Nadere informatie:                                                                                                     Voor mogelijk andere aanvangstijden gelieve men de kerkboden en de websites van de Raad van kerk en de deelnemende kerken te raadplegen. Idem voor de kerken waar de vieringen plaats zullen vinden. Bij het tot stand komen van het programma “Bespreek het Samen”, was het programma van de week nog niet bekend.   

Uitvoering : Raad van Kerken te Ede en Werkgroep Missie-Nederland te Ede
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Raad van Kerken te Ede en Werkgroep Missie-Nederland te Ede
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : volgt
Uitvoeringsdatum 1 : Zondag 20 januari t/m 27 januari 2019
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Voor mogelijk andere aanvangstijden gelieve men de kerkboden en de websites van de Raad van kerk en de deelnemende kerken te raadplegen
Website : www.raadvankerkenede.nl

Ieder op haar eigen wijs

Opvoeden doen moeders allemaal. Maar elke moeder doet het op haar eigen manier. Die eigen manier ontwikkel je op basis van je hoe je zelf je opvoeding hebt ervaren, en van de omgeving waarin je leeft. Dat is verschillend voor moeders die een Nederlandse familie-achtergrond hebben, en voor moeders die een Marokkaanse of Turkse familie-achtergrond hebben.

Opvoeden doen moeders allemaal. Maar elke moeder doet het op haar eigen manier. Die eigen manier ontwikkel je op basis van je hoe je zelf je opvoeding hebt ervaren, en van de omgeving waarin je leeft. Dat is verschillend voor moeders die een Nederlandse familie-achtergrond hebben, en voor moeders die een Marokkaanse of Turkse familie-achtergrond hebben.

Op deze avond wisselen we ervaringen uit, op zo’n manier dat we van elkaar kunnen leren. Daarvoor maken we gebruik van verschillende speelse werkvormen.

 

Uitvoering : Ina ter Avest, Bouchra Lahrech, Gladys van den Brink
Wanneer : maandag 21 januari 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest, Bouchra Lahrech, Gladys van den Brink
Datum(s) : maandag 21 januari 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Website : www.zingesprek.nl

Jezus, een mensenleven

Hoe is in de loop der eeuwen over Jezus gedacht, gesproken, gepreekt? Op die vragen zijn in al die eeuwen verschillende antwoorden gegeven.

Het klinkt misschien vreemd maar de oorzaak van deze veelkleurigheid moet in de allereerste plaats in het Nieuwe Testament zelf gezocht worden. Wie de moeite neemt de vier evangeliën nauwkeurig met elkaar te vergelijken komt al snel tot ontdekking dat zij op tal van punten op verschillende manieren over Jezus spreken. Het verhaal van Marcus, het oudste evangelie, heeft geen geboorteverhaal, maar begint met de volwassen Jezus, de timmerman uit Nazareth. Een mens onder de mensen. Dankzij Mattheüs en Lucas vieren we kerstfeest. Maar ook die verhalen verschillen op tal van punten. Het vierde evangelie is in alle opzichten een geval apart. De mens Jezus wordt vergoddelijkt: hij wordt de zoon van God genoemd. Vanaf het begin hebben de volgelingen van Jezus getwist over de vraag naar de betekenis van zijn leven en sterven. Jezus heeft vele gezichten gekregen: van mens onder de mensen tot godenzoon, ja zelfs tot God.

 

Uitvoering : Prof. Dr. C.J. den Heyer
Wanneer : woensdag 23 januari en 30 januari 2019
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Prof. Dr. C.J. den Heyer
Datum(s) : woensdag 23 januari en 30 januari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Meister Eckhart op het kruispunt van oost en west

De middeleeuwse denker en mysticus Meister Eckhart (1260-1328) oefent vaak grote aantrekkingskracht uit op mensen die zoeken naar verdieping van hun christelijk perspectief op het bestaan.

Maar ook wie vertrouwd is met vormen van oosterse spiritualiteit en mystiek, en vervolgens met Eckhart kennis maakt, heeft bij alle verschillen regelmatig een wonderlijke ervaring van herkenning.

In deze lezing komen centrale thema's uit het denken van Eckhart aan de orde naast kernthema's uit oosterse vormen van spiritualiteit die, ondanks het ontbreken van historische beïnvloeding, op een aantal punten opmerkelijke verwantschap vertonen met het denken en de spiritualiteit van Eckhart.

Biografie:

Dr. Bruno Nagel studeerde filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen en Indo-Iraanse talen en culturen. Hij was van 1972 tot 2000 docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1991 tot heden geeft hij les aan de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen. Hij promoveerde op de Indiase wijsgeer Abhinavagupta en schreef artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte. Ook publiceerde hij over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zenboeddhisme. In het onder redactie van Jan Bor en Karel van der Leeuw verschenen standaardwerk 25 Eeuwen Oosterse Filosofie (Amsterdam, Boom , 20083) schreef hij de inleiding over India en bezorgde hij de vertaling met toelichting van een aantal teksten uit de Indiase filosofie.

Uitvoering : dr. Bruno Nagel
Wanneer : Donderdag 24 januari 2019
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : dr. Bruno Nagel
Datum(s) : Donderdag 24 januari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof, Hoflaan 2 Ede
Contactpersoon : Wouter Helmich en Toos van Essen

Jong talent in Ede

Laura Lunansky, viool, met haar ensemble

Uitvoering : Laura Lunansky, viool, met haar ensemble
Wanneer : Zaterdag 26 januari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Laura Lunansky, viool, met haar ensemble
Datum(s) : Zaterdag 26 januari 2019
Aanvangstijd : 19.30 tot 21.00 uur
Plaats : Luterse Kerk, Beukenlaan 12 Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Spiritualiteit van de vrijmetselarij

Vrijmetselarij is een zoektocht naar individuele zingeving. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is een spiritualiteit van verbinding, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander.

De vrijmetselarij heeft, als levensbeschouwelijke stroming, een geheel eigen vorm van spiritualiteit. Die is vooral gestoeld op de twee belangrijkste bronnen van symboliek, het licht en de bouwsymboliek. Maar er is meer. Vrijmetselarij is een zoektocht naar individuele zingeving. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is een spiritualiteit van verbinding, verbinding met je eigen zelf maar zeker ook verbinding met de ander. De spiritualiteit van de vrijmetselarij is daarom vooral een spiritualiteit van het handelen: vrijmetselaren proberen een beter mens te worden. Dat vraagt om inzet en aandacht. Daarom komen ze in de Loge.

Het is een drieluik, waarin ik drie vragen behandel:

1. Wat is de vrijmetselarij?

2. Wat is spiritualiteit?

3. Wat is de spiritualiteit van de vrijmetselarij?

Karel Musch (Bergen, 1947) was na politiek-bestuurlijke functies (statenlid, wethouder) adviseur in de gezondheidszorg. Van 2002 tot 2014 heeft hij samen met zijn vrouw een seizoensherberg voor pelgrims geleid in de Franse Bourgogne. Hij was lange tijd moderator/coach voor leiderschapsleergangen. Karel is publicist en publiceerde eerder de studie 'En nu het mooie van de islam...". Hij publiceert met grote regelmaat in tijdschriften van de vrijmetselarij maar ook in andere media, een enkele keer in het Engels. Zijn nieuwste boek heet: "De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij" en wordt uitgegeven door Aspekt.

 

 

 

 

 

Uitvoering : Karel Musch
Wanneer : Zondag 27 januari 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Karel Musch
Datum(s) : Zondag 27 januari 2019
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Over apocriefe evangeliën. Zijn er meer verhalen over Jezus dan de vier officiële

Zijn er méér verhalen over Jezus dan de vier officiële evangeliën? Ja, We kennen allemaal de vier evangeliën: Marcus, Matteűs, Lucas en Johannes. “Wat moeten we met de niet-officiële evangeliën van b.v.Thomas en Maria Magdala?”

Maar weet u dat er veel meer evangeliën geschreven zijn? Misschien heeft u wel eens gehoord van het Evangelie van Judas, het Thomasevangelie of het Evangelie volgens Maria van Magdala. Deze geschriften noemen we de apocriefe (niet-officiële) evangeliën. Zij hebben binnen het christendom nooit de status gehad van de vier canonieke (officiële) evangeliën, die we in de Bijbel aantreffen. Deze niet-officiële evangeliën werden dan ook pas in 1945 herontdekt in het woestijnzand van Nag Hammadi in Egypte.

Maar wat moeten we met deze pseudo-evangeliën? Zijn ze van enig belang voor onze visie op Jezus Christus? Of leren deze verhalen ons misschien iets heel anders?

Guido Dieteren is lid van het pastoraal team en organiseert al jaren de parochiereizen ‘in de voetsporen van het christendom’ voor de parochie Titus Brandsma.

 

 

 

Uitvoering : pastor Guido Dieteren
Wanneer : Dinsdag 29 januari 2019
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : pastor Guido Dieteren
Datum(s) : Dinsdag 29 januari 2019
Aanvangstijd : 14.00 uur tot 16.00 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Contactpersoon : Toos Ettema

Meditatie bij een kunstwerk

Mediteren is loslaten en leeg worden, zelfs je denken even uitschakelen. Het is stil worden bij je ademhaling en innerlijk te laten gebeuren, ruimte geven aan wat bij je opkomt. Het begin met jezelf ontspannen en stil worden.

Mediteren is een vorm van loslaten en leeg worden, zelfs je denken even uitschakelen. Het is stil worden bij je ademhaling en innerlijk te laten gebeuren, ruimte geven aan wat bij je opkomt. Voor wie niet zo vertrouwt is met mediteren, kan stil kijken naar een kunstwerk helpend zijn.

Het begin met jezelf ontspannen en stil worden om het kunstwerk bij je binnen laten komen, niets hoeft, niets moet, ruimte bieden aan wat associatief, gedachteloos bij je bovenkomt.

We openen de bijeenkomst met een ontspanningsoefening, we verstillen en kijken in stilte naar het kunstwerk. Na ongeveer een half uur van stille beschouwing, kan ieder voor zichzelf verzamelen wat er bij jou is opgeroepen. Daarna wisselen we met elkaar uit.

Na de pauze mediteren we bij een ander kunstwerk. Deze heeft de vorm van een begeleide meditatie, waarbij de begeleider rustig aandachtpunten geeft voor de meditatie. 

Ook na deze geleide meditatie wisselen we met elkaar uit.

 

Inleider Ben Piepers: Mijn hele leven al ben ik geïnteresseerd in zin geven aan wat er allemaal gebeurt  in en om mij heen. Kunst helpt openingen te maken of met andere ogen de werkelijkheid te zien. Ik ben theoloog, heb gewerkt in het pastoraat en heb me tussentijds laten scholen in kijken naar kunst. Ik woon in Wageningen.

 

Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : Woensdag 30 januari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : Woensdag 30 januari 2019
Aanvangstijd : 19.30 - 22.00
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Contactpersoon : Toos Ettema

Mattheüs Passion van Bach, een lezing met live luistervoorbeelden

De Mattheüs Passion van Bach is een wereldberoemde compositie, waarin Bach ons persoonlijk aanspreekt. Hoe geeft Bach een stem aan de evangelist, de menigte en de 18e-eeuwse luisteraar? Het koor Sursum Corda omlijst een lezing hierover met live gezongen fragmenten.

Zaterdag 6 april voert de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Sursum Corda’ uit Lunteren de Mattheüs Passion van Bach uit in de Oude kerk in Ede.

Ter voorbereiding op dit concert geeft dirigent Gert Jan van der Pol een lezing over de ‘Grote Passie’. Hij gaat nader in op deze wereldberoemde compositie, waarin Bach ons persoonlijk aanspreekt en bij het lijdensverhaal betrekt, omlijst door ‘live’ gezongen fragmenten door het koor.

De luisteraar krijgt een actief aandeel in de lezing door het instuderen en zingen van een koraal en een koorwerk.

Op allerlei muzikale manieren geeft Bach een stem aan de evangelist, de menigte, of aan de 18e-eeuwse luisteraar die in de koralen uiting geeft aan de rouw en ontzetting die het lijden van de onschuldige Christus bij hen oproept.

De meerdere lagen in de Passie en de beeldende wijze waarop Bach de tekst verklankt, komen aan bod in deze lezing.

Uitvoerenden

Dirigent Gert Jan van der Pol

De in Ede geboren dirigent Gert Jan van der Pol studeerde Muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht en Schoolmuziek aan het conservatorium van Arnhem. Hij begon al op zeer jonge leeftijd met dirigeren (bij het Taborjongerenkoor) en volgde lessen bij bekende Nederlandse koordirigenten zoals Jan Boogaards en Hans van den Hombergh. Uiteindelijk studeerde hij Koordirectie bij Joop Schets.

Van der Pol is muziekleraar en koordirigent aan de Stichtse Vrije School en aan de Tobiasschool in Zeist (Vrije school voor speciaal onderwijs). Sinds 1997 dirigeert Gert Jan van der Pol de COV Sursum Corda uit Lunteren.

COV Sursum Corda Lunteren

COV Sursum Corda werd opgericht in 1930. Het koor, dat repeteert in Lunteren maar veel leden uit de regio heeft, bestaat uit zo’n zestig leden en heeft een, voor een oratoriumvereniging, jonge uitstraling. Mede dankzij dirigent Gert Jan van der Pol en repetitor Ans van Scherrenburg is iedere repetitieavond een combinatie van inspanning en ontspanning met als resultaat een prachtig concert zoals op zaterdag 6 april 2019: de Mattheüs Passion van J.S. Bach.

Voor meer informatie: www.covsursumcorda.nl.

Foto: www.anypicture.nl/ 

 

 

Uitvoering : GertJan vd Pol & COV Sursum Corda Lunteren
Wanneer : vrijdag 1 februari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : GertJan vd Pol & COV Sursum Corda Lunteren
Leiding : Gert Jan van der Pol
Datum(s) : vrijdag 1 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.covsursumcorda.nl

Dagboekfragmenten Etty Hillesum

Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw, die een dagboek bijhield tijdens de oorlogsjaren 1941-1943. We lezen een aantal dagboekfragmenten om een beeld te krijgen van haar levensvisie en wat die voor ons kan betekenen.

In de jaren 1941-1943 maakt Etty Hillesum een grote persoonlijke ontwikkeling door. Ze is een denker, een schrijfster en ze ontwikkelt als niet-religieuze jood een heel eigen omgang met God. Ze weigert haar vijanden te haten. Ze houdt van het leven, ook als ze in Westerbork terecht komt en ze beseft wat haar te wachten staat. Ze wordt in november 1943 vermoord in Auschwitz.

Samen lezen we een aantal fragmenten uit het dagboek van Etty. Deelnemers krijgen deze fragmenten van te voren toegemaild.

Uitvoering : Marijke van den Bos
Wanneer : Maandag 4 februari
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Marijke van den Bos
Datum(s) : Maandag 4 februari
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Harry Kroon

De boeken van Mozes als het leerboek ook voor de christelijke gemeente

'De structuren van de Thora zijn zonder voorbehoud de vooronderstellingen ook van de christelijke boodschap. Dat de inhoud van deze boodschap een andere is dan die van Mozes en de profeten sluit niet uit, dat zij zich beweegt in voorstellingen, woorden, verlangens en zekerheden, die nergens anders vandaan komen dan uit de taal van het Oude Testament’ (K.H. Miskotte).

Dit inzicht vindt geen algemene instemming, Nog enkele jaren geleden was er een gezaghebbend theoloog in Berlijn, Notger Schlenczka, die voorstelde het Oude Testament uit de christelijke canon te schrappen, omdat het voor de dialoog met het Jodendom veel gemakkelijker zou zijn wanneer we ons van beide kanten eenvoudigweg konden beroepen op een ander boek: Mozes en de profeten daar, evangelisten en apostelen hier.

 

 

Uitvoering : Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer
Wanneer : woensdag 6 februari en 13 februari 2019
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer
Leiding : G. Elbertsen Wiegeraadt
Datum(s) : woensdag 6 februari en 13 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Volgeboekt

Mindfulness

In deze snelle wereld, waarin we zoveel van onszelf eisen, groeit het ons soms boven het hoofd. Raken we het échte contact met anderen, met onszelf, kwijt. Dan is het goed om even stil te staan en ruimte te maken.

Mindfulness is een training in aandacht en bewustzijn, waarbij we op een vriendelijke en milde manier naar onszelf en het hier en nu kijken.

Onderzoek laat zien dat mindfulness een goede invloed heeft op tal van gebieden: beter om kunnen gaan met stress of fysieke problemen, eigen grenzen leren (h)erkennen, meer rust en een positieve levenshouding.

In deze minicursus van twee bijeenkomsten maken we kennis met verschillende oefeningen maar ook met kleine opdrachten voor in het dagelijks leven.

Ervaring met mindfulness of meditatie is niet nodig. De oefeningen zijn ook goed te doen voor mensen met lichamelijke klachten.

 

Uitvoering : Dhjana Samshuijzen
Wanneer : donderdag, 7 en 14 februari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Dhjana Samshuijzen
Datum(s) : donderdag, 7 en 14 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Toos van Essen

De klimaatbestendige stad

Lisette is docent-onderzoeker Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam bij het lectoraat Water in en om de Stad. Met een achtergrond in meteorologie en klimaat, richt zij zich op de vraag hoe steden klimaatbestendig en vooral hittebestendig ingericht kunnen worden.

Ons klimaat verandert. We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: meer en zwaardere buien, maar ook vaker droogte en hitte. Bij de inrichting van onze steden en dorpen is daar vaak geen rekening mee gehouden. Stortbuien leiden tot wateroverlast met schade. Droogte leidt tot dalende grondwaterstanden, bosbrandgevaar of droogteschade aan landbouwgewassen en stedelijk groen, en hitte raakt de gezondheid van kwetsbare mensen, maar veroorzaakt ook uitzettingsproblemen bij spoorwegen en bruggen. Het extremere weer leidt dus steeds vaker tot grote problemen met overlast en schade. Hoe kunnen we ons aanpassen aan deze klimaatverandering. Hoe kunnen we onze woonomgeving klimaatbestendig inrichten? Wat kunnen we zelf doen en welke maatregelen neemt de overheid zodat Nederland in de toekomst klimaatbestendig, water- en hitterobuust ingericht is? Op deze avond zal dit het thema zijn van een lezing met veel ruimte voor discussie tussendoor en na afloop.

Lisette is docent-onderzoeker Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam bij het lectoraat Water in en om de Stad. Met een achtergrond in meteorologie en klimaat, richt zij zich op de vraag hoe steden klimaatbestendig en vooral hittebestendig ingericht kunnen worden.

Uitvoering : Lisette Klok, docent/onderzoeker klimaatbestendige stad
Wanneer : donderdag, 7 februari 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Lisette Klok, docent/onderzoeker klimaatbestendige stad
Datum(s) : donderdag, 7 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : de Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.hva.nl/klimaatbestendigestad

Restaurant Ont-Moeten

In een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast.

Leer anderen kennen of juist her-kennen. Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden o.a. live muziek, poëzie, gesprek, spel, stilte. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren indien u dit wilt. Zo zal dus ook de innerlijke mens gevoed worden.    Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. We ontmoeten u graag 4 keer in dit seizoen om rondom de maaltijd tijd voor bezieling te ervaren. Dit seizoen op:   1 oktober 2018 10 december 2018 18 februari 2019 13 mei  2019   Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten waarvan 1 vegetarisch. 

Wanneer : Maandag 18 februari 2019
Categorie : Samenleving
Leiding : Machteld Huurman
Datum(s) : Maandag 18 februari 2019
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst

Hemel en Aarde, Ziel en Lichaam: hoe Plato een christelijk schema bedacht.

De combinatie van de twee woordenparen ‘hemel en aarde’ en ‘ziel en lichaam' lijken wel aan de basis te staan van hoe wij in het “westen” en in het westelijke christendom denken en geloven. Het moeten wel begrippen zijn, zo zou je denken, die te maken hebben met de bron van het christendom, met de Bijbel dus. Maar ze komen van de Griekse filosoof Plato …..

Om je overeind te houden in de warrige wereld en daarin enige orde te kunnen aanbrengen, is het handig als je enig idee hebt hoe die wereld in elkaar zit. Datzelfde geldt voor wat je gelooft. Alleen maar zeggen “Ik geloof” heeft maar weinig inhoud. Je moet toch een voorstelling hebben van waarin je gelooft.

Daarom hebben mensen verhalen gemaakt, ideeën ontwikkeld over hoe de wereld, de schepping in elkaar zit en wat de rol daarin is van God (de goden) en de mens. Een flinke hoeveelheid van die verhalen zijn in de loop van de eeuwen verzameld in wat we Bijbel noemen.

 Eén van de ordeningen, de kaders, die je inzicht geven in hoe de schepping in elkaar zit, wordt omschreven met de woorden Hemel en Aarde. In de oudere delen van de Bijbel, die het heilige boek van het jodendom vormen, komen deze twee begrippen voor. Ook in de nieuwere gedeeltes, die de basis vormen voor het christendom is sprake van Hemel en Aarde.

Wat ik in deze lezing wil laten zien is dat het schema Hemel en Aarde dat wij gebruiken, dat het christendom gebruikt, uit Griekenland komt en ontstaan is ca. 350 jaar v. Chr. Hetzelfde geldt voor het begrippenpaar Ziel en Lichaam. Grappig is dat diezelfde termen Hemel en Aarde zoals ze voorkomen in de boeken van de joodse religie, een wel parallel lopende betekenis hebben, maar toch anders zijn.

Ik zal proberen duidelijk te maken dat het schema van ‘hier op de aarde is het niet, maar bij God in de hemel is het échte leven’ voortkomt uit Plato’s constructie van ‘de schijnbare, aardse wereld en de échte ideeënwereld’.

Uitvoering : drs. John Biermans
Wanneer : Dinsdag 19 februari 2019
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : drs. John Biermans
Datum(s) : Dinsdag 19 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00
Plaats : De Open Hof, Hoflaan 2 Ede
Contactpersoon : Wouter Helmich

Nietzsche als opvoeder

Of: hoe een mens wordt wat hij is “Wees een man en volg mij niet na, - maar jezelf! Maar jezelf!”

Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is die de mensheid wil emanciperen, dat wil zeggen aanzetten tot een zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden (zoals over Nietzsche en het nazisme) recht zetten. 

 

 

 

 

 

Uitvoering : Dr. Jan Keij
Wanneer : woensdag, 20 februari 2019
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Dr. Jan Keij
Datum(s) : woensdag, 20 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Het Geneefse Psalter in de geschiedenis van de muziek

1. middeleeuwse wortels van het Psalter in het Gregoriaans 2. het ontstaan van het Psalter in de Renaissance 3. de lotgevallen van het Psalter in de Barok en de Romantiek 4. de lotgevallen van het Psalter in de 20e eeuw

Centraal in het programma staat de benadering vanuit de geschiedenis van de muziek. Er wordt een verbinding gelegd tussen het Psalter en het Gregoriaans, muzikale kenmerken vanuit de Renaissance, ontwikkelingen in de Barok en de Romantiek en invloeden van de Neoklassieken in de 20e eeuw.

In het programma wordt geen aandacht besteed aan binnenkerkelijke aspecten rond het Psalter zoals de opvattingen van Calvijn en Luther, het ontstaan in Genève en Straatsburg, de dichters en componisten, de diverse berijmingen, de ontwikkeling van het psalmgezang in de Nederlandse kerken en het gebruik van de psalmen in de liturgie.

De voorbeelden worden vertoond met de beamer, tot klinken gebracht op de piano en met elkaar zingend beleefd.

Uitvoering : Jan van Rossem
Wanneer : donderdag, 21 februari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jan van Rossem
Leiding : Jan & José Veenendaal
Datum(s) : donderdag, 21 februari 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum van de Lutherse kerk
Contactpersoon : Jan & José Veenendaal

Jong talent in Ede

Mariano Boglioli, clavecimbel

Uitvoering : Mariano Boglioli, clavecimbel
Wanneer : Zaterdag 23 februari 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Mariano Boglioli, clavecimbel
Datum(s) : Zaterdag 23 februari 2019
Aanvangstijd : 19.30 tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Keltische traditie in verhalen

De literatuur bestaat uit verhalen over goden en mythische wezens, koningen en helden en uit prachtige natuurpoëzie.

Ierland heeft de oudste Europese literatuur in de volkstaal voortgebracht. Tussen de 8ste en de 12de eeuw werd de literaire mondelinge overlevering op schrift gesteld.    Die overlevering voert ten dele terug naar de voor-christelijke Keltische traditie van het land. Ze biedt daarmee een fascinerende blik op de Keltische cultuur. De literatuur bestaat uit verhalen over goden en mythische wezens, koningen en helden en uit prachtige natuurpoëzie.    Tijdens de lezing zal Matthijs Schouten, die Keltische taal- en letterkunde studeerde, deze literatuur weer even tot leven brengen.     

Wanneer : Zondag 24 februari 2019
Categorie : Samenleving
Leiding : Matthijs Schouten
Datum(s) : Zondag 24 februari 2019
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Wereldgebedsdag

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.

Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie,waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan.  De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwen-bewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Uitvoering : Raad van Kerken
Wanneer : vrijdag, 1 maart 2019
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Raad van Kerken
Datum(s) : vrijdag, 1 maart 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : nnb
Extra info 1 : Nadere berichtgeving volgt t.z.t. in de kerkbladen en de lokale pers.
Website : www. wereldgebedsdag.nl

De relatie tussen goed en kwaad

Is het kwaad in de wereld een goddelijke ontsporing? Een tekort van de schepper van hemel en aarde? Kan het kwaad in de wereld verzoend worden met de idee van een goede God als schepper? Of is onze vaak wrede wereld eerder het resultaat van een duivelse daad?

In mijn lezing zal ik een ‘antwoord’ geven op deze vragen. Ik begin met het bewijs van het niet bestaan van God (vanuit het klaarblijkelijke kwaad in de wereld), om daar vervolgens afbreuk aan te doen via de filosoof Leibniz. Ik eindig via Voltaire en Schopenhauer met de filosoof Levinas, die het kwaad in verband zal brengen met de menselijke mogelijkheid het goede te doen – waarmee Levinas dus wijst op de ‘zin’ van het lijden. Ik kom zo uit bij de relatie tussen goed en kwaad.

Ik eindig tenslotte met de conclusie dat onze wereld niet alleen de beste der mogelijke werelden is, maar zelfs in zekere zin de volmaakte wereld. God valt dus niet te verwijten dat hij geschapen heeft… als… als hij dat althans gedaan heeft. Maar… dat doet er misschien niet toe.

En voor alle duidelijkheid: aan theologie zal ik niet doen. Integendeel, mijn verhaal zal door en door aards zijn – en uitgaan van menselijke ervaringen.

Uitvoering : Jan Keij
Wanneer : 4 maart 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Jan Keij
Datum(s) : 4 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon
Website : http://www.keijfilosofie.nl/
Volgeboekt

workshop Bijbels Koken

Samen genieten van maal én verhaal!. Met elkaar gaan we op culinair avontuur. Samen koken, samen proeven hoe goed de Bijbel smaakt.

Met elkaar gaan we koken uit het kookboek van dominee Han Wilmink. Hij is 's lands bekendste 'kookdominee'.

Alle recepten hebben een directe symbolische verwijzing naar verschillende Bijbelverhalen.

Hoe ziet deze avond eruit?

- Voor de booschappen wordt gezorgd. We zetten alle boodschappen + alle ​   benodigdheden zoals pannen keukengerei, mengbakken ed. klaar op de tafels.

​- We beginnen met een drankje en een voorstelrondje

​- Daarna verdelen we de verschillende groepjes. Eén groepje maakt het voorgerecht, ​  eén groepje zorgt voor het hoofdgerecht en eén groepje verzorgt het nagerecht. ​

- Bij (het opdienen van ) elk gerecht vertellen we over de Bijbelse symboliek achter ​   het recept.

​- Tussen de gerechten door is er tijd om elkaar te ontmoeten, of bijvoorbeeld een ​   gerecht verder af te maken.

​Kookt u mee! ​  

Uitvoering : Werkgroep: Mienke Dimmendaal, Mariëlle Jellema en Wouter Helmich
Wanneer : Maandag 4 maart 2019
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Werkgroep: Mienke Dimmendaal, Mariëlle Jellema en Wouter Helmich
Datum(s) : Maandag 4 maart 2019
Aanvangstijd : 17.00 uur. We proberen uiterlijk 22.00 u klaar te zijn.
Plaats : Meet-inn, Notaris Fischerstraat 10 Ede
Kosten : €10 per deelnemer. Dit is inclusief de maaltijd, koffie/thee & glas wijn
Contactpersoon : Mariëlle Jellema en Wouter Helmich
Extra info 1 : Graag deelnemersgeld contant meenemen op de dag zelf.
Extra info 2 : Er is vanwege de ruimte en mogelijkheden plek voor 12 personen.
Website : https://webwinkel.pkn.nl/aan-tafel-koken-voor-groepen-in-de-kerk/4920-0122

Antisemitisme – religieus, raciaal en politiek

De eerste grote en gedocumenteerde pogrom dateert uit het jaar 38 van onze jaartelling, maar al eeuwen daarvoor lijkt er sprake geweest te zijn van anti-joodse rellen. In het Romeinse Rijk stonden Joden er niet goed op, de kerk nam de Romeinse fakkel met verve over en deed er nog een schepje boven op

Nadat de Verlichting het lot van de Joden letterlijk had verlicht, stak het antisemitisme in (pseudo)wetenschappelijke gedaante opnieuw de kop op. Na de Holocaust van WO II leek van de weeromstuit het ergste voorbij. In onze dagen zijn er her der weer aanslagen, moorden en mishandelingen van mensen, alleen maar omdat ze Jood(s) zijn. Zie Frankrijk. In het Midden-Oosten woekert de haat al eeuwen door. Politieke partijen hebben last van sluimerend of virulent anti-Joodssentiment (Labour in het VK, Fidesz in Hongarije.

Een bestandsopname van een onuitroeibaar fenomeen

 

 

 

 

Uitvoering : Gerben H. Westra
Wanneer : woensdag 6 maart en 13 maart 2019
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Gerben H. Westra
Datum(s) : woensdag 6 maart en 13 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

Bezoek aan de Grote Turkse Moskee

Samen met de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken is er bezichtiging gepland van de Turkse Moskee. Er is ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten oa dmv vragen aan elkaar te stellen.

De Grote Turkse Moskee aan de Verlengde Blokkenweg is op 29 april 2018 officieel in gebruik genomen. Ede Ulu Camii behoort tot de grootste moskeeën van Gelderland en is ontworpen door Mies Architectuur. Het gebouw is voorzien van vloerverwarming en honderd zonnepanelen. Op de grote open binnenplaats staat de minaret met onderaan kranen waar bezoekers zich ritueel kunnen wassen. Vijf keer per dag is er een oproep tot gebed, maar deze is alleen binnen te horen. Er komt buiten geen geluidsinstallatie. Beneden zijn de leslokalen, de keuken en de andere rituele reinigingsruimtes. Mannen en vrouwen hebben een eigen trap naar boven. Op de eerste verdieping is de gebedsruimte voor de heren. Op de vloer ligt een dik rood tapijt van schapenwol. De wanden zijn versierd met Iznik blauwe tegeltjes en handgeschreven verzen uit de Koran. In het midden van de grote koepel, met aan de onderkant de 99 namen van God, hangt een indrukwekkend grote kroonluchter. Voorin de gebedsruimte zijn drie markante plekken in beide hoeken en in het midden, waar de imam plaats kan nemen en preken. De rand is prachtig versierd met mozaïek tegelwerk. Op de tweede verdieping bij de gebedsruimte voor vrouwen. Een stukje kleiner, dat wel, maar zeker met het mooiste uitzicht. Er bestaat een hardnekkig misverstand dat vrouwen in de islam onderdanig moeten zijn. Dat is absoluut niet zo. De mannen moeten ze op handen dragen. De profeet zegt ook dat de hemel onder de voet van je moeder zit.

De moskee is in eerste plaats natuurlijk een gebedsruimte waar vijf keer per dag gebeden wordt, maar ze willen ook een ontmoetingsplaats voor de wijk, en zelfs voor heel Ede zijn. Ze willen activiteiten aanbieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek bieden waar kinderen godsdienstles kunnen krijgen, waar ouderen samen koffie drinken en jongeren huiswerkbegeleiding krijgen. Vergelijk het maar met een buurtcentrum.

Deze avond zijn wij daarom van harte welkom een kijkje te nemen.

Mocht u de gebedsdienst willen meemaken dan wordt u om 19.30 uur verwacht in de Moskee. Als u dit niet wilt dan bent u om 20.15 uur welkom om met een rondleiding door de Moskee te starten.

 

Uitvoering : Mariëlle Jellema en Erna Hulstein-Heinsdijk
Wanneer : Woensdag 6 maart 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Mariëlle Jellema en Erna Hulstein-Heinsdijk
Datum(s) : Woensdag 6 maart 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur deelname aan gebedsdienst of 20.15 uur start rondleiding
Plaats : HDV Ede Ulu Camii, Verlengde Blokkenweg
Contactpersoon : Mariëlle Jellema 06-50124915
Volgeboekt

Zelf een icoon schilderen

Wilt u meer weten over de wereld van de iconen? Zou u een icoon willen schilderen? Die kans heeft u: In drie zaterdagmorgens maakt u kennis met, en leert u zelf de beginselen van het icoonschilderen onder professionele leiding van Marijke van Silfhout-Alkema

Het gaat om 3 lessen. Kennismaken met het hoe en waarom van iconen in de kerk en thuis. Tevens maakt/schildert u een icoon op papier.

Aan deze activiteit zijn kosten verbonden.

Het verhaal van Marijke:

Al heel wat jaren geef ik met veel plezier les in verschillende teken- en schildertechnieken. Dat is waar ik in opgeleid ben en waarmee ik voor de klas stond in mijn jonge jaren.Toch miste er iets en daar kwam ik achter tijdens mijn studie Levensbeschouwing- Kunst- Cultuur, destijds gegeven naast theologie aan de Hogeschool Holland. Mijn zoektocht werd hoe religie, ingebed in cultuur, te combineren zou zijn met mijn liefde voor kunst.

In bovenstaande studie werden de wereldgodsdiensten in hun culturele context en uitbeelding belicht. Daarbij viel mij het oosters- orthodoxe geloof op. Na de splitsing van het Romeinse rijk in een oosters en een westers deel, heeft zich in beide rijken een eigen stijl en godsdienstbeleving ontwikkeld. Het mysterie karakter, de stijlvolle verbeelding, het naar een andere werkelijkheid verwijzende aspect van de beeldtaal van iconen, sprak mij bijzonder aan.

Ik ben me in de filosofie ervan gaan verdiepen en heb verschillende icoon- schilderscholen bezocht in binnen- en buitenland. 

Naast de lessen in teken- en schildertechnieken heb ik daarom enkele jaren geleden het icoon schilderen in ei-tempera techniek toegevoegd.

Dit zijn workshops van een week, buiten de gebruikelijke cursussen om.

Behalve het bovenstaande, schilder ik zelf ook in verschillende technieken en houd zo nu en dan een expositie.Wat de iconen betreft- ik beschouw het werken daaraan en ermee als een zeer waardevolle aanvulling op wat ik al doe op levensbeschouwelijk/ creatief terrein.

 

Uitvoering : Marijke van Silfhout-Alkema
Wanneer : zaterdagmorgen 9 maart, 16 maart & 23 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Marijke van Silfhout-Alkema
Datum(s) : zaterdagmorgen 9 maart, 16 maart & 23 maart 2019
Aanvangstijd : 09.30 - 12.30 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Kosten : Lessen inclusief materiaal voor de 3 dagdelen zijn € 15,- p.p. Dit bedrag dient u te betalen aan het begin van de eerste les.
Contactpersoon : Toos Ettema
Extra info 1 : Zelf meebrengen: penseeltjes 2 - 3 - 5
Extra info 2 : Er is plek voor 10 deelnemers

Boekbespreking 'De Bekeerlinge'

De roman verhaalt over een Normandisch christelijk meisje uit de 11e eeuw die zich uit liefde voor een jonge rabijn bekeert tot het jodendom. Haar leven krijgt een dramatische wending als door pogroms en kruistochten duizenden mensen op drift raken.

Stefan Hertmans baseert het levensverhaal van de bekeerlinge op een oud document, gevonden in een synagoge in Cairo. De schrijver vult de feiten verder in met zijn verbeelding én volgt daarna zelf daadwerkelijk haar reis en vluchtroute. Hij schetst daarbij de geschiedenis van de 11e eeuw. Een tijd van politieke onbalans, godsdienststrijd, xenofobie, terreur en vluchtelingen. Dat maakt de roman tegelijk actueel. Feit en fictie worden verweven tot één geheel. Het verleden en heden raken elkaar. 

 

 

 
Uitvoering : Willy van Leeuwen
Wanneer : donderdag, 14 maart 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Willy van Leeuwen
Datum(s) : donderdag, 14 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Toos van Essen

Avondmuziek

Margret Spelt (orgel) en Diane Combee (hobo). Orgel solo en barokmuziek voor hobo en continuo.

Wanneer : zaterdag 16 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Datum(s) : zaterdag 16 maart 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Taborkerk
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Extra info 2 : Een glas goede wijn na afloop

Liederen voor onderweg: een tikkie eigen-wijs

In 2019 bestaat basisgemeenschap Exodus Ede 40 jaar. Hoe kunnen we dit jubileum beter vieren dan door samen te zingen? In een zangworkshop leren we liederen, geschreven door Mar van der Velden. Veertig jaar op doortocht, met Woord en Muziek.

Wie we zijn

Exodus is een oecumenische geloofsgemeenschap in Ede. De groep bestaat uit zo’n zeventig mensen van 1 tot 90 jaar. Veertig jaar geleden kozen we de naam ‘Exodus’, omdat we een beweging wilden zijn. ‘Zoekend geloven‘ is op ons van toepassing. We lezen de oude verhalen uit het Boek en koppelen ze aan de  maatschappelijke vraagstukken, maar ook aan onze eigen levensvragen. Kritisch zijn we, nieuwsgierig, creatief en een tikkie eigen-wijs. We zijn nog steeds op Uittocht.

Wat we doen

Twee keer in de maand is er een viering op de eerste en derde zondag van de maand. We zijn nu te gast in de Franciscusschool in Ede. De viering wordt voorbereid door steeds wisselende groepen mensen. Door exegese, waarbij we ondersteund worden door Mar van der Velden, willen we een brug slaan tussen de Bijbelverhalen en ons leven en sámenleven, hier en nu. Kinderen (inmiddels ook kleinkinderen) nemen een belangrijke plaats in in onze vieringen. Zij doen mee met de viering van Brood en Wijn. De boom op ons doopkleed hangt na veertig jaar vol blaadjes met hun namen.

Wat we zingen

In de liturgie, met vaste onderdelen als Brood en Wijn, Tekenen van Hoop, Kinderverhaal en de  Overdenking, maken vooral liederen de dienst uit. Zingend geloven blijkt toch eenvoudiger te zijn dan zoekend geloven (!) Naast liederen van Huub Oosterhuis, Herman Verbeek en anderen, zingen we ‘eigen’ basisliederen, meestal geschreven door Mar van der Velden. Uit zijn pen en (piano) toetsen komt altijd goed zingbare muziek met aansprekende tekst van hoge kwaliteit, of het nu een canon is, een kinderlied, een bijbellied of een eigentijdse geloofsbelijdenis. We zijn er dus trots op om deze liederen te kunnen delen met de deelnemers aan het programma van Bespreek het Samen. Uit ervaring weten we dat er bij BHS veel en graag gezongen wordt.

Mar van der Velden

Mar van der Velden is docent, musicus en theoloog. Hij is oprichter van -, en nauw betrokken bij de landelijke Drewermann-groep. Daarnaast is Mar inspirator en tekstdichter van de onderwijs-cabaretgroep Perikel. Het afgelopen jaar toerde hij door het land met een Lutherproject ‘Het Zit Niet, Het Zingt’ over 500 jaar Reformatie. Met de Juf, de Bakker en de Dominee, bezoekt hij ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen om met hen bekende liederen te zingen. 

 

Uitvoering : Mar van der Velden theoloog, pianist, componist/tekstschrijver Ondersteuning van de (nieuwe) zang door enkele basisleden
Wanneer : zondag 17 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Mar van der Velden theoloog, pianist, componist/tekstschrijver Ondersteuning van de (nieuwe) zang door enkele basisleden
Leiding : Liesbeth Blanken, projectcoördinator
Datum(s) : zondag 17 maart 2019
Aanvangstijd : 14.30 uur tot 17.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Bladmuziek wordt verzorgd door de basisgemeenschap

Spelen met verhalen

Nog 1 keer dan. Mocht u het vorige jaren gemist hebben dan kunt u alsnog meedoen. Was u er vorig jaar al bij dan krijgt u weer nieuwe inspiratie.

Drie avonden spelen we met verhalen uit verschillende tradities. We gebruiken verschillende werkvormen om het verhaal te lezen, op ons in te laten werken, de personages uit te spelen en de verbinding met ons eigen verhaal onder de loep te nemen. Het spelen van verhalen is een manier om anders met Bijbelverhalen, mythes, sagen ed. om te gaan. Er een andere blik op te werpen en te ontdekken wat oude verhalen anno 2019 ons nog te zeggen hebben.    Schrijft u zich in voor deze avonden dan is het de bedoeling dat u alle 3 avonden aanwezig bent om de continuïteit in de groep en het spel te waarborgen. Voor iedereen die het leuk vindt om zich in te leven in personages en durft te verbeelden wat ooit lang geleden is verwoord. De groep start bij minimaal 8 personen (max. 14)    Loes van Laar is docent communicatie aan een ROC en aan de opleiding voor vrijzinnige theologie (Instituut OVP) 

Uitvoering : Loes van Laar
Wanneer : Maandag, 18 en 25 maart en 1 april 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Loes van Laar
Datum(s) : Maandag, 18 en 25 maart en 1 april 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : € 10,= voor 3 avonden
Contactpersoon : Machteld Huurman

Paulus

Door de een als grondlegger van de kerk beschouwd, door anderen als grote scheurmaker, verantwoordelijk voor het schisma tussen Synagoge en Ecclesia.

Inmiddels wordt hij ook genuanceerder gelezen, als zoon van het Jodendom,  in gesprek met zijn tijd, zijn traditie  en zijn wereld.

Wie hij was, weten wij niet - Fik Meijer schreef een dik boek over hem, waarin de mist niet optrekt (‘Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome’).

Wél dat hij al eeuwenlang bepalend is  voor de ethiek én de dogmatiek van het Christendom: het werk kennen we, de man niet.

De oudste aan hem toegeschreven teksten dateren van vóór de Evangeliën. Zegt men, het blijft wankele wetenschap. Maar als het klopt, wat ‘kunnen;’ wij daarmee?

Twee avonden avonden ‘Paulus’ voor gelovigen, wantrouwigen en argelozen: teksten en hun invloed.

 

 

Uitvoering : ds. Gerben Westra
Wanneer : woensdag 20 maart en 27 maart 2019
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben Westra
Datum(s) : woensdag 20 maart en 27 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk
Contactpersoon : G. Elbertsen Wiegeraadt

De wereld op je bord, over de waarden van voedsel

Over voedselbanken, maar ook over voedselverspilling. Over obesitas, maar ook over schrijnende tekorten aan etenswaren. Over supermarkten die tegen elkaar opbieden, maar ook over boeren die het hoofd nauwelijks boven water weten te houden.

Deze actuele issues laten zien dat voedsel een belangrijk maatschappelijk thema is geworden. Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat ze van hun dagelijkse boodschappen eigenlijk maar weinig weten. Welk verhaal steekt achter hun producten? Waar komen ze vandaan? En kunnen we de ingrediënten die erin zitten wel vertrouwen? We staan in toenemende mate kritisch tegnover fabrikanten die claimen veilig en gezond voedsel aan te bieden; onze melk, eieren, appels, aardbeien of kropjes sla kopen we liever bij de boer om de hoek. Rechtstreeks contact met de producent levert een ook een mooier verhaal op. Of we gaan zelf voedsel verbouwen, in de moestuin of met een aantal plaatsgenoten van een eigen stuk grond. Sommigen vinden op die manier weer de weg naar de schepping. 'Je bent wat je eet' is een veel gebruikte term en niet zonder reden, want wat we in onze mond stoppen geeft aan hoe we in het leven staan. Kortom, voedsel heeft alles met waarden te maken. 

Tjirk van der Ziel is economisch geograaf, landelijk socioloog en docent aan de CHE. Daarnaast onderzoeker en schrijver van verhalen over mens en natuur/landschap/platteland. 

Uitvoering : Tjirk van der Ziel
Wanneer : donderdag 21 maart 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Tjirk van der Ziel
Datum(s) : donderdag 21 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arie de Niet

Muzikale zoektocht

Toetsenist/fluitist Peter Holen en zanger/gitarist JeeWee Donkers nemen de luisteraar mee op hun muzikale zoektocht naar de beste sfeer om hun verhalen en bespiegelingen over te kunnen brengen. Die sfeer kan steeds weer anders zijn, afhankelijk van publiek, voorhanden instrumentatie en de stand van de petten van de heren.

Live Poets Society is een duo door de wol geverfde muzikanten dat elkaar heeft gevonden op jacht naar het perfecte liedje. Hun muziek laat zich het best omschrijven als soepel in het gehoor liggende akoestische popmuziek op het grensvlak van blues, folk, soul en americana. Toetsenist/fluitist Peter Holen en zanger/gitarist JeeWee Donkers nemen de luisteraar mee op hun muzikale zoektocht naar de beste sfeer om hun verhalen en bespiegelingen over te kunnen brengen. Die sfeer kan steeds weer anders zijn, afhankelijk van publiek, voorhanden instrumentatie en de stand van de petten van de heren.

Echter niet alleen de sfeer en klankkleur zijn belangrijk. Tijdens de vele optredens de afgelopen jaren is gebleken dat het publiek ook de verhalen achter de liedjes waardeert. Door het verhaal achter het liedje te kennen word je als luisteraar nog meer meegenomen in gedachten en emoties, die uiteenlopen van buitengewoon alledaags tot heel specifiek en diep. Bij reguliere optreden is slechts beperkte tijd om hierop in te gaan, laat staan om de interactie met het publiek aan te gaan. 

In deze interactieve performance gaat Live Poets Society die dialoog aan. Wat zit er achter een liedje, hoe klinkt dat liedje dan, en wat triggert dat bij het publiek? En wat maakt dat weer los bij het duo, en hebben ze daar weer een bijpassend verhaal en liedje bij?

Meer info:

www.sugarbeat.nl/livepoetssociety

facebook.com/livepoetssociety.nl

N.B. het leeuwendeel van de teksten van Live Poets Society is Engelstalig, al kruipen Nederlandstalige stukken en hertalingen langzaam het repertoire binnen.

Uitvoering : Live Poets Society
Wanneer : Zondag 24 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Live Poets Society
Leiding : Jee Wee Donkers en Peter Holen
Datum(s) : Zondag 24 maart 2019
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.sugarbeat.nl/livepoetssociety
Geannuleerd

Liturgie in de kerk en in je dagelijks leven

ds J.H. Uytenbogaardt, oud-secretaris eredienst van de Protestantse Kerk in Nederland, komt vertellen over de liturgie. Zowel de liturgie in de kerk, als de liturgie in je dagelijkse leven.

Liturgie

‘Gods werk voor ons, ons werk voor Hem’. Misschien kun je zo in het kort omschrijven wat liturgie is. Elke zondag lezen, horen en zingen we daarvan, van die grote daden van God, van het grote werk dat Hij heeft gedaan voor ons mensen. En elke zondag beantwoorden wij dat met ons werk voor Hem. We zingen zijn lof, we vieren avondmaal en doop, we geven onze gaven, enzovoort.

Dit grote werk moet niet beperkt blijven tot de zondag alleen. We varen er wel bij als dit de rustgevende en inspirerende onderstroom van ons leven is door de week heen. In het dagelijks ochtendgebed en de ‘stille omgang’ met de Schrift wat tenslotte weer uitmondt in de gezamenlijke lofzang op zondag.

Uitvoering : ds. J.H. Uytenbogaardt
Wanneer : 26 maart 2018
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. J.H. Uytenbogaardt
Leiding : Jan & José Veenendaal
Datum(s) : 26 maart 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Lutherse kerk Ede
Contactpersoon : Jan & José Veenendaal
Volgeboekt

Geloof in gedichten

Wat een mooie uitspraak: “Dichten is het openen van je ziel.” Als ik gedichten lees, opzoek, overdenk, herken ik dat. Er zijn er vele. Troostende, verrassende, bemoedigende, rake, te denken gevende. Over geloof en leven.

Op deze avond staan we in alle openheid met elkaar stil bij enkele gedichten.            Stuur ons uw gedicht dat u persoonlijk raakt of ontroert. U wordt uitgenodigd op deze avond uw gedicht toe te lichten waarom het u raakt of ontroert. Maar u mag ook het gedicht zelf laten spreken. Soms is dat al voldoende.

Als u het gedicht voor woensdag mailt, dan zorg ik dat ze voor iedereen op papier komen te staan.

 

 

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : donderdag 28 maart 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : donderdag 28 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : de Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema (06-5012 4915)

Uitvoering: Passieconcert Stabat Mater van Dvořák

Uitvoering Passieconcert 2019 door het projectkoor en orkest van Bespreek het Samen. Laat u inspireren door de mooie muziek.

Kort nadat zijn pasgeboren dochtertje was gestorven begon Dvořák, Tjechisch componist (1841-1904), aan zijn Stabat Mater. In de twee jaar die het kostte om dat werk te voltooien, overleden ook zijn beide andere kinderen. De muziek – die bezingt hoe Maria rouwt om de dood van haar zoon – ademt verdriet om dit immense verlies. Deze enorme tegenslag, gekoppeld aan de toename in de toewijding aan Maria tegen het eind van de 19e eeuw, welke karakteristiek was voor de katholieke Slavische gebieden, is in dit ‘epos van de ontroeringskracht’ rechtstreeks de oorzaak van een continu heen en weer geworpen worden  tussen duistere en lichtgevende krachten, die uiteindelijk berusting vindt in een fenomenaal ‘Amen’.Toch spreekt er vooral troost uit Dvořáks Stabat Mater, en juist dat maakt het tot zo’n zeldzaam ontroerend meesterwerk.

In 3 maanden tijd heeft het projectkoor & orkest dit romantisch en intens stuk ingestudeerd.

Uitvoering : Projectkoor & orkest
Wanneer : Zaterdag 30 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Projectkoor & orkest
Leiding : Myra van der Jagt
Datum(s) : Zaterdag 30 maart 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Arjen Threels
Extra info 1 : Bij de uitgang een collecte

Uitvoering: Passieconcert Stabat Mater van Dvořák

Uitvoering Passieconcert 2019 door het projectkoor en orkest van Bespreek het Samen. Laat u inspireren door de mooie muziek.

Kort nadat zijn pasgeboren dochtertje was gestorven begon Dvořák, Tjechisch componist (1841-1904), aan zijn Stabat Mater. In de twee jaar die het kostte om dat werk te voltooien, overleden ook zijn beide andere kinderen. De muziek – die bezingt hoe Maria rouwt om de dood van haar zoon – ademt verdriet om dit immense verlies. Deze enorme tegenslag, gekoppeld aan de toename in de toewijding aan Maria tegen het eind van de 19e eeuw, welke karakteristiek was voor de katholieke Slavische gebieden, is in dit ‘epos van de ontroeringskracht’ rechtstreeks de oorzaak van een continu heen en weer geworpen worden  tussen duistere en lichtgevende krachten, die uiteindelijk berusting vindt in een fenomenaal ‘Amen’.Toch spreekt er vooral troost uit Dvořáks Stabat Mater, en juist dat maakt het tot zo’n zeldzaam ontroerend meesterwerk.

In 3 maanden tijd heeft het projectkoor & orkest dit romantisch en intens stuk ingestudeerd.

Uitvoering : Projectkoor & orkest
Wanneer : Zondag 31 maart 2019
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Projectkoor & orkest
Leiding : Myra vd Jagt
Datum(s) : Zondag 31 maart 2019
Aanvangstijd : 15.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Arjen Threels
Extra info 1 : collecte bij de uitgang

Fascinerende films....

vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen zien van een film.

Down to earth

Rolf en Renata trokken met hun drie kinderen over de hele wereld, van Peru tot Namibië, van Noord-Amerika naar een afgelegen eiland bij Australië. De intensieve gesprekken die ze voerden met stamhoofden en oude wijzen legden ze vast in een film. De 'Earth keepers' weten als geen ander hoe alles met elkaar in verbinding staat en hoe noodzakelijk het is om de aarde te koesteren. De ontmoetingen  met de verborgen wijzen der Aarde laten een diepe indruk na. Onbekende eenlingen, nederige maar charismatische individuen die een eenvoudig bestaan hebben dat ver af staat van onze moderne maatschappij. De meesten van hen stellen hun leven ten dienste van hun gemeenschap die hen medicijnmannen, shamans, healers of wisdom keepers noemen. De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze wijzen en de impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.

Als ik kijk vanuit mijn christelijke achtergrond, dan stelt het mij voor de vraag: in hoeverre zijn de waardevolle inzichten ‘nieuw’? Staan ze op gespannen voet met christelijke waarden en uitgangspunten of zijn ze eigenlijk bij de Earth Keepers terug te vinden? En waarom zijn films als deze zo populair?

Uitvoering : ds. Jan Peter Prenger
Wanneer : zondag 7 april 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Jan Peter Prenger
Datum(s) : zondag 7 april 2019
Aanvangstijd : 13:30 tot 16.30 uur
Plaats : Cultura zaal 040
Kosten : €8,50 (incl. gaderobe & consumptie). De consumpiebon krijgt u van de contactpersoon.
Contactpersoon : Meta Floor & Wouter Helmich
Extra info 1 : Bij Cultura kunt u uw entreebewijs krijgen vanaf 16 juli 2018 (zie ook de link naar de website)
Extra info 2 : Via deze inschrijving krijgt u een reminder, maar dit is geen automatische entree.
Website : https://www.cultura-ede.nl/agenda/bespreek-het-samen-film-down-to-earth.aspx
Volgeboekt

Forever Young? Over oud worden en oud zijn.

We willen allemaal zo lang mogelijk vitaal en gezond zijn. Helaas, de ouderdom komt met gebreken en soms eerder dan ons lief is.

We halen niet allemaal het ideaal van de 90-jarige die nog fietst of een marathon loopt.

Als we oud worden, komt er altijd de fase waarin de slijtage in ons lichaam en onze geest steeds duidelijker wordt.

Hoe bereiden we ons daarop voor?

Kunnen we de ouderdom ook omarmen als een fase die bij ons leven hoort en waardevol is?

Naast aandacht voor zo lang mogelijk zelfstandig blijven, is er aandacht nodig voor toenemende kwetsbaarheid.

De ouderdom is geen levensrest na een hopelijk succesvol en gelukkig leven.

De ouderdom is een eigen  levensfase waar we persoonlijk en als samenleving onze weg in moeten vinden.

Met nieuwe antwoorden op veranderingen, onder andere  als gevolg van een toenemend aantal ouderen in de samenleving.

 In een interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over visies op ouder worden, over kwetsbaarheid en waardigheid, over de betekenis van ouderen voor de samenleving.

 

 

Uitvoering : ds. Marcel Wielhouder, ethicus bij Opella
Wanneer : donderdag 11 april 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Marcel Wielhouder, ethicus bij Opella
Datum(s) : donderdag 11 april 2019
Aanvangstijd : 20.00
Plaats : De Open Hof, Hoflaan 2 Ede
Contactpersoon : Wouter Helmich

Judith.....Het verhaal van een dilemma

Een vertelvoorstelling, over twijfel en moed, die je vanaf de eerste zinnen meeneemt in het dilemma wie ieder van ons kiest te zijn en wat te doen als het er werkelijk op aankomt.

Het Verhaal

Judith overdenkt de gebeurtenissen....

Haar volk is in nood, loopt gevaar en dreigt vernietigd te worden door de vijand die al weken de waterbronnen bezet houdt. Voorraden raken op en er zijn tekorten. Mensen in haar stad komen om van honger en dorst. Ze kan het niet langer aanzien. Er moet iets gebeuren. Ze moet iets doen. Het plan wat haar invalt wil ze met kracht van zich afwerpen maar het laat haar niet meer los ....’

Een vertelvoorstelling, over twijfel en moed, die je vanaf de eerste zinnen meeneemt in het dilemma wie ieder van ons kiest te zijn en wat te doen als het er werkelijk op aankomt. Een oeroud apocrief verhaal waarin vragen aan de orde komen die juist nu in deze tijd van crisis en verandering opnieuw aan de orde zijn. Een verhaal dat raakt aan de brandhaarden in de wereld van vandaag. Deze eigentijdse voorstelling voor volwassenen wordt gebracht door verhalenvertelster Pauline Seebregts en is geïnspireerd op het Bijbelboek Judith. Hoe de daad van één vrouw de levens van velen beïnvloedde.

Pauline Seebregts

Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertelster, trainer en coach. Zij maakt voorstel-lingen die vaak een maatschappelijke relevantie hebben waarmee ze optreedt in het hele land. Tevens is zij als docent verbonden aan de Vertelacademie in Utrecht. Zij heeft een warme, expressieve manier van vertellen. Ze laat je lachen en ontroert evenzeer. Dikwijls worden haar verhalen ervaren als inspirerende momenten van wat je ‘entertaining wisdom’ zou kunnen noemen.

Uitvoering : Pauline Seebregts
Wanneer : zondag, 28 april 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Pauline Seebregts
Leiding : Pauline Seebregts
Datum(s) : zondag, 28 april 2019
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijzwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : http://www.paulineseebregts.nl/
Volgeboekt

Schoonheid in Kampen. Van ikoon tot Kamper ui.

Ikonen zijn uniek. Het Ikonenmuseum in Kampen is dat eveneens. Om hier zicht op te krijgen gaan we samen met een enthousiaste gids kijken en ondergaan we de kracht en schoonheid van ikonen. En als we dan toch in het prachtige Hanzestadje zijn……

……….. met meer dan 500 monumenten binnen haar muren en poorten, kan een stadswandeling niet ontbreken en zetten we onze ontdekkingstocht voort. Ook hier weer mét gids, om ons te leren verwonderen over taal en beeld van vroeger en nu.

 

Iedereen heeft al een carpoolafspraak gemaakt. Hou er wel rekening mee dat het druk in Kampen is, omdat er ook een korenfestival is.

We treffen elkaar rond 10:00 uur bij ’t Trappetje, Oudestraat 25     http://www.trappetje.nl/ bij de koffie/thee met iets lekkers. Vanaf daar neemt de gids ons mee voor een stadswandeling vol ontdekkingen.

De lunch is om 13:00 gereserveerd bij De 4 jaargetijden, IJsselkade 59   http://www.devier-kampen.nl/Welkom.aspx

Rond 2 uur gaan we anderhalf uur genieten van de mooiste ikonen en de verhalen erachter bij het Ikonenmuseum.

Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, mail of bel gerust.

Tot zaterdag!

Hartelijke groet, Caroline en Mariëlle.

PS vergeet je museumjaarkaart niet.

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema
Wanneer : Zaterdag 18 mei 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema
Datum(s) : Zaterdag 18 mei 2019
Aanvangstijd : 9:00 uur
Plaats : Kampen
Kosten : rond €15,- en nog de lunch
Contactpersoon : Mariëlle Jellema 06-50124915
Website : http://ikonenmuseumkampen.nl/

Stiltewandeling

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor mooie teksten.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We lopen samen, maar zonder te spreken.  We staan op een aantal punten stil om te luisteren naar een mooie tekst, om de omgeving in ons op te nemen, of voor persoonlijke gedachten. Het kan verrijkend en rustgevend zijn om zo met elkaar te ervaren wat zich aandient in onszelf, in de natuur om ons heen, in de aangereikte teksten.

We lopen met een groep van maximaal 20 deelnemers vanaf Picknickplaats Het Wijde Veld. Het is de bedoeling dat u daar zelf naar toe rijdt. De wandeling gaat grotendeels over onverharde paden. Wie dat wil kan na afloop bij wat drinken nog even napraten.

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Wanneer : Zondag 19 mei 2019
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Datum(s) : Zondag 19 mei 2019
Aanvangstijd : 19.00 uur
Plaats : Picknickplaats Het Wijde Veld (N224 richting Arnhem, bij schaapskooi rechtsaf Wijde Veldweg; doorrijden tot picknickplaats). Als de Wijde Veldweg voor auto's afgesloten mocht zijn, dan is de start vanaf de parkeerplaats bij de schaapskooi.
Contactpersoon : Jetty van den Berg telefoon 0318 635045

Restaurant Ont-Moeten

In een vrijblijvende, vrij-zinnige sfeer anderen ontmoeten. Even weg uit de drukte. Moment van bezinning, rust en ontmoeting. In gesprek of in stilte genieten van poëzie, kunst of muziek. Laat je raken, ont-haast.

Leer anderen kennen of juist her-kennen. Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden o.a. live muziek, poëzie, gesprek, spel, stilte. U wordt ook van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren indien u dit wilt. Zo zal dus ook de innerlijke mens gevoed worden.    Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. We ontmoeten u graag 4 keer in dit seizoen om rondom de maaltijd tijd voor bezieling te ervaren. Dit seizoen op:   1 oktober 2018 10 december 2018 18 februari 2019 20 mei  2019   Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten waarvan 1 vegetarisch. 

Wanneer : Maandag 13 mei 2019
Categorie : Samenleving
Leiding : Machteld Huurman
Datum(s) : Maandag 13 mei 2019
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst

Het gezicht van het Boeddhisme

Diana Vermooij plaatst het gezicht van het boeddhisme in het westen.

De  Boeddha  zwierf  rond  en  werd  verlicht  in  India.  Hij  gaf  een  paar  sterke  kenmerken mee  aan zijn  leer.  In  ieder  land  waar  het  boeddhisme  aardde  behield  het  die  basiskenmerken  maar   veranderde  het  van  gezicht.  Het  Boeddhisme  in  Tibet  ziet  er  heel  anders  uit  dan  dat  van  Japan,  of  dat  van  Thailand.     In  het  westen  aangekomen  verandert  het  ook  hier  van  aanzien.  Wat  is  de  kern  die  blijft  en  hoe  wordt  het  gezicht  van  het  Boeddhisme  in  het  westen?nbsp;     Diana  Vernooij  is  voorganger  in  oecumenische  basisgemeente  De  Duif  in  Amsterdam,  ze  is   christen  én  boeddhist.     In  haar  dagelijks  werk  is  ze  manager  in  de  dak-  en  thuislozenzorg.  Ze  is  redacteur  van  de  Nieuwsbrief  Zen  Peacemakers  Lage  Landen.

Uitvoering : Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Wanneer : Zondag 9 juni 2019
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Leiding : Diane Vernooij
Datum(s) : Zondag 9 juni 2019
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk, Ericalaan 1
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman