Seizoen 2019 / 2020

Voordat u zich voor evenementen kunt aanmelden, moet u zich éénmalig registreren.

Bent u al geregistreerd? Dan kunt u hier inloggen.

Bachcantate BWV 138

We studeren dit jaar de advents cantate "Warum betrübst du dich, mein Herz?" BWV 138 van Bach in. Deze cantate wordt in 2 vesper diensten ten gehore gebracht.

Bach schreef zijn Cantate 138 voor 5 september 1723, de vijftiende zondag na Trinitatis, dus toen hij net drie maanden in Leipzig werkte. De evangelietekst voor deze zondag is Matteüs 6: 24-34, een gedeelte uit de Bergrede, waarin Jezus gelovigen maant onbezorgd te leven en zich, zoals de vogels, geen zorgen te maken om de dingen van alledag, maar te vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Wanneer : repetities zijn op dinsdag 3, 10 en 17 september en op zaterdag 14 september met het orkest
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Leiding : Myra van der Jagt
Datum(s) : repetities zijn op dinsdag 3, 10 en 17 september en op zaterdag 14 september met het orkest
Aanvangstijd : 19.30-21.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : €15,-
Uitvoeringsdatum 1 : zaterdag 21 September 2019 om 16.30 uur in de Oude kerk
Uitvoeringsdatum 2 : zaterdag 28 September 2019 om 19.00 uur in de Beatrixkerk
Repetitiedatum(s) : Repetities zijn op dinsdag 3, 10 en 17 september 2019, daar naast oefenen we op zaterdag 14 september met het orkest
Contactpersoon : Arjen Threels

Hóór, mijn lievelingslied!...

Iedereen heeft wel een lied, indringend melodietje of muziekvertolking die een speciale betekenis in je leven heeft (gekregen). Doe mee en vertel aan de hand van je lievelingslied je verhaal!

Vorig jaar was er een inspirerende bijeenkomst rondom gedichten, nu kiezen we een andere insteek om met elkaar te delen; lievelingsliederen, songs, speciale gelegenheidsliedjes. CD-speler en internet zijn beschikbaar, dus we kunnen de liederen samen beluisteren.

Wanneer je al een lied(tekst), song of muziekgedeelte weet, stuur dit dan naar Mariëlle of beantwoord deze mail, eventueel met toelichting. Dan wordt het gebundeld en krijgt iedereen hiervan een uitdraai.  

 

 

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : Woensdag 11 september 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : Woensdag 11 september 2019
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

De vrijplaats: wie niet durft te verdwalen vindt nooit nieuwe wegen

Er zijn binnen en buiten de kerk mensen die zich niet meer thuis voelen bij de traditionele kerkdiensten. Samen proberen we dit jaar 4 keer nieuwe vorm en inhoud te geven aan wat ons beweegt.

De vrijplaats is een initiatief van een aantal mensen, die zich niet meer zo thuis voelen bij de de traditionele kerkdiensten. Onder de vlag van Bespreek het Samen willen we dit jaar op 4 zondag middagen op zoek naar wat ons beweegt. Dat willen we doen in een ongedwongen sfeer, vandaar ook de keuze van de locatie, bij zorgboerderij Makandra. We willen op zoek gaan naar nieuwe wegen, om zo samen een pioniersplek in Ede te vormen.

De middag begint om 16.00 uur met een kort centraal moment, daarna verspreiden de deelnemers zich om met verschillende werkvormen met het thema, of met andere dingen die je bezig houden, aan de slag te gaan. Dat kan door er over te praten tijdens de wandeling of tijdens het voorbereiden van de maaltijd. Door je favoriete liedje te laten horen of er een schilderij van te maken. Of door het met anderen op je eigen manier te doen. We willen vooral veel vrij laten. Om 18.00 uur eten we gezamelijk voor wie dat wil en rond 19.30 uur sluiten we af. Je hoeft je alleen aan te melden als je mee blijft eten. (dit i.v.m. de inkopen).

Wanneer : zondag 15 september 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Datum(s) : zondag 15 september 2019
Aanvangstijd : 16.00 uur
Plaats : zorgboerderij Makandra, Kalverkampweg Ede
Kosten : Er staat een collectemandje voor de onkosten
Contactpersoon : Arjen Threels en Wouter Helmich
Extra info 1 : je hoeft je alleen aan te melden als je mee eet

Een samenspraak: over het gebruik van kleur en symbolen in de liturgie

De geschiedenis van de christelijke liturgie is veelkleurig en veelvormig en getuigt van een grote creativiteit. Maar elk symbool, elke rite blijkt in elke tijd opnieuw onderhevig aan tal van veranderingen. ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen maken

De geschiedenis van de christelijke liturgie is bijzonder veelkleurig en veelvormig en getuigt van een grote creativiteit door alle eeuwen heen. Dit geldt niet alleen voor het gebruik van de talloze gebeden en teksten maar evenzeer voor de symbolen en rituelen die in de liturgie van de diverse kerken een belangrijke plaats innemen.

Maar elk symbool, elke rite blijkt in elke tijd opnieuw, min of meer onderhevig aan tal van veranderingen. De toegang tot het goddelijke in woord, symbool en rite voltrekt zich in het hier en nu, zowel hoorbaar, zichtbaar, als ook tastbaar. Begin 60-er jaren van de vorige eeuw, is er een creatieve beweging op gang gekomen.

Ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen maken een verkennende rondleiding langs de geschiedenis van de jonge kerk tot aan heden: Een Samenspraak over symbolen,kleuren en rituelen in de veelvormigheid van de christelijke liturgie.

 

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Wanneer : donderdag 26 september 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Datum(s) : donderdag 26 september 2019
Aanvangstijd : 14.00 uur
Plaats : Antoniuskerk, Stationsweg 112 (hoofdingang kerk)
Contactpersoon : Toos Ettema-Konijn & Mariëlle Jellema

Jubileum 50 jaar Raad van Kerken te Ede

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen dat vieren op zaterdag 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum Emmaüs: via een symposium en aansluitend een korte viering, waarbij liturgische en muzikale elementen uit de verschillende kerktradities in de Raad van Kerken vorm en inhoud worden gegeven. Tijdens het symposium zal de bekende theoloog Erik Borgman ons leiden bij een zoektocht naar een antwoord op de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving.

Programma:

14.30 – 15.00 uur             Inloop met koffie en gebak

15.00 uur                          Opening en diverse toespraken (o.a. door de burgemeester van Ede)

15.20 – 16.15 uur             Lezing door Erik Borgman (lekendominicaan en hoogleraar Publieke 

                                         Theologie aan Tilburg University), dr. Borgman is tevens publicist en zit in het

                                         theologisch elftal van Trouw) en een reactie op zijn lezing zal ds. Christien 

                                         Crouwel (theoloog en secretaris Raad van Kerken in Nederland) geven.

16.15 – 17.15 uur             Discussie met de aanwezigen (plenair of in groepen)

17.15 – 18.00 uur             Pauze met een hapje en een drankje

18.00 – 18.45 uur             Viering met een aantal voorgangers uit Ede

 

 

Samenvattting van de lezing van de heer Borgman:

De heer Borgman wil met ons vooral in gesprek gaan over de vraag, hoe relevant de kerk nog is in de huidige samenleving. Volgens de Bijbel gaat de kerk over alle terreinen van ons leven. De wijze waarop de kerk zich met allerlei onderwerpen bezig houdt is echter niet te vergelijken met (andere) maatschappelijke organisaties, zoals politieke partijen, instellingen op het gebied van zorg en welzijn, enz. De kerk heeft een eigen boodschap, waarbij verkondiging en bemoediging centraal staan. Daarom moet ze de waarde van elk mens benadrukken en verkondigen, dat ze onder geen enkele omstandigheid mensen in de steek laat. Velen in de huidige samenleving, die vooral productieve mensen vraagt, hebben daar echter geen boodschap (meer) aan. Hoe kunnen we de kerk weer terug brengen in het centrum van de samenleving, welke waarden moet ze daarin bewaren en verspreiden, zodat velen zich weer geïnspireerd weten door de Bijbelse boodschap. Kan een Raad van Kerken, zowel landelijk als lokaal hierin een rol spelen? Samen staan we achter de dezelfde boodschap, maar de buitenwacht ziet dat niet zo. Hoe nu verder anno 2019?

Uitvoering : Raad van Kerken Ede
Wanneer : zaterdag 28 september 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Raad van Kerken Ede
Leiding : Roelof Vogelzang
Datum(s) : zaterdag 28 september 2019
Aanvangstijd : 15:00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.raadvankerkenede.nl

Zangen van Zoeken en Zien

Een avond ontspannen zingen met Piet Poot aan de vleugel. Dit keer zingen we uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien een aantal liederen van Huub Oosterhuis. Janet Mol (sopraan) zal enkele solopartijen zingen.

De liederen van Huub Oosterhuis hebben soms een solopartij. Janet Mol neemt deze partij voor haar rekening. Dit geeft een mooie afwisseling met het "koor". De zangavond staat weer onder de enthousiaste leiding van Piet Poot. Het plezier in het zingen staat voorop.

Uitvoering : Piet Poot en Janet Mol
Wanneer : maandag, 30 september 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Piet Poot en Janet Mol
Datum(s) : maandag, 30 september 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Toos van Essen

Ongeneeslijk religieus

Er is geen ontkomen meer aan: religie is terug in het publieke domein. Islamieten, nieuwe christenen en een wildgroei aan oosterse en germaanse spiritualiteit – de Groene Amsterdammer noemt het ‘de verrassende comeback van religie’. Hoe is dat gebeurd? Het is tijd voor een frisse, filosofische blik op deze materie.

Filosoof en theoloog Gerko Tempelman, kent beide werelden en schreef er het boek Ongeneeslijk Religieus over. In deze lezing praat hij je bij. Hij geeft een filosofische kijk op wat geloven is en hoe God verdween uit het westerse denken. Vervolgens staat hij stil bij de hedendaagse atheïstische filosofen die het christelijke verhaal herontdekt hebben, in een zoektocht naar een verklaring voor de verwarrende ‘ongeneeslijk religiositeit’ van onze wereld. Deze lezing geeft je een verscherpte blik op onze verwarrende realiteit maar laat niet na je ook zelf aan het denken te zetten.

Drs. Gerko Templeman is vanaf zijn studententijd in Amsterdam altijd bezig geweest met waar hij een kick van krijgt: goede gesprekken voeren over levensbeschouwelijke onderwerpen. Dat deed hij door filosofie en theologie te studeren op de VU. Daarna is heeft hij een ‘Kerk voor Atheïsten (en alle anderen)’ opgericht – een fenomeen dat in Engeland begonnen is en waar ook sommige filosofen (Alain de Botton) mee bezig zijn.

Uitvoering : Drs. Gerko Tempelman
Wanneer : donderdag 3 oktober 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Drs. Gerko Tempelman
Datum(s) : donderdag 3 oktober 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede
Contactpersoon : Wouter Helmich
Extra info 1 : Er is mogelijkheid om het boek aan te schaffen

Interreligeuze viering

We luisteren naar de interpretatie van het Abraham verhaal zoals het is doorverteld in Christelijke en Islamitische traditie. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Uitvoering : Imam Zuhdu Elveren & ds. Jan-Peter Prenger
Wanneer : Zondag 6 oktober 2019
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Imam Zuhdu Elveren & ds. Jan-Peter Prenger
Datum(s) : Zondag 6 oktober 2019
Aanvangstijd : 14:00 uur
Plaats : Turkse Moskee,
Contactpersoon : Mariëlle Jellema 06-50124915
Extra info 1 : samenwerking met werkgroep pluriforme samenleving van de Raad van Kerken

De kracht van korte verhalen

Een tweede avond over de kracht van verhalen van alle tijden, uit alle windstreken of taalgebieden. Omdat verhalen de taal van het hart spreken. Omdat ze ons brein op vele fronten in beweging zetten en in ons geheugen blijven hangen.

Deze avond draait om korte verhalen met een moraal rond verschillende thema’s.

De deelnemers kunnen ter plekke kiezen voor twee of drie thema’s uit de volgende reeks:  Vrolijke verhalen in en om de kerk / Ik wens je genoeg, verhalen over geld en goed / Lieve schat, verhalen over liefde / En morgen gezond weer op, over gezondheid en zorg /Daar zijn (geen) woorden voor, verhalen over leven en sterven / Ja baas! Verhalen over leiders / Uit de kunst, verhalen over kunstenaars en hun werk.

Er zullen verhalen klinken en de deelnemers gaan zelf ook aan het werk.

Uitvoering : Willem de Vos
Wanneer : dinsdag 8 oktober 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Willem de Vos
Datum(s) : dinsdag 8 oktober 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon

De bijbel in het midden

Is de titel van een brochure die de Dienstenorganisatie van de PKN beschikbaar stelt – in een ‘opkomende vrijetijds- en gevoelscultuur’ raakt de Bijbel buiten beeld. Als heilige tekst en als inspiratiebron, schrijft Maarten Wisse.

De PKN heeft heel wat nota’s het licht doen zien, die gemeenschappelijk hadden dat de aandacht voor de Schriften marginaal was: ziet ze nu het licht?

Wij gaan twee leerhuisavonden bijbelse grondwoorden  lezen, lezen léren,  en ‘en passant’  beproeven of er inderdaad een Amsterdamse wijze van lezen bestaat á la ‘de tekst mag het zeggen.’

Een bijbels alfabet, met op de achtergrond die brochure, Taalwegen en dwaalwegen (van Deurloo en Bouhuijs) en Miskotte’s Bijbels ABC.

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 9 en 16 oktober
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 9 en 16 oktober
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Fascinerende films...Babette's Feast

Fascinerende films... - in het kader van Film Food Festival Ede 2019 in samenwerking met Cultura, kijken we samen een film waarin voedsel een verrassend bepalende rol speelt in de levens van mensen.

Klassieke eetfilm uit 1987 met prachtige Deense en vooral Franse culinaire gerechten, bereid door Babette. Twee zussen uit een streng protestants milieu in Denemarken bieden haar onderdak als ze vlucht uit Frankrijk, in ruil voor huishoudelijk werk. Over het losmaken van verborgen verlangens via eten. Zo intens heb je mensen nog niet zien genieten van lekker eten. Een pareltje. Terechte Oscarwinnaar. Interessant om met elkaar aansluitend in gesprek te gaan over hoe eten en drinken karakters kunnen scheppen…..!

 

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : vrijdag 11 oktober 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : vrijdag 11 oktober 2019
Aanvangstijd : 14:30 uur
Plaats : Cultura
Kosten : €7,50
Contactpersoon : Mariëlle Jellema - 06 5012 4915
Extra info 1 : Kaarten te koop bij Cultura
Website : https://www.cultura-ede.nl/agenda/babettes-feast-eten-is-een-feest-.aspx
Geannuleerd

Bezoek aan de Hindoe tempel in Wijchen

We gaan met elkaar op bezoek bij de Hindoetempel Shree Raam Mandir in Wijchen. Wilt u wat meer weten over het Hindoeisme en bent u benieuwd hoe een Hindoeistische tempel eruit ziet? Meld u dan aan!

De Shree Raam Mandir hindoetempel in Wijchen verwelkomt ons om 12.00 uur met koffie en thee. Daarna wordt aan de hand van een Powerpointpresentatie uitleg gegeven over het Hindoeïsme en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de presentatie nemen we een kijkje in de tempel. De middag sluiten we af met een warm Indiaas hapje.We lopen samen vanaf station wijchen naar de tempel. Het is 600 meter lopen.

Deze activiteit kan doorgaan wanneer er minimaal 15 personen meegaan.

Uitvoering : spreker Hindoetempel Wijchen
Wanneer : zaterdag 12 oktober 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : spreker Hindoetempel Wijchen
Datum(s) : zaterdag 12 oktober 2019
Aanvangstijd : van 12.00 tot 14.00 u. We vertrekken om 10.45 uur vanaf station Ede Wageningen
Plaats : Shree Raam Mandir Hindoetempel, Stationslaan 18, 6602 BP Wijchen
Kosten : €5 per persoon voor de rondleiding.
Contactpersoon : Wouter Helmich
Extra info 1 : We reizen samen met de trein. U koopt zelf het treinticket (ongeveer 11 euro)
Extra info 2 : Gaat u op eigen gelegenheid? Dat kan. Geeft u het door aan de contactpersoon?

Educatieve avond Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms

Tijdens deze presentatie zingt het koor geleid door dirigent Gerben Budding en met medewerking van Dick en Elly Meijer op piano enkele delen uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Gerben Budding zal een toelichting geven op de uit te voeren delen, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek.

Educatieve avond Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms

Vooruitlopend op het concert van COV Excelsior uit Ede willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van een educatieve avond die op donderdag 17 oktober  a.s zal worden gehouden in de Evangelisch Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 in Ede. Deze avond is in samenwerking met Bespreek het Samen. Tijdens deze presentatie zingt het koor geleid door dirigent Gerben Budding en met medewerking van Dick en Elly Meijer op piano enkele delen uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Gerben Budding zal een toelichting geven op de uit te voeren delen, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek. Ook zal het publiek weer de mogelijkheid krijgen om enkele  delen mee te zingen. Een educatieve avond is geen compleet concert. Het is slechts een amuse op het concert van 15 november in de Beatrixkerk. De avond is zonder pauze en na afloop wordt u uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot een kopje koffie of een ander drankje in het gemeentecentrum om de hoek van de kerk. Aanvangstijd  20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open. De toegang is gratis en er is een collecte bij de uitgang ter dekking van de kosten. U bent van harte welkom.

Uitvoering : COV Excelsior
Wanneer : Donderdag 17 oktober 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : COV Excelsior
Leiding : Gerben Budding
Datum(s) : Donderdag 17 oktober 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Lutherse kerk
Kosten : collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Arjen Threels

Op verhaal komen

Het eigen verhaal kan niet anders dan verteld worden in samenspraak met anderen – met andermans/-vrouws verhalen en met verhalen uit religieuze en literaire tradities. Aan de hand van enkele voorbeelden zien we op welke manier(en) die samenspraak kan plaatsvinden.

In onze cultuur doen verschillende verhalen de ronde: sprookjes, religieuze verhalen, verhalen over het verzet in de oorlog, familie-verhalen – om maar een paar ‘soorten’ te noemen. Die verhalen bieden niet alleen woorden om het eigen verhaal te vertellen, maar ook een ‘script’ dat gevolgd ‘hoort’ te worden. In sprookjes bijvoorbeeld overwint altijd het goede en ze moeten eindigen met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’; verhalen over het verzet in de oorlog volgen vaak het patroon van helden-verhalen.

In ‘Op Verhaal Komen’ verkennen we verschillende ‘scripts’ en onderwerpen we enkele daarvan aan een nadere beschouwing met betrekking tot hun bijdrage aan het eigen verhaal. Daarbij wordt actieve inbreng van de deelnemers op prijs gesteld.

Uitvoering : Ina ter Avest
Wanneer : woensdag 23 oktober 2019
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest
Datum(s) : woensdag 23 oktober 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Stationsweg, Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : 'Op verhaal komen' is een interactieve lezing, dat betekent dat af en toe inbreng van de deelnemers gevraagd wordt.
Website : www.zingsprek.nl

Jong Talent

T en T ensemble

Uitvoering : Jong Talent
Wanneer : zaterdag 26 oktober 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jong Talent
Leiding : Wim Eikelboom
Datum(s) : zaterdag 26 oktober 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Evangelisch Lutherse kerk Ede
Kosten : Collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Wim Eikelboom

Bachcantate: 'Wachet! betet! betet! wachet! (BWV 70)

Zing mee in de cantatedienst op de 22ste zondag na Trinitatis (17 nov om 10:30) in de Lutherse kerk. Op 3 zaterdagen studeren we het stuk in.

De cantatedienst vindt plaats op de 22ste zondag na Trinitatis, 17 november in de Lutherse kerk, Ede. Uitgevoerd wordt de cantate 'Wachet! betet! betet! wachet! (BWV 70),  Johann Sebastian Bach. De koorrepetities zullen plaatsvinden op de zaterdagen 26 oktober, 2 en  9 november van 09.00 - 10.30 uur in de Lutherse kerk, Ede. De generale repetitie op zaterdag 16 november 19.00 - 20.00 uur (koor en  orkest). Het geheel staat onder leiding van dirigent Dick Troost.

Wanneer : Zaterdag 26 oktober, 2 en 9 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Leiding : Dick Troost
Datum(s) : Zaterdag 26 oktober, 2 en 9 november 2019
Aanvangstijd : 9:00 uur
Plaats : Evangelisch-Lutherse kerk Ede
Repetitiedatum(s) : 26 oktober, 2 en 9 november van 09.00 tot 10.30 uur in de Lutherse kerk.
Contactpersoon : Informatie en aanmelden bij Annelies Smit: smit.stein.callenfels@upcmail.nl
Extra info 1 : Generale op 16 november van 11.45 tot 12.45 uur
Extra info 2 : Uitvoering 17 november 2019 om 10:30 uur

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Kerkmuziek ensemble Arnhem olv Klaas Spijker
Wanneer : Zondag 27 oktober 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Kerkmuziek ensemble Arnhem olv Klaas Spijker
Leiding : Ds. P. Endendijk
Datum(s) : Zondag 27 oktober 2019
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang

Stiltewandeling

De stiltewandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We lopen samen in het bos, maar zonder te spreken, om zo alle aandacht te richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in onszelf.

Op een aantal punten staan we ook letterlijk even stil en wordt een tekst voorgelezen of is er een individueel meditatiemoment. Zo kan het stil worden in ons zelf, een verrijkende ervaring... De wandeling gaat grotendeels over onverharde paden. Wie dat wil kan na afloop met een drankje, nog even napraten.

Start vanaf de parkeerplaats bij congrescentrum de Werelt Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren.

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Wanneer : zondag, 27 oktober 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Datum(s) : zondag, 27 oktober 2019
Aanvangstijd : 14.00 uur, verzamelen tussen 13.45 en 14.00 uur.
Plaats : Congrescentrum de Werelt, Lunteren
Contactpersoon : Jetty van den Berg (telefoon 0318 635045)
Volgeboekt

Meditatief dansen - Thema: ‘Door het donker naar het Licht’

In het najaar keert de natuur naar binnen, de aarde komt tot rust, het licht verduistert, de atmosfeer verstilt. Ook wij kunnen de behoefte tot inkeer, tot verstilling voelen. Ook rondom - en in ons kan duisternis zich aandienen. Maar dan … is daar weer de belofte van…

In het najaar keert de natuur naar binnen, de aarde komt tot rust, het licht verduistert, de atmosfeer verstilt. Ook wij kunnen de behoefte tot inkeer, tot verstilling voelen. Ook rondom - en in ons kan duisternis zich aandienen.

Maar dan … altijd is daar weer de belofte van de zonnewende, van nieuw licht, van het nieuw te geboren kosmische licht, Christuslicht.

Drie avonden dansen we, verbonden in de cirkel, dansen van licht en donkerte. De meestal rustige, stille dansen scheppen een ruimte waardoor we ons innerlijk en uiterlijk kunnen verbinden. De zich herhalende bewegingen geven de gelegenheid de symboliek te ervaren en nodigen uit om bewust aanwezig te zijn.Het meditatieve element staat centraal, het je (opnieuw) verbinden met de essentie, met het midden. Het gaat bij Meditation des Tanzes dan ook niet om de prestatie maar om aandacht en beleving. We dansen o.a. op klassieke, religieuze (Taizé), folkloristische en eigentijdse muziek.            

Mw.Oda Damen, opgeleid -Docente Meditation des Tanzes- door Friedel Kloke-Eibl , zal deze avonden begeleiden.

Uitvoering : mw. Oda Damen
Wanneer : Maandag 28 oktober en 4 november en 11 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : mw. Oda Damen
Datum(s) : Maandag 28 oktober en 4 november en 11 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 - 21.45 uur
Plaats : De Franciscuszaal in het Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112
Kosten : €15 perp persoon contante betaling
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler en Toos Ettema

Hartstochtelijk en onverschrokken partijdig en universeel. Theologie van Karl Barth.

De theologie van de Zwitser Karl Barth (1886-1968) laat zich lezen als een radicale en moedige afrekening met de ‘burgerlijke’ theologie van de negentiende eeuw.

Maar hoe ziet een theologie eruit, die zo iets traditioneels en ouderwets als ‘kerk’ en ‘geloof in God’ wil verbinden met moderne vragen van een geseculariseerde maatschappij?

Aan de hand van een aantal kernmomenten van Barths theologie maken we kennis met een denken dat het waagt, te midden van socialisme en nationaal-socialisme, van expressionisme en humanisme, zich geheel te concentreren op Jezus Christus alléén en tegelijkertijd uitzicht biedt op heil voor iedereen. We herkennen dat, raken wellicht onder de indruk – maar er rijzen honderd jaar na Barths eerste optreden meerdere vragen…

30 oktober biedt een algemene kennismaking met de theologie van Barth vanuit de context van de 20e eeuw, de volgende twee avonden gaan we nader in op de actualiteit van deze manier van theologie bedrijven voor de 21e eeuw.

Uitvoering : dr. Wessel H. ten Boom
Wanneer : Woensdag 30 oktober 2019
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Wessel H. ten Boom
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 30 oktober 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

70 jaar Human Rights Exhibition UNESCO

Erna Flokstra zal een presentatie geven en met ons in gesprek gaan over de geschiedenis van 70 jaar universele verklaring van de rechten van de mens

70 jaar Human Rights Exhibition – UNESCO

In 1949 organiseerde de UNESCO een grote tentoonstelling in Parijs: The Human Rights Exhibition, om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die een jaar eerder was geschreven te promoten. Hoe zou het promoten van de UVRM er 70 jaar later uitzien? Vijf mensenrechtenorganisaties: Amnesty International, Het College voor de Rechten van de Mens, Free Press Unlimited het Humanistisch verbond en de Nationale Unesco Commissie besloten samen 70 jaar later een tentoonstelling te maken in de Utrechtse Domkerk. Wat is 70 jaar later waardevol om te promoten?

Erna Flokstra coördineerde dit project als vrijwilliger voor Amnesty International en zal alle ins en outs bespreken wat promoten van de UVRM 70 jaar geleden en vorig jaar betekende. Dit zal zij doen aan de hand van beeldend werk, foto’s en historische teksten en actuele vragen. Vanuit het verleden naar de toekomst toe. Erna Flokstra heeft een studieachtergrond in theologie en kunstgeschiedenis en een werkachtergrond als journalist bij de Nederlandse Publieke Omroep en het Hoger Onderwijs.

Uitvoering : Erna Flokstra
Wanneer : donderdag 31 oktober 2019
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Erna Flokstra
Datum(s) : donderdag 31 oktober 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Luthers gemeente centrum

Filosofie voor een weergaloos leven

Interactieve lezing door Lammert Kamphuis, filosoof, theoloog, auteur. Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Zelfhulpboeken in overvloed, maar waarom ga je niet te rade bij de filosofie?

Filosofie voor een weergaloos leven

Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor wijze raad. Filosoof Lammert Kamphuis onderzoekt al jaren bij bedrijven, op festivals, congressen en in workshops hoe filosofen ons kunnen bijstaan in het alledaagse leven. Geïnspireerd door al deze gesprekken schreef hij het boek Filosofie voor een weergaloos leven. Op deze middag neemt hij je mee langs de meest behulpzame inzichten. 

Zo helpt Diogenes je om authentiek te zijn, Epicurus om niet te veel geld uit te geven tijdens de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor een zebrapad. Maar ook minder gearriveerde denkers helpen je een handje: André Hazes daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van Tegenwoordig steunt je in je verdriet.  

Tijdens deze interactieve lezing word je uitgedaagd om zelf meteen aan de slag te gaan met inzichten en gedachte-experimenten, zodat je nieuwe perspectieven krijgt op je eigen leven. Laat je verrassen door deze toegankelijke manier van filosoferen en ga met een verfriste geest terug naar huis! 

Meer over Lammert Kamphuis

Lammert Kamphuis is filosoof en veelgevraagd spreker. Hij heeft bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar op Lowlands opgetreden. Daarnaast is hij als docent en Head of Faculty verbonden aan The School of Life Amsterdam. In al zijn werkzaamheden onderzoekt hij samen met het publiek hoe de filosofie ons verder helpt in alledaagse thema's. In juni 2018 kwam zijn tweede boek, Filosofie voor een weergaloos leven, uit bij De Bezige Bij. Na afloop bent u in de gelegenheid om eventueel een boek aan te schaffen. En zelfs om het boek te laten signeren door Lammert.

Uitvoering : Lammert Kamphuis
Wanneer : Zondag 3 november 2019
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Lammert Kamphuis
Datum(s) : Zondag 3 november 2019
Aanvangstijd : 14:30 uur
Plaats : Noorderkerk
Contactpersoon : Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema
Volgeboekt

Draag mij door de nacht

De Bijbel vertelt prachtige verhalen van ‘doortocht’; van uittocht en intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons over ‘wie God in ons leven wil zijn’? Een dogmatische verkenning brengt het verhaal dichtbij.

In het Jodendom staat het verhaal van de uittocht uit slavernij centraal. In het Christendom het verhaal van de dood en de opstanding van Jezus. Wie goed kijkt, ziet de overeenkomst: beide verhalen gaan over ‘doortocht’.  En deze ‘doortocht’ vertelt ons iets over wie God voor ons wil zijn, wat Jezus in ons leven wil betekenen en welke plek de Geest in ons leven wil innemen. Deze avond gaat het over ‘wie God voor ons wil zijn’. Een verkenning van het kernverhaal van het Joods-Christelijke geloof: uittocht en intocht.

Uitvoering : ds. Agnès Gilles
Wanneer : dinsdag 5 november 2019
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Agnès Gilles
Datum(s) : dinsdag 5 november 2019
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Deze avond is het begin van drie avonden die achtereenvolgend, maar ook afzonderlijk bij te wonen zijn.

Karl Barth en twee actuele vragen: de ecologische crisis en de Islam

Vanwege de 50e herdenking van zijn sterfdag op 10 december 1968 is het jaar dat begon in december 2018 internationaal uitgeroepen tot Barth-jaar. In Nederland is op verschillende wijzen geprobeerd zijn theologie in verband te brengen met vragen die nu spelen.

Wat de klimaatcrisis en de bedreigde biodiversiteit betreft is een veelgehoord oordeel, dat Barth daarover niets te zeggen zou hebben vanwege zijn bezwaren tegen het theologisch gebruik van het begrip ‘natuur’. Maar is dat wel zo? Was het onzin dat de dierenbescherming in 1956 de beschouwing in zijn dogmatiek over ‘Mens en dier’ als brochure in vertaling uitgaf?

Ook de verhouding van Barth tot de Islam wordt doorgaans als negatief gezien. Geert Wilders citeerde ooit gretig de uitspraak van Barth, dat het nationaalsocialisme de grootste uitdaging voor de Europese christenheid vormde sinds het Turkse rijk voor de poorten van Wenen stond. We kijken onder naar het meest aangelegen punt onder de bezwaren van moslims tegen de christelijke Godsleer: het spreken van een drie-enige God. De theoloog Miroslav Volf meent dat dit in de dialoog een overkomelijk punt is. Maar zou Barth dat ook zeggen?

Uitvoering : prof. dr. Rinse Reeling Brouwer
Wanneer : Woensdag 6 en 13 november 2019
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : prof. dr. Rinse Reeling Brouwer
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 6 en 13 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal
Volgeboekt

Je familie, een contextuele benadering van pastoraat

Iedereen die familie heeft, en wie heeft dat nou niet, weet hoe belangrijk familie is. Ook al loopt het niet altijd zoals je graag zou willen, het is tóch je vader, tóch je zoon, tóch je zus.

Bij bijvoorbeeld het televisieprogramma Het familiediner blijkt iedere keer weer welke impact familieperikelen op de hele familie hebben. 

Contextueel pastoraat richt zich vooral op deze familiebetrekkingen. Het is een benadering die jouw leven en de vragen die het leven oproept niet los ziet van wat door de generaties heen is doorgegeven en ontvangen. De contextuele benadering gaat ervan uit dat geven en ontvangen (enigszins) in balans moeten zijn: als er heel veel gegeven wordt en het wordt niet gezien, dan komen de balansen scheef te staan. Naast de balans van geven en nemen gaat het over bijvoorbeeld loyaliteit, parentificatie en betrouwbaarheid, maar ook familiegebruiken en - geheimen hebben zo z'n invloed op je leven. Op de eerste avond wordt een inleiding gegeven in de Contextuele benadering, de tweede avond is een praktische uitwerking: dan gaan we aan de slag met het genogram. het genogram is een hulpmiddel om beter te kunnen zien wat er in jouw familiegeschiedenis speelt. 

Ds. Jan-Peter Prenger is voorganger bij oecumenisch Kerkeleijk Centrum Emmaus. 

Uitvoering : Jan-Peter Prenger
Wanneer : donderdag 7 en 14 november 2019
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Jan-Peter Prenger
Datum(s) : donderdag 7 en 14 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaus
Contactpersoon : Arie de Niet

Jan Toorop, van Delft tot Domburg

Zoals elke kunstenaar maakte ook hij een ontwikkeling door. Van impressionistisch via pointillisme naar symbolisch schilder. De Nederlandse art nouveau wordt vaak met zijn werk geassocieerd. Op latere leeftijd ging hij over tot het Rooms-katholieke geloof. Vanaf dat moment kreeg zijn werk een sterk religieus karakter.

Jan Toorop (Poerworedjo, NederlandsIndië, 20 december 1858 – Den Haag, 3 maart 1928) was een van de belangrijkste Nederlandse beeldend kunstenaars uit de periode 1880-1910. Zoals elke kunstenaar maakte ook hij een ontwikkeling door.

Aanvankelijk schilderde hij in impressionistische stijl, maar via het pointillisme ontwikkelde hij zich tot symbolistisch schilder. Niet alleen schilderijen maakte hij, ook tekende hij portretten, ontwierp keramiek, reclameaffiches (o.a. voor de Delftsche Slaolie van NOF) en boekbanden. De Nederlandse art nouveau wordt vaak met zijn werk geassocieerd.

In zijn werk bleef wel altijd de mystiek van Indië te bespeuren. Die mystiek vond hij waarschijnlijk ook in de rituelen van het Roomskatholieke geloof, waartoe hij op latere leeftijd toe overging. Vanaf dat moment kreeg zijn werk ook een sterk religieus karakter. De kruiswegstaties voor de Sint Bernulphuskerk te Oosterbeek zijn daar een heel mooi voorbeeld van.

Uitvoering : ds. Wietske Tinga
Wanneer : donderdag 14 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ds. Wietske Tinga
Datum(s) : donderdag 14 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Evangelisch Lutherse kerk Ede
Contactpersoon : Jan& José Veenendaal

Fascinerende films....

vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen zien van een film

In STILL WALKING zoeken een volwassen zoon en dochter, die inmiddels ook weer een eigen gezin hebben, hun oude vader en moeder op. Tijdens deze klassieke familiereünie herdenken zij de tragische dood van de oudste broer. Maar in het ouderlijk huis blijkt al snel dat de gezinsleden niet meer dezelfde zijn als vroeger. Hoewel liefde de familiebanden in stand houdt, broeden geheimen en rancune onder de oppervlakte.

Regisseur Koreeda is van oorsprong documentairemaker en dat is duidelijk terug te zien in Still Walking. De handelingen zijn minutieus in beeld gebracht en we zitten dicht op huid van de verschillende familieleden. Het komt allemaal heel natuurlijk over en het wordt zeer rustig en aangenaam gefilmd. Daarbij is het acteren zonder uitzondering van hoog niveau en wordt de film ondersteund door een zeer prettige soundtrack

 

Kaartje te koop via:

https://www.cultura-ede.nl/agenda/bespreek-het-samen--film-still-walking.aspx

Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : zondag 17 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : zondag 17 november 2019
Aanvangstijd : 13.30 uur tot 16.30 uur
Plaats : Cultura zaal 040
Kosten : €8,50 (incl. gaderobe & consumptie). De consumpiebon krijgt u van de contactpersoon.
Contactpersoon : Wouter Helmich en Meta Floor
Extra info 1 : Bij Cultura kunt u uw entreebewijs kopen. Dat kan aan de kassa of via de website.
Extra info 2 : Via deze inschrijving krijgt u een reminder, maar dit is geen automatische entree.

Thuiskomen, onderweg naar Santiago de Compostella

In je leven ga je een metaforische weg of een pad dat je zelf vorm geeft. Deze weg kan soms een klein paadje zijn en af en toe een snelweg. Zo ook, dat je soms niet meer weet welke richting op te gaan.

Soms zou je terug willen gaan om een andere afslag op bepaalde momenten in je leven te willen nemen. Het gevoel hebben dat het pad van een ander meer jouw richting bepaalt. Dit kan komen door de situatie waar je nu bent, je niet gezien of gewaardeerd voelt. Je loopt er  op stuk of  je bent leeg van binnen. Daardoor lijkt het alsof  je steeds verder van  je diepste zelf, je  innerlijke bron vandaan raakt

De vraag die dat op roept : Waar wordt ik blij van, wat  geeft mij het gevoel er te mogen zijn? Weet jij nog, wie je wilt zijn en wat je ten diepste van binnen bent?

Aan de hand van zijn verhaal en met beelden laat de heer Ben Noorloos zien wat zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella met hem “gedaan”heeft.

 

Uitvoering : Ben Noorloos
Wanneer : dinsdag 19 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Ben Noorloos
Datum(s) : dinsdag 19 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Harry Kroon

‘In Dialoog met Islam’

Waar denkt u aan bij ‘Islam’: aan aanslagen, of aan de buurvrouw van Turkse origine? Bent u nieuwsgierig naar wat moslims beweegt? Hebt u tijd en zin in een gesprek met ‘anders’-gelovigen, bent u bereid uw eerste indrukken en (voor-)oordelen te verruilen voor betere? Schrijf u dan in voor ‘In Dialoog met Islam’.

Wat roept ‘Islam’ bij u op: terroristische dreiging, of vriendelijke glimlachen van de Turks-Nederlandse moeders op het schoolplein, of de behulpzame Marokkaans-Nederlandse marktkoopman in Ede? Denkt u allereerst aan rondhangende Marokkaanse jongeren of is het de geslaagde theatermaker Nasr DChar die u meteen te binnen schiet?

Wilt u meer weten over Islam en de diversiteit daarbinnen? Bent u bereid tot een gedachtewisseling, en wilt u uw eerste indrukken en (voor-)oordelen verruilen voor betere? ‘Onder elkaar’ en/of met moslims? Schrijf u dan in voor ‘In dialoog met Islam’. We verkennen elkaars ‘ervaringskennis’ met ‘anders’-gelovigen en bevragen elkaar over en weer.

Uitvoering : Ina ter Avest
Wanneer : dinsdag 19 november 2019
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest
Datum(s) : dinsdag 19 november 2019
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Stationsweg Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema 06-50124915
Website : www.zingesprek.nl

Meditatie bij een kunstvoorwerp

Op verzoek gaan we nog een keer mediteren bij een kunstvoorwerp Mediteren is loslaten en leeg worden, zelfs je denken even uitschakelen. Het is stil worden bij je ademhaling en innerlijk iets te laten gebeuren, ruimte geven aan wat bij je opkomt.

Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : woensdag 20 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : woensdag 20 november 2019
Aanvangstijd : 14.00 uur
Plaats : De Franciscuszaal in het Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112
Contactpersoon : Toos Ettema-Konijn

Micha: ‘om het recht lief te hebben’

‘Jou is aangezegd, mens, wat goed is; en wat vraagt JHWH anders van je, dan recht te doen en goedertierenheid lief te hebben en bescheiden te gaan met je God.’ (Micha 6, 8)

Het ‘magna charta der profetie‘ wordt deze tekst wel genoemd: hij brengt kernachtig het hart vban Micha, ja van de profetie überhaupt onder woorden.

Het boekje Micha wordt gerekend onder de 12 ‘kleine profeten’ en het gaat fel in het gericht met de bovenbazen van zijn (en onze) dagen –de  machthebbers  in staat en godsdienst.

We lezen Micha op de zondagen van Advent in de zondagse diensten. Én twee avonden in het Leerhuis.

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 20 en 27 november 2019
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 20 en 27 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Concert: La musique, c'est du bruit qui pense.

Voor de 3e keer organiseren we een concert door het Bespreek het Samen orkest en kamerkoor. we laten ons inspireren door een thema van Victor Hugo : "c’est du bruit qui pense"

Een concert waarbij zowel het kamer koor als het orkest Franse muziek ten gehore zal brengen, die tot nadenken stemt!

Uitvoering : Bespreek het Samen orkest & kamerkoor
Wanneer : Zaterdag 23 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Bespreek het Samen orkest & kamerkoor
Leiding : Myra van der Jagt en Arjen Threels
Datum(s) : Zaterdag 23 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Arjen Threels

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Martus ensemble olv Maarten Romkes
Wanneer : zondag 24 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Martus ensemble olv Maarten Romkes
Leiding : ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : zondag 24 november 2019
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang

Esau en Jacob of Jacob en Esau?

Sportieve wedijver wordt overal toegejuicht. Maatschappelijke wedijver officieel niet, hoewel het streven naar politieke en sociale machtsposities vrij algemeen is. Een bijzondere uiting van wedijver in het praktische leven komt aan het licht bij tweelingen.

Hiervan getuigen vooral historische confrontaties tussen elkaar vijandige tweelingbroers, die in legenden en in latere romantische literatuur voortleven.

De Romeinse worsteling om het eerstgeboorterecht tussen Romulus en Remus wordt in het voordeel van Romulus door broedermoord beslecht. Het Bijbelboek Genesis benadert de worsteling tussen de tweeling Esau en Jakob in een bovenmenselijk licht. Aan hun geboorte gaat een orakelspreuk vooraf: de oudere Esau moet de jongere Jakob dienen. De sterke jager Esau legt zich daar niet bij neer.   

Deze strijd is meer dan een familietwist. Wat is met het oog op Israël en Rome de meerwaarde ervan?

 

Uitvoering : Bert Engelfriet
Wanneer : donderdag, 28 november 2019
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Bert Engelfriet
Datum(s) : donderdag, 28 november 2019
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs
Contactpersoon : Harry Kroon

Jong Talent

Ensemble Fresco

Uitvoering : Jong Talent
Wanneer : zaterdag 30 november 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jong Talent
Leiding : Wim Eikelboom
Datum(s) : zaterdag 30 november 2019
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Evangelisch Lutherse kerk Ede
Kosten : Collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Wim Eikelboom
Volgeboekt

Draag mij door de nacht

De Bijbel vertelt prachtige verhalen van ‘doortocht’; van uittocht en intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons over ‘wat Jezus in ons leven wil betekenen’? Een dogmatische verkenning brengt het verhaal dichtbij.

In het Jodendom staat het verhaal van de uittocht uit slavernij centraal. In het Christendom het verhaal van de dood en de opstanding van Jezus. Wie goed kijkt, ziet de overeenkomst: beide verhalen gaan over ‘doortocht’.  En deze ‘doortocht’ vertelt ons iets over wie God voor ons wil zijn, wat Jezus in ons leven wil betekenen en welke plek de Geest in ons leven wil innemen. Deze avond gaat het over ‘wat Jezus in ons leven wil betekenen’.  Een verkenning van het kernverhaal van het Joods-Christelijke geloof van uittocht en intocht/ dood en opstanding. We ontdekken boeiende overeenkomsten tussen het Joodse verhaal van de uittocht en het Christelijke verhaal van de opstanding.

Uitvoering : ds. Agnès Gilles
Wanneer : dinsdag 10 december 2019
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Agnès Gilles
Datum(s) : dinsdag 10 december 2019
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Open Hof
Extra info 1 : Deze avond is de tweede avond in een geheel van drie avonden die ook afzonderlijk bij te wonen zijn.

Adventsvesper

de Raad van Kerken in Ede een inmiddels jarenlange traditie om in de Adventsperiode een oecumenische vesper te organiseren. Door samen te zingen, te bidden en in stilte samen te zijn, willen we de komst van de Messias in ons bestaan overdenken.

Dit avondgebed vindt zijn oorsprong in het getijdengebed van de kloosters. De monniken bidden dagelijks op gezette tijden hun gebeden in verbondenheid met de traditie van eeuwen. In deze adventstijd nodigen we u uit om u bij deze traditie aan te sluiten. We zullen in dit gebedsmoment vooral de stilte laten spreken. Daarbij zullen we samen de psalmen bidden en zal er een meditatief moment zijn rond de lezing. We zullen met voorzang a capella zingen. In deze opzet komen we terug bij de eenvoud die het avondgebed en de andere getijdengebeden zo krachtig maakt.   

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Wanneer : Woensdag 11 december 2019
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen
Datum(s) : Woensdag 11 december 2019
Aanvangstijd : 19:30 tot 20:00 uur
Plaats : Oude Kerk in Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.raadvankerkenede.nl

Festival of Lessons and Carols

Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer zingt carols, ook samen met ons. Er is warme chocolademelk en een warm vuur verlicht de donkere avond.

Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen van carols, hymnen en koormuziek. Deze dienst staat onder leiding van ds. Caroline Oosterveen met medewerking van het Wagenings Torenkamerkoor olv Elly Meijer.

Het thema is: “Die was en is en komen zal”.

De lijn van de lezingen en de gedichten is afgestemd op advent: vanuit de beloften in het Oude Testament naar de vervulling in het Nieuwe Testament.

De muziek van het koor is zeer afwisselend - zoals u van het Torenkamerkoor mag verwachten. Enerzijds zijn er mooie bewerkingen van klassieke Engelse kerstliederen. Anderzijds zijn er ook sfeervolle stukken van bijvoorbeeld de componist Cristiansen of Gjeilo. Het thema wordt treffend verklankt en kunt u vinden in het recent geschreven lied E’en so, Lord Jesus, quickly come van Paul Manz.

Van harte welkom!

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : Zondag 15 december 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : Zondag 15 december 2019
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : Noorderkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : https://ede.protestantsekerk.net/

Evensong: Festival of 9 Lessons & Carols

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Cantorij Beatrixkerk olv Margret Spelt
Wanneer : Zondag 22 december 2019
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Cantorij Beatrixkerk olv Margret Spelt
Leiding : ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : Zondag 22 december 2019
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang

Passieconcert: The Armed Man (Karl Jenkins)

Dit jaar voeren we met het projectkoor en het projectorkest The Armed Man van Karl Jenkins uit. De ondertitel van dit werk luidt: A mass for peace. We hebben o.a. voor dit stuk gekozen omdat Ede volgend jaar 75 jaar bevrijd is.

We voeren het stuk in het kader van 75 jaar bevrijding van Ede uit  in de Beatrixkerk. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Voor de uitvoering als passieconcert is het stuk ook zeer geschikt. Jenkins laat van de originele misteksten het gloria weg, zoals ook gebruikelijk in de 40 dagentijd. Enkele delen voeren we misschien  uit in kleine bezetting.

Wanneer : vanaf dinsdag 7 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Leiding : Myra van der Jagt
Datum(s) : vanaf dinsdag 7 januari 2020
Aanvangstijd : 19.30
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : €20,- (u dient zelf voor een klavier uittreksel te zorgen)
Uitvoeringsdatum 1 : zondag 22 maart 2020 in de Beatrixkerk
Repetitiedatum(s) : iedere dinsdag vanaf 7 januari 2020
Contactpersoon : Arjen Threels
Extra info 1 : generale op de zaterdag 21 maart 2020 2de helft van de middag
Extra info 2 : de concert zijn op zondag 22 maart 2020 om 17.00 en 19.30

Kierkegaard over de bestemming van de mens

De Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Dat betekent dat zijn filosofie gericht is op het concrete leven van mensen.

Het betekent ook dat Kierkegaard zal wijzen op een persoonlijke, innerlijke waarheid die van belang is voor mijn bestaan als mens.

Over die persoonlijke waarheid wil ik het in mijn lezing hebben, met name over de weg naar die waarheid, een weg die misschien de uwe beschrijft. Ik zal ook tips geven om op die weg naar waarlijk mens-zijn te blijven. En ik zal spreken over uw uiteindelijke bestemming als mens, die een religieuze is.

Filosoferen met Kierkegaard is aldus niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven.

Uitvoering : dr. Jan A. Keij
Wanneer : Woensdag 8 januari 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Jan A. Keij
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 8 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Franca Treur en het bevindelijke christendom

De schrijfster Franca Treur groeide op in een bevindelijk gereformeerd milieu, een omgeving waarin voor geloofszaken een eigen taalgebruik wordt gehanteerd: de tale Kanaäns. In de roman Dorsvloer vol confetti (2009) ontmoeten we een meisje dat in die wereld opgroeit.

In de roman Hoor nu mijn stem (2017) heeft de hoofdpersoon die wereld verlaten, maar keert ze er tijdelijk in terug.

Op deze avond wordt het werk van Franca Treur geplaatst naast en tegenover dat van schrijvers met een vergelijkbare jeugd die ook over die jeugd hebben geschreven. Hoe Franca Treur die wereld tekent, verkennen we aan de hand van de twee hierboven genoemde romans. Er wordt ook kort ingegaan op de verhalen en de andere romans van Treur.

Het is voor deelnemers aan de avond niet noodzakelijk de romans gelezen te hebben. Vragen stellen en meepraten over de romans en de invloed van een gereformeerde opvoeding wordt op prijs gesteld, maar wie alleen maar wil luisteren is ook hartelijk welkom.

Teunis Bunt is docent Nederlands op Instituut Blankestijn, redacteur en recensent. Zie Bunt Blogt: teunisbunt.blogspot.com.

 

Uitvoering : Teunis Bunt
Wanneer : donderdag, 9 januari 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Teunis Bunt
Datum(s) : donderdag, 9 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon
Volgeboekt

Vragen rond het levenseinde

Het levenseinde kent tal van vragen, maar vaak is het toch weer anders dan we tevoren hadden gedacht. Wat we wensen, willen of hopen hebben we maar deels in eigen handen.

De wens om de regie in handen te houden of te nemen neemt desondanks toe. Waarom is dat en hoe komt dat ? Het levenseinde in het algemeen wordt anders als het om jezelf of om een zeer naaste gaat,

Marinus van den Berg , wonend in Rotterdam, zal met de aanwezigen in gesprek gaan over de vragen en de dilemma’s rondom  het levenseinde. Hij doet dat tegen de achtergrond van zeer diverse ervaringen als pastor/geestelijk verzorger.

Hij publiceerde o.a. 'Meegaan tot het einde' en 'Dicht op de dag' (uitgeverij ten Have, Utrecht).

Uitvoering : Marinus van den Berg
Wanneer : maandag, 13 januari 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Marinus van den Berg
Datum(s) : maandag, 13 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Antoniuskerk
Contactpersoon : Harry Kroon

De evangeliën wortelen in de Tenach

Alle evangelisten doen hun best hun tekst te verwortelen in de Tenach. Zij doen dat allen op verschillende wijze – hoe en wat zullen wij gaan bekijken.

Daarbij zullen we ons ook de vraag stellen of dit betekent dat men de joodse traditie bijvalt. En als we die vraag met 'ja' beantwoorden, in hoeverre? Want er klinken ook wel pretenties (de voortzetting van Israëls geschiedenis b.v.) en   kritische tonen t.a.v. de toenmalige synagoge en aanverwante groeperingen.  – hoe erg is dat en wat doen we er mee? Vragen genoeg dus.

Zo heet ik u van harte welkom in het leerhuis op 15 januari.   Wout van der Spek.

 

Uitvoering : dr. Wout van der Spek
Wanneer : Woensdag 15 januari 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Wout van der Spek
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 15 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal
Volgeboekt

Draag mij door de nacht

De Bijbel vertelt prachtige verhalen van ‘doortocht’; van uittocht en intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons over ‘de plek die de Geest van God in ons leven wil innemen? Een dogmatische verkenning brengt het verhaal dichtbij.

In het Jodendom staat het verhaal van de uittocht uit slavernij centraal. In het Christendom het verhaal van de dood en de opstanding van Jezus. Wie goed kijkt, ziet de overeenkomst: beide verhalen gaan over ‘doortocht’.  En deze ‘doortocht’ vertelt ons iets over wie God voor ons wil zijn, wat Jezus in ons leven wil betekenen en welke plek de Geest in ons leven wil innemen. Deze avond gaat het over ‘welke plek de Geest van God in ons leven wil innemen’.  Een verkenning van het kernverhaal van het Joods-Christelijke geloof van uittocht en intocht/dood en opstanding. De rol die de Heilige Geest in deze verhalen speelt, zegt veel over de aanwezigheid van de Geest van God in ons dagelijks leven.

Uitvoering : ds. Agnès Gilles
Wanneer : dinsdag 21 januari 2020
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Agnès Gilles
Datum(s) : dinsdag 21 januari 2020
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Harry Kroon
Extra info 1 : Deze avond is de derde avond in een geheel van drie avonden die ook afzonderlijk bij te wonen zijn.

‘En dit zijn de namen’ - Exodus

‘Sjemot’, namen – zo heet het tweede boek van Tora, dat via de Septuagint bij ons als Exodus bekend kwam te staan.

Van februari tot en met Pinksteren 2020 geeft het Gemeenschappelijk Leesrooster een alternatief leesspoor voor de zondagen, een ‘baanlezing’ uit Exodus.

Een prima aanleiding om in het Leerhuis al vast een eerste verkenning te ondernemen in het boek over de Grote Uittocht, die voorlopig stokt halverwege de woestijn, maar intussen wél de Tien Woorden den het Verbond ‘oplevert’ – als basis voor humaan samenleven in het Beloofde Land.

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 22 en 29 januari 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 22 en 29 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Dieren, denken en duurzaamheid.

Hoe gaan we om met dieren en wat zegt het over mensen? Er leven in Nederland meer dieren dan mensen. Dat betekent in praktijk dat keuzes van mensen invloed hebben op het leven en welzijn van dieren.

Tegelijk hebben onze keuzes over hoe we met dieren omgaan ook invloed op het leven en welzijn van andere mensen. Dat zal de komende jaren niet snel veranderen. De inzet van (nieuwe) technologieën, nieuwe uitdagingen zoals een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering, maar ook de verstedelijking zijn ontwikkelingen die nieuwe vragen stellen bij onze omgang met dieren. De vraag daarbij is wat duurzame ontwikkeling betekent. Tijdens deze avond staan we stil bij onze omgang met dieren in deze veranderende wereld en kijken we hoe bestaande en nieuwere visies, zoals groene theologie bij die vraag kunnen helpen. 

Dhr. Meijboom is universitair hoofddocent Ethiek bij de Faculteit Geesteswetenschappen en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel expertise op het gebied van de landbouw- en voedsel ethiek, ethiek van diergebruik en de rol van publiek vertrouwen en debat in deze domeinen.   

Uitvoering : Dhr. F. Meijboom
Wanneer : donderdag, 23 januari 2020
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Dhr. F. Meijboom
Datum(s) : donderdag, 23 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk

Jong Talent

Boxwood & Bows

Uitvoering : Jong Talent
Wanneer : zaterdag 25 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jong Talent
Leiding : Wim Eikelboom
Datum(s) : zaterdag 25 januari 2020
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Evangelisch Lutherse kerk Ede
Kosten : Collecte bij de uitgang

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Vocaal Theologen Ensemble olv Hanna Rijken
Wanneer : zondag 26 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Vocaal Theologen Ensemble olv Hanna Rijken
Leiding : ds Theo Pieter de Jong
Datum(s) : zondag 26 januari 2020
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : collecte aan de uitgang

O Praise ye the Lord

Op steeds meer plekken in Nederland worden Choral Evensongs gehouden. Vanmiddag een lezing over de achtergrond hiervan.

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd. Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, zal een muzikale lezing houden over de Choral Evensong in Nederland.  Ze gaat in op de achtergronden van de Engelse liturgie. Ook zullen er enkele Anglicaanse hymns en psalm chants ingestudeerd worden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek en van zingen houdt.

Hanna Rijken is gepromoveerd op een dissertatie over Choral Evensong in Nederland. Ze is postdoc researcher aan de PThU Amsterdam, docent aan het Rotterdams Conservatorium en predikant te Utrecht, met een bijzondere opdracht voor haar project interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in de Utrechtse binnenstad.

Na afloop is er een English Cream Tea (met scones) en aansluitend om 17:00 uur is de Evensong met ds. TP de Jong met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble olv dr. Hanna Rijken.

Uitvoering : Dr. Hanna Rijken
Wanneer : zondag 26 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Dr. Hanna Rijken
Datum(s) : zondag 26 januari 2020
Aanvangstijd : 14:30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Aansluitend (na de pauze) om 17:00 is de Evensongs

Op zoek naar de monnik in jezelf

Leo Fijen heeft voor de kloosterserie op televisie meer dan 50 abdijen bezocht en weet als geen ander hoe je buiten het klooster ook de monnik in jezelf kunt zoeken. Hoe doe je dat in de hectiek van alledag?

Wat kun je doen in de hectiek van alle dag, in de drukte van je baan, je gezinsleven of het vrijwilligerswerk om de rust en de stilte, het gebed en de innerlijke vrede te vinden die je zo vaak mag inademen in het klooster?

Leo Fijen wijst de weg met concrete voorbeelden en haalbare oefeningen. Hij bouwt deze avond een klooster in het hart van iedere bezoeker en hij leert de aanwezigen hoe je soms even terug kunt gaan naar die plek. Zo kun je de monnik in jezelf vinden, ook als je niet in het klooster bent.

Leo Fijen neemt de 10e herdruk mee van zijn boek: De reis van je hoofd naar je hart - Leefregels voor het bestaan van alledag. Deze kunt u aanschaffen en laten signeren.

Uitvoering : Leo Fijen
Wanneer : woensdag 29 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Leo Fijen
Datum(s) : woensdag 29 januari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema en Toos van Essen

Fascinerende films....

vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen zien van een film.

Film ‘Franz’

Geregisseerd door François Ozon met Paula Beer, Pierre Niney en Ernst Stötzner

De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. In een klein Duits dorp bezoekt Anna elke dag het graf van haar verloofde, die sneuvelde in Frankrijk. Op een dag merkt ze een Fransman op, die net als zij, bloemen op het graf van haar verloofde legt.

Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de haat tegen de fransen. Het laat zien waar blind nationalisme toe kan leiden en hoe daaruit een uitweg mogelijk is. Een thema dat ook vandaag nog relevant is.

 

Kaartje te koop via:

https://www.cultura-ede.nl/agenda/bespreek-het-samen--film-frantz.aspx

Uitvoering : ds. Lieke van Zanden
Wanneer : vrijdag 31 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ds. Lieke van Zanden
Datum(s) : vrijdag 31 januari 2020
Aanvangstijd : 19.15 uur
Plaats : Cultura zaal 040
Kosten : €8,50 (incl. gaderobe & consumptie). De consumpiebon krijgt u van de contactpersoon.
Contactpersoon : Wouter Helmich en Meta Floor
Extra info 1 : Bij Cultura kunt u uw entreebewijs kopen Dit kan aan de kassa of via de website van Cultura
Extra info 2 : Via deze inschrijving krijgt u een reminder, maar dit is geen automatische entree.

Requiem for the living

De inleider, dirigent Gert Jan van der Pol, neemt u mee in de wereld van het Requiem. Het is een muzikale wereld, maar ook een universeel ménselijke wereld. In een requiem gaat het nl. om vragen en emoties rondom dood en afscheid.

Lezing over het Requiem

Requiem is de Latijnse naam voor ‘dodenmis’: ‘Requiem aeternam dona eis - geef hen eeuwige rust’. In de katholieke kerk werd (en wordt) de mis opgedragen voor de zielenrust van een overledene en op 2 november op ‘Allerzielen’ klinkt de mis als jaarlijkse herdenking van de overledenen.

Er zijn voor zover wij weten zo’n 1600 (!) Requiems geschreven vanaf 1474 (Dufay, Ockeghem), maar niet alle missen zijn bewaard gebleven of bekend bij ons. In elke stijlperiode kennen we wel een aantal componisten die, geheel naar de muziekstijl van hún tijd, een requiem hebben geschreven. Maar het bekendste en meest geliefde requiem is waarschijnlijk het werk van  Wolfgang Amadeus Mozart, en dat terwijl hij zijn mis niet af heeft kunnen maken, omdat hij ziek werd en overleed. Andere bekende componisten zijn Da Palestrina, Gilles, Campra, Haydn, Berlioz, Verdi, Dvorak, Fauré, Duruflé en Schnittke.

Een Requiem heeft kenmerken van een gewone mis, maar onderscheidt zich ook met vaste onderdelen, zoals het Dies Irae en Absolve me. Door componisten in verschillende tijdvakken (gregoriaans, renaissance, barok, romantiek en 19e en 20e eeuw) is al-dan-niet gehoor gegeven aan die strakke structuur. Eigentijdse componisten hebben er nog minder boodschap aan, zij gebruiken teksten uit verschillende bronnen (Rutter, Vaughn Williams, Jenkins, Forrest) Maar één ding hebben die oude en jonge requiemmissen gemeen: het is prachtige, ontroerende treurmuziek met een diepe, emotievolle gelaagdheid.

In de lezing zal Gert Jan van de Pol in het algemeen vertellen over het Requiem, als specifieke muziekvorm, met de mis van Mozart in het bijzonder. Tot slot verkennen we overeenkomsten en verschillen tussen de oude (bekende) dodenmis van Mozart en het ‘Requiem for the living’ van Dan Forrest. In een jaar waarin we in Nederland vieren dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven is ‘requiem for the living’ een intrigerende titel, die ons aan het denken zet over leven in vrijheid en veiligheid. Vandaar dat het koor met name dit requiem graag wil uitvoeren rondom de Herdenking en viering 4 & 5 mei.

Uitvoerenden

Dirigent Gert Jan van der Pol

De in Ede geboren dirigent Gert Jan van der Pol studeerde Muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht en Schoolmuziek aan het conservatorium van Arnhem. Hij begon al op zeer jonge leeftijd met dirigeren (bij het Taborjongerenkoor) en volgde lessen bij bekende Nederlandse koordirigenten zoals Jan Boogaards en Hans van den Hombergh. Uiteindelijk studeerde hij Koordirectie bij Joop Schets.

Van der Pol is muziekleraar en koordirigent aan de Stichtse Vrije School en aan de Tobiasschool in Zeist (Vrije school voor speciaal onderwijs). Sinds 1997 dirigeert Gert Jan van der Pol de COV Sursum Corda uit Lunteren.

COV Sursum Corda Lunteren

COV Sursum Corda werd opgericht in 1930. Het koor, dat repeteert in Lunteren maar veel leden uit de regio heeft, bestaat uit zo’n zestig leden en heeft een, voor een oratoriumvereniging, jonge uitstraling. Mede dankzij dirigent Gert Jan van der Pol en repetitor Ans van Scherrenburg is iedere repetitieavond een combinatie van inspanning en ontspanning met als resultaat een prachtig concert zoals op zaterdag 6 april 2019: de Mattheüs Passion van J.S. Bach.

Voor meer informatie: www.covsursumcorda.nl.

Foto: www.anypicture.nl/ 

Toelichting:

Tijdens de lezing zal het koor passages zingen uit een requiem ter illustrering en soms ter verduidelijking van de tekst van de inleider/dirigent. Met pianobegeleiding van Ans van Scherrenburg, klinkt dit uiteraard anders dan met een orkest tijdens het concert, maar ter beeldvorming zal het volstaan.

 

Uitvoering : Gert Jan van de Pol & COV Sursum Corda
Wanneer : vrijdag 31 januari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Gert Jan van de Pol & COV Sursum Corda
Datum(s) : vrijdag 31 januari 2020
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Taborkerk
Contactpersoon : Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Website : http://www.covsursumcorda.nl/

Meditatie op pianomuziek

Mediteren kun je op verschillende manieren doen. Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de muziek van Erik Onnink die op de vleugel speelt. We oefenen in het vinden van innerlijke rust om zo de muziek binnen te laten komen.

In een tijd waar veel op ons af komt waar we ons druk om maken hebben we vaker behoefte om even op adem te komen. Er zijn veel manieren om die rust te vinden. Eén ervan is meditatie. Dit meditatiemoment zal worden begeleid door Andries Scherpenzeel. Hij is ervaren in het begeleiden van meditatiebijeenkomsten voor groepen.

Uitvoering : Andries Scherpenzeel en Erik Onnink
Wanneer : zondag, 2 februari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Andries Scherpenzeel en Erik Onnink
Datum(s) : zondag, 2 februari 2020
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaüs

vrijplaats; 'Wie met beide benen op de grond staat, komt niet ver'

Er zijn binnen en buiten de kerk mensen die zich niet meer thuis voelen bij de traditionele kerkdiensten. Samen proberen we dit jaar 4 keer nieuwe vorm en inhoud te geven aan wat ons beweegt.

Na een zeer geslaagde Vrijplaats (georganiseerd vanuit Bespreek het Samen) in het afgelopen jaar kwam al regelmatig de vraag voorbij: wanneer is de volgende ontmoetingsmogelijkheid? Inmiddels staat vast dat dat zal zijn op zondagmiddag 2 februari 2020. En ook op: zondag 29 maart en zondag 14 juni 2020. En weer op de prachtige locatie van Makandra. Het thema van de vrijplaats deze keer is: 'Wie met beide benen op de grond staat, komt niet ver'. In velerlei vormen ligt er een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Noteer alvast de data en wees van harte welkom! En neem een kijkje op https://www.facebook.com/vrijplaatsede.

 Omdat we ook, voor wie dat wil, gezellig met elkaar eten: het is handig als je je daarvoor opgeeft.

Om 18.00 uur eten we gezamenlijk en rond 19.30 uur sluiten we af. Je hoeft je alleen aan te melden als je mee wilt eten. Stuur dan een mailtje aan vrijplaatsede@gmail.com

Hartelijke groet van Wouter, Joukje, Jan-Willem, Meta, Arjen, Marc en Caroline

Wanneer : zondag 2 februari 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Datum(s) : zondag 2 februari 2020
Aanvangstijd : 16.00 uur
Plaats : zorgboerderij Makandra, kalverkampweg
Kosten : er is een collecte mandje voor de onkosten
Contactpersoon : Wouter helmich Arjen Threels
Extra info 1 : Je hoeft je alleen aan te melden als je mee eet:
Website : https://www.facebook.com/vrijplaatsede

Verantwoordelijk handelen in het spoor van Bonhoeffer

Bonhoeffer werd in de periode 1933 -1945 geconfronteerd met ontwikkelingen in maatschappij en kerk die hem uitdaagden om moedige en risicovolle keuzes te maken

zoals bij het aantreden van een leider met goddelijke aanspraken, de uitsluiting van Joodse landgenoten van openbare ambten, de uitdaging wat het belijden van de kerk inhoudt, de worsteling om te vertrekken of in Duitsland te blijven, het aanvaarden van de leiding van een illegale predikantenopleiding van de Bekennende Kirche (“Finkenwalde”), de vraag wat te doen met een oproep voor de krijgsmacht, de deelname aan het verzet tegen het Nazibewind en een aanslag op Hitler, en bij voorbereidingen voor de inrichting van kerk en maatschappij na een verloren oorlog. Bonhoeffer zocht en vond argumenten hoe hij als christen zijn keuzes kon verantwoorden. Wat kunnen wij, in de verantwoordelijkheid waarin ieder van ons is geplaatst (opvoeding, werk, kerk en maatschappij) van Bonhoeffer leren?

Uitvoering : dr. Aad van Tilburg
Wanneer : Woensdag 5 februari 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Aad van Tilburg
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 5 februari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Homo Deus, bespreking van de spraakmakende boeken van Yuval Harari

ds. Rainer Wahl gaat met ons in gesprek over het intrigerende boek HOMO DEUS van Yuval Harari. In dit boek stelt Harari dat ons digitale tijdperk de mens bijna goddelijk zou kunnen worden. Dat levert grote vragen op

Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt (psalm 8)?

Zal de mens nu eindelijk worden als God? Wat voor een god dan? En waar gaat het dan met onze wereld naar toe? Wie wil daar niet graag achter komen? Als je geen glazen bol hebt en ook niet overtuigd bent van een apocalyptische wereldondergang, biedt het boek van Harari ‘Homo Deus’ een interessante blik op de toekomst. Voorbereid werd dit boek door zijn voorganger ‘Homo sapiens’ met een evolutionaire blik naar het verleden.   Harari is militair-historicus aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. Vanuit zijn vak heeft hij een schitterend overzicht over culturele en technologische ontwikkelingen door de hele geschiedenis van de mensheid. Hij is een meeslepende verteller. De boeken zijn hits.  In ‘Homo Deus, trekt hij de lijnen door naar ons digitale tijdperk. Wordt – zoals de titel suggereert - de mens nu goddelijk? Wat houdt dit in? Een nieuwe religie – dataïsme? Wat moeten we ons daaronder voorstellen? Onsterfelijkheid en maakbaarheid via kunstmatige intelligentie zijn de grote doelen. Wat betekent dit allemaal voor ons soort, voor ons zelf, onze wereld? Grote Vragen!

De theoloog weet zich uitgedaagd.  

Uitvoering : Dr. Rainer Wahl (predikant in de Oecumenische Vereniging De Zendingskerk en interim-predikant in de mobiliteitspool van de PKN)
Wanneer : donderdag 6 februari 2020
Code : E
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Dr. Rainer Wahl (predikant in de Oecumenische Vereniging De Zendingskerk en interim-predikant in de mobiliteitspool van de PKN)
Datum(s) : donderdag 6 februari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Luthers gemeente centrum
Contactpersoon : Arjen Threels
Volgeboekt

Lascaux: de jagers en de kunstenaars

De schilderingen in de grotten van Lascaux staan op de Werelderfgoedlijst. Ze zijn een erfenis van mensen die hun kunstwerken van ca. 15.000 jaar oud aan ons hebben nagelaten. Naast Lascaux zijn er in Zuid-Frankrijk en Noord- Spanje nog zo'n 200 grotten

gevonden met indrukwekkende grotschilderingen.

Het gaat in deze lezing om vragen zoals ‘Wie waren die kunstenaars?#39; ‘Wat waren de verschillen met de Neanderthalers?#39; en ‘Waarom maakten ze deze grotschilderingen over zo’n lange periode van wel 20.000 jaar?#39; Dat laatste kan alleen als de religie en de manier waarop met de afbeeldingen in de grotten werd omgegaan redelijk consistent waren in een dergelijke periode. Was dat magie, het shamanisme of een andere geloofsuiting? We zullen op deze vragen ingaan.

Antwoorden worden gezocht door de afbeeldingen van verschillende grotten met elkaar te vergelijken maar ook door de jachtvondsten te bespreken. Verder brengen andere disciplines, naast de archeologie, hun resultaten in. We eindigen met meer vragen dan waarmee we zullen beginnen, maar het levert wel een verrassend kijkje op in het leven van onze voorvaderen van zo’n 20.000 jaar geleden.

 

Uitvoering : Prof. dr. ir. Herman G. Wind
Wanneer : maandag, 10 februari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Prof. dr. ir. Herman G. Wind
Datum(s) : maandag, 10 februari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Harry Kroon

De stem van de profetie

Wat doet de stem van de profetie ons vandaag? We lezen een aantal onbekende fragmenten uit het boek Koningen. Wat willen die teksten ons vandaag zeggen?

En wat hebben we ervoor nodig om de woorden op een andere manier te verstaan dan alleen maar als woorden uit een ver verleden? En wat zijn de consequenties van deze woorden voor ons leven en voor de keuzes die wij dagelijks moeten maken?nbsp;  
Uitvoering : dr. Ad van Nieuwpoort
Wanneer : woensdag 12 februari 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Ad van Nieuwpoort
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : woensdag 12 februari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Wandelen opent de blik op de wereld. De spirituele betekenis van wandelen.

Wandelen is de wandelschoenen aantrekken om even tot rust te komen en alleen te zijn, anderen te ontmoeten, als aanleiding tot een gesprek, om te lanterfanten, om in volle vrijheid halt te houden of de weg te vervolgen.

Wandelen geeft je een geluksgevoel en laat je vrede hebben met wie je bent. Wandelen brengt de geest in beweging en zet alle zintuigen op scherp. Soms kom je als een ander mens terug, met het voornemen het voortaan rustiger aan te doen en je niet langer slaafs te onderwerpen aan het hectische levensritme dat onze tijd zo kenmerkt.

Wandelen is leven vanuit het lichaam en laat je toe even op adem te komen en je opnieuw te verwonderen. Soms is wandelen een omweg om weer bij jezelf te komen en orde op zaken te stellen.

 

Uitvoering : Jaap van der Vinne
Wanneer : donderdag,13 februari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jaap van der Vinne
Datum(s) : donderdag,13 februari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Harry Kroon
Geannuleerd

Het Hogepriesterlijk gebed

In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we mee naar een intieme dialoog tussen de Vader en de Zoon.

Deze dialoog doet denken aan wat Martin Buber schrijft over de ontmoeting van Ich und Du. Als hoorders staan wij niet buiten deze dialoog maar raken er helemaal in betrokken.  

Uitvoering : ds. Lieke van Zanden
Wanneer : Woensdag 19 februari 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Lieke van Zanden
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 19 februari 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Een rondje Bach, -muzikale verfrissing van de ziel.

In dit literaire concert maken we in klanken en verhalen een muzikale reis door de kamermuziek van de grote Johann Sebastian Bach. We beluisteren composities van zijn hand en ook van musici die door hem geïnspireerd zijn.

In dit literaire concert met trio: Corien van den Berg, piano Francien Post, fluit Sander Westphal, cello en verteller Caroline Oosterveen maken we een muzikale reis door de kamermuziek van de grote Johann Sebastian Bach.  We beluisteren composities van zijn hand en verhalen daaromheen. We ontmoeten ook musici die in zijn spoor zich vroeger en nu (hebben) laten inspireren door hem. Beluister ook hùn verhalen en dompel je ziel onder in woord en muziek die verfrissend (in woorden van Bach zelf) tot de verbeelding spreken.  

Uitvoering : Trio: vd Berg - piano, Post - fluit, Westphal - cello & Oosterveen - verteller
Wanneer : Donderdag 20 februari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Trio: vd Berg - piano, Post - fluit, Westphal - cello & Oosterveen - verteller
Datum(s) : Donderdag 20 februari 2020
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : Noorderkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema 06-50124915
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Pulse ensemble uit Utrecht
Wanneer : Zondag 23 februari 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Pulse ensemble uit Utrecht
Leiding : Pastor Hans Lucassen
Datum(s) : Zondag 23 februari 2020
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang

Brief aan de Hebreeën

Van de apostolische brieven staat de Hebreeënbrief misschien wel het verste van ons af. Het evangelie van Jezus Christus wordt er verkondigd in uitdrukkelijke relatie met de verkondiging die in de cultus van het Oude Testament besloten ligt.

Maar de cultus: de offerdienst van de hogepriester -  is dat niet voorbij? Ja én nee. Ja, voorbij, want Christus is gekomen, zegt de Hebreeënbriefschrijver. En: nee, niet voorbij, want in Christus is dit alles opnieuw en voorgoed aan de orde. Dit maakt de Hebreeënbrief tot een uiterst spannende brief, die ook voor ons verrassend actueel blijkt. Want ‘onze’ godsdienst: is die niet ook voorbij? Ja. En nee... Maar hoe dan?

 

We lezen en bespreken enkele fragmenten uit deze brief en willen met elkaar het gesprek aangaan over de betekenis ervan voor ons vandaag.

 

Uitvoering : dr. Wouter Klouwen
Wanneer : Woensdag 4 maart 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Wouter Klouwen
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 4 maart 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Bijbelse miniaturen

Bijbelse verhalen zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het Bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid.

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het Bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan.

Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die daarin af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Moet ook dit ‘spreken van God’ misschien verstaan worden als een bééld, dat begrepen moet worden vanuit de cultuur van die dagen?  Maar voor welke Werkelijkheid stond dit beeld dan voor het oude Israël? En wanneer iemand zegt:  ‘Ik geloof in God’, wat bedoelt hij of zij daar dan mee?

Uitvoering : ds. Carel ter Linden
Wanneer : Zondag 8 maart 2020
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Carel ter Linden
Datum(s) : Zondag 8 maart 2020
Aanvangstijd : 15.00 uur
Plaats : Taborkerk
Contactpersoon : Wouter Helmich, Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema
Volgeboekt

Workshop Bijbels koken

Samen genieten van maal én verhaal. Met elkaar gaan we op culinair avontuur. Samen koken, samen proeven hoe goed de bijbel smaakt.....

Met elkaar gaan we koken uit het kookboek van Han Wilmink. Hij is 's lands bekendste kookdominee. Alle recepten hebben een directe symbolische verwijzing naar verschillende Bijbelverhalen. 

Hoe ziet de avond eruit? Voor de boodschappen wordt gezorgd. We zetten alle boodschappen en de benodigdheden zoals pannen, keukengerei en mengbakken klaar op de tafels. 

We beginnen met een drankje en een voorstelrondje. Daarna verdelen we ons in verschillende groepjes die elk met een deel van de maaltijd aan de slag gaan.  

Bij het opdienen van elk gerecht vertellen we over de Bijbelse symboliek achter elk recept. Tijdens de maaltijd en ook tussen de gerechten door is er tijd om elkaar te ontmoeten en evntueel een gerecht verder af te maken. 

Kookt u mee?

Uitvoering : Mienke Dimmendaal, Arjen Threels en Arie de Niet
Wanneer : maandag 9 maart 2020
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Mienke Dimmendaal, Arjen Threels en Arie de Niet
Leiding : Mienke Dimmendaal, Arjen Threels en Arie de Niet
Datum(s) : maandag 9 maart 2020
Aanvangstijd : 17.00 uur. We proberen uiterlijk 22.00 uur klaar te zijn.
Plaats : Meet-inn, Notaris Fischerstraat 10 Ede
Kosten : € 10,- per deelnemer. Dit is inclusief de maaltijd, koffie, thee en een drankje.
Contactpersoon : Arjen Threels en Arie de Niet
Extra info 1 : Graag deelnemersgeld contant meenemen.
Extra info 2 : Er is vanwege de ruimte en mogelijkheid plek voor 12 personen.

Twee verhalen over Ethiek

Voor veel mensen is ‘ethisch’ een moeilijk woord. Als gezegd wordt dat iets “éthisch niet verantwoord is”, denken we aan ‘zwaar en naar’. En een ethische commissie houdt zich niet bezig met bloemetjes in een grasveld.

De inleider kiest voor een heel andere benadering waarbij hij uitgaat van twee verhalen in de Bijbel: het verhaal van de zondeval en het verhaal van de wetgeving op de berg Sinaï. Dat leidt tot de vraag in hoeverre  een mens goed kan zijn en wat de zin is van de gedachte dat de mens geneigd is tot alle kwaad.      

Uitvoering : dr. Peter Blokhuis
Wanneer : Woensdag 11 maart 2020
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Peter Blokhuis
Leiding : G
Datum(s) : Woensdag 11 maart 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk zijzaal

Reis van de ziel

Een mens is een wezen met een hart, een ziel en een verstand en we hebben ook kracht - staat in de bijbel. Noem het vitaliteit, geestkracht, denkvermogen en spierkracht.

Daarvan wordt gezegd: Geef het allemaal in Gods hand en laat alles wat je in je hebt het instrument worden van Gods wil. Als in het beroemde verhaal de Farizeeër bij jezus komt, zit zijn hoofd vol met regels, voorschriften,geboden en verboden. En zoals het gaat bij mensen, hij ziet door de bomen het bos niet meer. Waar gaat het nu om in het leven? Het is allemaal zo complex. Hij wil eenvoud. Zeg me, wat is de essentie van het bestaan? Waarom leef ik? Wat is de bedoeling ervan? Wat moet ik doen? En Jezus kijkt hem aan en zegt: 'God liefhebben, dat is het eerste en je naaste liefhebben als jezelf.'

Deze noodzakelijke reis van de ziel, van veelvoud naar eenvoud, van weten door overlevering naar weten van binnen, is waar het deze avond over gaat. Ook in andere culturen en godsdiensten is dit een centraal thema. Het leven blijkt een noodzakelijk reis om iets te ontdekken watdichterbij is dan je denkt. 

Aart Mak was predikant bij de stichting Kerk Zonder Grenzen. Hij schreef diverse boeken. In zijn laatste boek 'Uitvaartwijzer' schrijft hij over nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten. Met anderen richtte hij MomenTaal op, een team van mensen dat ondersteunt en voorgaat bij onder andere uitvaarten. 

Uitvoering : Aart Mak
Wanneer : donderdag 12 maart 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Aart Mak
Leiding : Aart Mak
Datum(s) : donderdag 12 maart 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaus
Contactpersoon : Arie de Niet
Geannuleerd

The man in black

Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny Cash nooit een geheim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in zijn liedjes, maar ook in zijn woorden en daden was Johnny Cash een christen. The Valley Four nodigt u uit om het verhaal van The man in black te komen zien en vooral....

Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny Cash nooit een geheim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in zijn liedjes, maar ook in zijn woorden en daden was Johnny Cash een christen.

The Valley Four nodigt u uit om het verhaal van ‘The man in black’ te komen zien en vooral te komen luisteren naar de gospels van Johnny Cash!

The Valley Four is een groep muzikanten en zangers uit Veenendaal die sinds november 2018 dit programma brengt. In verschillende kerken heeft dit optreden al tot enthousiaste reacties geleid.

De groep bestaat uit amateurmuzikanten, maar steekt zeker uit boven het gemiddelde kerkcombo.

De voorstelling duurt zo’n 50 minuten tot een uur, er is geen pauze.

Zie ook www.facebook.com/TheValleyFour/

Uitvoering : the Valley Four
Wanneer : zaterdag 14 maart 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : the Valley Four
Datum(s) : zaterdag 14 maart 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Evangelisch Lutherse kerk Ede
Kosten : Collecte aan de uitgang
Contactpersoon : Jan & José Veenendaal
Website : www.facebook.com/TheValleyFour/
Geannuleerd

Ik vroeg het aan de vogels - liederen van Mar van der Velden

Tekst van Loesje: ‘wie een goed idee heeft mag het niet verborgen houden’ In de basisgemeenschap hebben we, naast goede ideeën, vooral ook veel mooie liederen, geschreven door Mar van der Velden. Die willen we zéker niet verborgen houden, maar delen met iedereen die met ons mee wil zingen.

Zing het samen

Vorig jaar organiseerde basisgemeenschap Exodus, als cadeautje voor zijn veertigste verjaardag, een zangmiddag als onderdeel van het programma van Bespreek het Samen. De bijeenkomst werd door de aanwezigen positief gewaardeerd en op onze beurt waren wij (basis) blij en verrast over het enthousiasme en de zangvaardigheid van de aanwezigen. Dát smaakt naar meer, zo waren er enkele reacties. Vandaar dat wij ook in 2020 deze zangmiddag willen aanbieden. Iedereen die graag zingt en benieuwd is naar nieuwe liederen is welkom; zegt het voort!

Basisgemeenschap Exodus

Exodus is een oecumenische geloofsgemeenschap in Ede. De groep bestaat uit zo’n zeventig mensen van 1 tot 90 jaar. Veertig jaar geleden kozen we de naam ‘Exodus’, omdat we een beweging wilden zijn. ‘Zoekend geloven‘ is op ons van toepassing. We lezen de oude verhalen uit het Boek en koppelen ze aan de  maatschappelijke vraagstukken, maar ook aan onze eigen levensvragen.

Wat we zingen

In de liturgie, met vaste onderdelen als Brood en Wijn, Tekenen van Hoop, Kinderverhaal en de Overdenking, maken vooral liederen de dienst uit. Zingend geloven blijkt toch eenvoudiger te zijn dan zoekend geloven (!) Naast liederen van Huub Oosterhuis, Herman Verbeek en anderen, zingen we ‘eigen’ basisliederen, meestal geschreven door Mar van der Velden. Uit zijn pen en (piano) toetsen komt altijd goed zingbare muziek met aansprekende tekst van hoge kwaliteit, of het nu een canon is, een kinderlied, een bijbellied of een eigentijdse geloofsbelijdenis. We zijn er dus trots op om deze liederen te kunnen delen met de deelnemers aan het programma van Bespreek het Samen. Uit ervaring weten we dat er bij BHS veel en graag gezongen wordt.

Mar van der Velden

Mar van der Velden is docent, musicus en theoloog. Hij is mede-oprichter van, en nauw betrokken bij, de landelijke Studiekring Drewermann. In 2017 toerde hij door het land met een Lutherproject ‘Het Zit Niet, Het Zingt’ over 500 jaar Reformatie. Met het trio “De Juf, de Bakker en de Dominee” treedt hij op voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen om met hen bekende liederen te zingen. 

Uitvoering : Mar van der Velden
Wanneer : zondag 15 maart 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Mar van der Velden
Leiding : begeleiding van de workshop door een zangcoach
Datum(s) : zondag 15 maart 2020
Aanvangstijd : 15.00 uut tot 17.00 uur
Plaats : Taborkerk Ede
Contactpersoon : Liesbeth Blanken, liesbethblanken@gmail.com
Extra info 1 : De bladmuziek wordt verzorgd door de basisgemeenschap. Voor vragen over de liederen kunt u contact opnemen met Mar van de Velden.
Extra info 2 : Naast eenstemmig te zingen liederen, gaan we ook aan de slag met een paar meerstemmige liederen.
Volgeboekt
Geannuleerd

Een Passielezing mèt en over glaskunst

Anne-Marie van der Wilt, predikante,theologe en kunstenaar, heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit geloof, Bijbel en leven uit te drukken. In een spel van woord, kleur en vorm geeft zij uitdrukking aan existentiële thema's.

Anne-Marie van der Wilt heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit geloof, Bijbel en leven uit te drukken. Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan. De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving. In een spel van kleur en vorm geeft van der Wilt uitdrukking aan existentiële thema's. Met haar werk wil zij ruimte bieden aan de verbeelding van de toeschouwer.

Zij maakt toegepast werk in opdracht (liturgische kleden voor de eredienst, kunstwerken en ramen voor kerken en stiltecentra) en vrije kunstwerken. Haar werk kenmerkt zich door de  verschillende materialen (textiel, glas, mozaïek, hout, verf) en helder kleurgebruik. In deze passielezing staat Anne-Marie d.m.v. woord en beeld stil bij het lijden van Jezus. Aan de hand van diverse kunstwerken komt het thema ‘passie en lijden’ aan bod.  

Sinds 3 jaar werkt Anne-Marie aan een serie hedendaagse iconen van glasmozaïek.

Anne-Marie van der Wilt (1965) is na haar diplomering als A-verpleegkundige eerst een jaar lerarenopleiding tekenen en theologie, daarna theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde af met als hoofdvakken Liturgiek en Kerkbouw. Haar eindscriptie had als titel: Het ritme van het liturgisch jaar in kleur en verbeelding .

Uitvoering : drs. Anne-Marie van der Wilt, kunstenaar en theoloog.
Wanneer : woensdag 18 maart 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : drs. Anne-Marie van der Wilt, kunstenaar en theoloog.
Datum(s) : woensdag 18 maart 2020
Aanvangstijd : 14.00
Plaats : Franciscuszaal in Parochiecentrum Katholiek Ede, Stationsweg 112
Contactpersoon : Toos Ettema-Konijn
Website : www.zin-in-kleur.com
Geannuleerd

De nood en de noten: passie op muziek

De Passie naar het Evangelie van Mattheus is niet alleen door J.S. Bach op muziek gezet. Ook Schütz, Telemann en Pepping (om er een paar te noemen) waagden zich er aan.

Hoe gingen de componisten om met de bijbeltekst? Werd het drama ondragelijk? We horen en lezen fragmenten, uitlopend op de vertaling die Jan Rot maakte van Bachs Mattheus-Passie: hij gaat zeer vrij om met de teksten die Picander leverde, die zich op zijn beurt al de nodige vrijheden veroorloofde.

Vinden wij daar iets van? En zo ja: wat?

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 18 maart en 25 maart
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : G.W. Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : Woensdag 18 maart en 25 maart
Aanvangstijd : 20.00 u
Plaats : Taborkerk zijzaal
Volgeboekt
Geannuleerd

Bezoek aan Deventer, Nieuw Sion en Etty Hillesum Centrum

Nieuw Sion is gevestigd in de voormalige abdij Sion. In oecumenische sfeer wordt dit klooster levend gehouden als plek van ontmoeting, stilte en bezinning. Na de rondleiding verdere bezinning in het Etty Hillesum Centrum. Hoe leef je respectvol en met aandacht in onze samenleving?

Nieuw Sion is gevestigd in de voormalige abdij Sion in Diepenveen. In een oecumenische sfeer wordt dit klooster levend gehouden. Het is een plek van ontmoeting, stilte en bezinning. Tijdens een rondleiding horen we hoe dat gebeurt.  Na de lunch in het stadscentrum van Deventer brengen we een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum. Dit centrum wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven, hierbij geïnspireerd door de ideeën van Etty Hillesum over hoe mensen die in achtergrond en qua opvattingen erg van elkaar verschillen toch goed met elkaar zouden kunnen samenleven. Ook hier zal een gids ons rond leiden.

We reizen gezamenlijk met eigen vervoer. We vertrekken om 9.00 uur en zijn eind van de middag weer terug. Kosten vervoer, lunch en bezoek Etty Hillesum Centrum zijn voor eigen rekening.

 

 

Uitvoering : Toos van Essen en Mariëlle Jellema
Wanneer : zaterdag 21 maart 2020
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Toos van Essen en Mariëlle Jellema
Datum(s) : zaterdag 21 maart 2020
Plaats : Deventer
Contactpersoon : Toos van Essen en Mariëlle Jellema
Geannuleerd

Jong Talent

Miguel Espinoza, clavecimbel

Uitvoering : Jong Talent
Wanneer : zaterdag 28 maart 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jong Talent
Leiding : Wim Eikelboom
Datum(s) : zaterdag 28 maart 2020
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Evangelisch Lutherse kerk Ede
Kosten : Collecte bij de uitgang
Geannuleerd

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Dubbelkwartet Otto Voci Ede
Wanneer : zondag 29 maart 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Dubbelkwartet Otto Voci Ede
Leiding : Ds. A. Romein
Datum(s) : zondag 29 maart 2020
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Geannuleerd

vrijplaats

Er zijn binnen en buiten de kerk mensen die zich niet meer thuis voelen bij de traditionele kerkdiensten. Samen proberen we dit jaar 4 keer nieuwe vorm en inhoud te geven aan wat ons beweegt.

Wanneer : zondag 29 maart 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Datum(s) : zondag 29 maart 2020
Aanvangstijd : 16.00 uur
Plaats : zorgboerderij Makandra, kalverkampweg
Kosten : er is een collecte mandje voor de onkosten
Contactpersoon : Wouter Helmich en Arjen Threels
Extra info 1 : je hoeft je alleen aan te melden als je mee eet
Website : https://www.facebook.com/vrijplaatsede
Geannuleerd

God en ik

De Bijbel is een waardevolle bundel verhalen die al meer dan tweeduizend jaar het gewicht van talloze generaties draagt. Die schuif je niet zomaar even opzij. Voor Alain Verheij is het belangrijk dat de interpretatie van de Bijbel een doorgaande ontwikkeling is.

Iedere generatie beleeft de verhalen op een andere manier. Die wordt ingekleurd door de tijd en actualiteit en door de manier van leven. We kunnen de Bijbel verbinden aan wetenschap, politiek en films en literatuur maar vooral aan onze eigen levens. Door persoonlijke emoties en ervaringen te koppelen aan de Bijbel, landen de teksten meer in je eigen leven. Wat betekent barmhartigheid in onze huidige samenleving? Als modern mens verplaats je je moeilijk in een verhaal over een barmhartige Sameritaan en een herberg. Of wie is tegenwoordig 'je naaste?#39;. Vierhonderd jaar voor Christus had dat begrip een heel andere betekenis dan in onze tijd met twee miljard mensen op Facebook. Bedenk dan nog maar eens wie je naaste is. Het is een uitdaging om dit soort woorden in het nu te interpreteren en juist dat interpretatieproces zouden we heilig moeten verklaren. De Bijbelteksten blijven achter in de tijd en plaats maar door er op deze manier over te praten, zijn ze nog steeds van grote waarde. 

Alain Verheij studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel. Hij is schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 'Theoloog des Twitterland'. Verheij is lid van het theologisch elftal van Trouw. Zijn boek 'God en ik' werd in 2018 gekozen tot het theologisch boek van het jaar. 

Uitvoering : Alain Verheij
Wanneer : woensdag 1 april 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Alain Verheij
Leiding : Arie de Niet
Datum(s) : woensdag 1 april 2020
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Ons Huis, Taborkerk
Contactpersoon : Arie de Niet
Extra info 1 : Collecte
Geannuleerd

La vita di tutti i giorni!

Een lezing over het hedendaagse leven in Rome. Liesbeth woont en werkt in Rome en neemt ons mee ...

Liesbeth Veltkamp is geboren te Ede maar sinds 1986 woonachtig in Rome. Wanneer Liesbeth weer in Ede is, zal ze graag een lezing, waarschijnlijk ergens in april 2020.

Daar Liesbeth al 33 jaar in Rome woont, kan ze erg goed vertellen hoe het alledaagse leven zich voltrekt in deze machtige,  mooie, maar met  corruptie doordropen stad. Ze zal het dus niet over de bezienswaardigheden hebben zoals het Sint Pieter, het Pantheon en Colosseo, ook al is ze er zeer door gefascineerd, maar over "la vita di tutti i giorni".

De onderwerpen die ze aan zal snijden varieren van de onmogelijke bureaucratie, de (afwezige) ouderdomsvoorzieningen, Italiaanse opvoeding/gezin, met "la mamma" centraal, scholen/ziekenhuizen, het verkeer/stakingen/openbaar vervoer,  werkloosheid en wegloop van de "brains" en jongeren, de typische karaktertrekken van de Italiaan, de corruptie/nepotisme waar we Allemaal mee te maken hebben en mee verweven zijn en natuurlijk Het Eten!

Genoeg om een idee te krijgen hoe het hier aan toe gaat en je alvast voor te bereiden voor een mogelijke reis naar de Caput Mundi!

Uitvoering : Liesbeth Veltkamp
Wanneer : Zaterdag 25 april 2020
Code : E
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Liesbeth Veltkamp
Datum(s) : Zaterdag 25 april 2020
Aanvangstijd : 15:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Caroline Oosterveen & Mariëlle Jellema
Geannuleerd

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Bespreek het Samen kamerkoor olv Myra van der Jagt
Wanneer : zondag 26 april 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Bespreek het Samen kamerkoor olv Myra van der Jagt
Datum(s) : zondag 26 april 2020
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Volgeboekt
Geannuleerd

Bezoek aan museum voor religieuze kunst (museum Krona) in Uden

Met elkaar gaan we op bezoek bij museum Krona in Uden. Museum Krona, voorheen Museum voor Religieuze Kunst, is gevestigd in een eeuwenoude, bewoonde abdij. Het presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin.

Krona is het Zweedse woord voor Kroon. De naam is een impliciete verwijzing naar Birgitta, naar haar wereldlijke en geestelijke kroning. Voor Nederland is het een cultuurdocument van de eerste orde waar middeleeuws gedachtegoed, Birgittijnse spiritualiteit en de eenentwintigste eeuw harmonieus in elkaar overvloeien. Zeker nu de oude abdijvleugels vorig jaar totaal gerenoveerd voor museaal  gebruik en vele beelden, ooit uit armoede verkocht, vanuit het Rijksmuseum zijn teruggekeerd naar de plek van herkomst. De kern van de collectie bestaat uit heiligenbeelden, die een anonieme beeldsnijder in de tweede helft van de vijftiende eeuw maakte voor de Birgittenessen. Bij het museum is er een klooster waar nog steeds volgelingen van de heilige Birgitta van Zweden wonen. De kapel van het klooster is in stilte te bewonderen van 15.00-16.00 uur. Het museum haakt ook in op de veranderingen in het religieuze landschap, vertrouwde religieuze instituten brokkelen af, maar daarbuiten ontstaan allerlei nieuwe vormen van religiositeit. Het museum wil een plek zijn van verwondering, zingeving en spiritualiteit.

programma:

12.30 uur verzamelen met auto's op de parkeerplaats van de Beatrixkerk

12.40 uur vertrek (zoveel mogelijk samen te rijden om de kosten te delen)

13.35 uur aankomst museum Krona in Uden

13.45 uur samen koffie drinken en het kopen van de entreekaarten

14.15 uur start rondleiding

15.15 uur bezoek van de Kapel in stilte

15.30 uur bezoek van de fraaie kruidentuin in de kloostertuin

16.00 uur verzamelen bij de auto's

17.00 uur aankomst bij de parkeerplaats van de Beatrixkerk

NB: deze activiteit vindt doorgang bij minimaal 10 deelnemers (en maximaal 20 deelnemers)

Uitvoering : Wouter Helmich en Arie de Niet
Wanneer : zaterdag 16 mei 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Wouter Helmich en Arie de Niet
Datum(s) : zaterdag 16 mei 2020
Aanvangstijd : 12.30 uur tot 17.00 uur
Plaats : Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden
Kosten : €9.00 entree, (museumjaarkaarthouders gratis) + de kosten van de koffie/thee.
Contactpersoon : Wouter Helmich en Arie de Niet
Extra info 1 : Met auto's verzamelen parkeerplaats Beatrixkerk om 12.30 uur.
Extra info 2 : De kosten voor de rondleiding (a €6.50 p.p.) worden door Bespreek het Samen betaald
Website : http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/
Geannuleerd

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : Cantorij Beatrixkerk olv Margret Spelt
Wanneer : zondag 31 mei 2020 (Pinksteren)
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Cantorij Beatrixkerk olv Margret Spelt
Leiding : Ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : zondag 31 mei 2020 (Pinksteren)
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Geannuleerd

Rome uit de kunst!

Een 6-daagse oecumenische reis naar Rome. Deze keer uit de kunst! We willen ons in Rome in diverse kunstvormen verdiepen en met elkaar delen hoe artistiek deze wereldstad van cultureel en religieus formaat is.

Het gaat om de beleving en het dolce vita (zoals de Italianen dat zo mooi zeggen, het goede leven). Zo volgen we onder meer het spoor van Caravaggio, maken we een fietstocht op E-bikes kriskras door Rome, spreken we met gepassioneerde kenners van het zoete leven, verkennen we Rome by Night, struinen we door de wijk Trastevere, wandelen we door het park Borghese en bekijken daar het museum, we verdiepen ons in de gelaagdheid van de stad en bezoeken de verlaten havenstad Ostia Antica….Een greep uit het gevarieerde programma.

De bevlogen en inspirerende gids Hadelinde Brugge zal ons de hele week gidsen. We vliegen vanaf Schiphol met de KLM. Via een reisburo in Ede zijn de tickets en accomodatie geregeld. In Rome zelf regelt een ervaren Event-organisatie onze uitstapjes.

Uitvoering : Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema
Wanneer : maandag 1 juni t/m zaterdag 6 juni 2020
Code : E
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema
Datum(s) : maandag 1 juni t/m zaterdag 6 juni 2020
Plaats : Rome
Contactpersoon : Mariëlle Jellema - 06 5012 4915
Extra info 1 : voor meer informatie mail naar Mariëlle via info@ajellema.nl
Geannuleerd

Stiltewandeling

De stiltewandeling duurt ongeveer anderhalf uur. We lopen samen in het bos, maar zonder te spreken, om zo alle aandacht te richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in onszelf.

Op een aantal punten staan we ook letterlijk even stil en wordt een tekst voorgelezen of is er een individueel meditatiemoment. Zo kan het stil worden in ons zelf, een verrijkende ervaring... De wandeling gaat grotendeels over onverharde paden. Wie dat wil kan na afloop, onder het genot van een drankje, nog even napraten.

Start vanaf de parkeerplaats bij congrescentrum de Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren 

 

 

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Wanneer : zondag, 7 juni 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Datum(s) : zondag, 7 juni 2020
Aanvangstijd : 19.00 uur, verzamelen tussen 18.45 en 19.00 uur
Plaats : Congrescentrum De Werelt, Lunteren
Contactpersoon : Jetty van den Berg (telefoon 0318 635045)
Geannuleerd

vrijplaats

Er zijn binnen en buiten de kerk mensen die zich niet meer thuis voelen bij de traditionele kerkdiensten. Samen proberen we dit jaar 4 keer nieuwe vorm en inhoud te geven aan wat ons beweegt.

Wanneer : zondag 14 juni 2020
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Datum(s) : zondag 14 juni 2020
Aanvangstijd : 16.00 uur
Plaats : zorgboerderij Makandra, kalverkampweg
Kosten : er is een collecte mandje voor de onkosten
Contactpersoon : Wouter Helmich en Arjen Threels
Extra info 1 : je hoeft je alleen aan te melden als je mee eet
Website : https://www.facebook.com/vrijplaatsede
Geannuleerd

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Uitvoering : CHE kamerkoor olv Marleen van der Kolk
Wanneer : zondag 27 juni 2020
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : CHE kamerkoor olv Marleen van der Kolk
Leiding : Ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : zondag 27 juni 2020
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Noorderkerk (ovb)
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang