Seizoen 2017 / 2018

Voordat u zich voor evenementen kunt aanmelden, moet u zich éénmalig registreren.

Bent u al geregistreerd? Dan kunt u hier inloggen.

Cantateproject Lutherse kerk

Enthousiaste zangers die aan het cantateproject "Bringet dem Herrn seines Namens", BWV 148, willen meedoen, kunnen zich voor 10 september aanmelden.

Uitvoering : olv Dick Troost
Wanneer : Zaterdagochtend 16, 23 en 30 september 2017
Code : E01
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : olv Dick Troost
Datum(s) : Zaterdagochtend 16, 23 en 30 september 2017
Aanvangstijd : 09.30 uur
Plaats : Lutherse kerk Ede
Repetitiedatum(s) : Generale repetitie zaterdag 7 oktober van 19.30 tot 20.30 uur
Contactpersoon : Annelies Smit (smit.stein.callenfels@upcmail.nl)

Strijd & tragiek, 500 jaar reformatie in de muziek

Symfonieorkest Sonante speelt op 23 september 2017 muziek waarin de sfeer van en de strijd voor de reformatie is te horen. Dit is vlak voor de maand van de eigenlijke herdenking. Hiermee geeft Sonante uitdrukking aan het feit dat de reformatie ook een muzikaal component heeft

Symfonieorkest Sonante geeft op 23 september 2017 een concert met een symfonische weergave van dit gezang en andere muziek van componisten die door Luther of zijn voorganger waren geïnspireerd.

Luther heeft veel betekend voor het populair maken van geestelijke liederen en zelf zingen, uitmondend in onder andere het bekende ‘Een vaste Burcht is onze God’. Het zingen van psalmen en gezangen tijdens een kerkdienst danken we aan de reformatie.

 

Het programma

·         Brahms: Tragische Ouverture van Brahms.

·         Smetena: Tabor. Een strijdlied van de Hussieten. De Hussieten zijn            volgelingen van Jan Hus die in zijn kritiek op de Rooms Katholieke ​           kerk een voorloper was van Luther.

·         Smetana: De Moldau. Het bekende stuk van de rivier de Moldau in ​           zijn rust, de stroomversnellingen, de watervallen met als thema een ​           volksmelodie die ook terugkomt in het Israëlische volkslied.

·         Mendelssohn: Symfonie nr. 5 ’De reformatie’. De symfonie sluit af ​          met het koraal ‘Een vaste burcht is onze God .

 

Achtergrond: Reformatoren en de muziek

Jan Hus

Een eeuw voordat Luther actief werd, pleitte Jan Hus tegen de onbijbelse praktijken van de Rooms-Katholieke kerk. Hij kreeg ruime bekendheid en vond gehoor in de verre omtrek. Dit was ook vanwege zijn voorliefde om in eigen Boheemse taal, het Tsjechisch, te preken. De kerk bejegende hem zeer sceptisch. Hij is uiteindelijk veroordeeld en op de brandstapel terecht gekomen (1415). Zijn vele volgelingen bleven strijden, wat tot gewelddadige conflicten leidde. Die conflicten staan bekend als de Hussietenoorlogen.

In de 19e en 20e eeuw heeft Tsjechië opnieuw waardering gekregen voor Jan Hus in de vorm van standbeelden en straten die naar hem vernoemd zijn. De Tsjechische componist Smetana verwijst naar de Hussietenoorlog in het symfonische gedicht ‘Tabor’, een stad in het centrum van de Hussietenoorlogen. In het thema weerklinkt de krachtige oproep van de Hussieten die ten strijde trekken.

Maarten Luther

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen tegen de uitwassen van de katholieke kerk publiceerde. Het was het begin van grootscheepse campagnes om mensen op een ‘eigen’ manier het geloof te laten beleven, naast de door de Rooms-Katholieke kerk voorgeschreven handelwijzen.

Luther was er niet direct op uit om te breken met de kerk. Hij wilde de liturgie en de regels veranderen, zodat meer recht gedaan werd aan de eigen geloofsbeleving van mensen.

Hij maakte slim gebruik van manieren om zijn kritiek op de kerk en het meer participerende geloof te verspreiden. Hij gebruikte de boekdrukkunst om zijn pamfletten te vermenigvuldigen en te verspreiden, in de volkstaal, onder een breed publiek. Daarin was hij innovatief , want boeken werden tot dusver enkel voor the happy few, monniken en edelen,  gekopieerd en gedrukt.

Luther was muzikaal en stimuleerde ook het zingen van geloofsliederen in de eigen taal. Hij vertaalde en dichtte bekende liederen in het Duits. Hij componeerde ook en gebruikte voor geestelijke liederen nogal eens melodieën van bestaande wereldlijke volksliedjes.

Hij zorgde ervoor dat in de kerk iedereen kon meezingen, de zogenaamde gemeentezang. Daarvoor zijn talloze koralen gecomponeerd. Het bekende Een vaste Burcht is onze God (een vrije bewerking van psalm 46) is er een van. Zijn bedoeling was om het geloof populair te maken voor het volk.

Bach, Brahms, Mendelssohn

Het streven om religieuze teksten toegankelijk te maken heeft Bach later zeer muzikaal voortgezet. Prettige melodieën voor koorzang en cantates, met (vaak) Duitse teksten. Brahms was fervent Lutheraan en aanhanger van de gedachte om het geloof via muziek dicht bij mensen te brengen. Mendelssohn, zelf van joodse afkomst, heeft rond het bekende gezang Een vaste burcht is onze God de symfonie nr 5 gecomponeerd.

Uitvoering : Symfonieorkest Sonante
Wanneer : zaterdag 23 september 2017
Code : E02
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Symfonieorkest Sonante
Datum(s) : zaterdag 23 september 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk, Prinsesselaan 8 te Ede
Contactpersoon : Harry Kroon
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje
Extra info 2 : Over de muziekstukken die gespeeld worden zal ook steeds iets verteld worden

Voorbij geloof en ongeloof.

De overeenkomsten en verschillen tussen filosofie en religie. Wat is filosofie? Wat is religie? Waarin verschillen filosofie en religie en waarin lijken ze op elkaar?

Wat is filosofie? Wat is religie? Waarin verschillen filosofie en religie en waarin lijken ze op elkaar? In zijn lezing probeert filosoof Toine Janssen deze vragen te beantwoorden.Hij onderzoekt daarbij begrippen als geloof, ongeloof, kennis, onwetendheid, waarheid en wijsheid.  

Uitvoering : Toine Janssen
Wanneer : zondag, 24 september 2017
Code : D01
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Toine Janssen
Datum(s) : zondag, 24 september 2017
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.wijsmakerij.nl
Volgeboekt

Woorden van Christus

In dit boek onderzoekt de Franse filosoof Michel Henry de woorden van Christus op fenomenologische wijze. Daardoor komen ze in een oorspronkelijk licht te staan en verschijnen ze in een verrassend perspectief. Met elkaar gaan we in gesprek.

Michel Henry was een van de grote Franse filosofen uit de school van de fenomenologie. Samen met enkele anderen (Ricoeur, Levinas, Derrida, Marion) was hij een voortrekker van 'God in Frankrijk', de wending in de filosofie waarin wordt geprobeerd de werkelijkheid van 'God' opnieuw te doordenken. Dit laatste boek van hem verscheen kort na zijn overlijden in 2002 en is in een toegankelijke stijl geschreven.

Uit de inleiding door Ruud Welten: "We hebben hier te maken met een fenomenologie die de ervaring van ons leven blootlegt, als de handen die verdorde bladeren opzij schuiven om het in de lente ontluikende leven te onthullen. De verdorde bladeren zijn onze ideologieën en vooral onze interpretaties die het christendom tot een wereldbeschouwing hebben gereduceerd. Woorden van Christus is een boek dat een unieke weg heeft afgelegd en uitkomt bij een naakte, van elke traditie ontdane sprekende Jezus."

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : Donderdag 28 september 2017
Code : D02
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : Donderdag 28 september 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Cabaret van William Bolcom

De muziek van William Bolcom (1938) is geestig, boeiend en gevuld met verrassingen - muziek geschreven met een twinkeling in de ogen. Johanneke en Heleen zullen een aantal van zijn liederen met een theatraal karakter ten gehore brengen.

William Bolcom (1938) componeerde kamermuziek, opera, liederen, koormuziek, cabaret, ragtime en symfonische muziek. Hij ontweek vaak de heersende ‘serieuze manier’ van componeren en vond zijn eigen idioom. Hij was de eerste componist die de pianorag liet herleven. Samen met zijn vrouw, de mezzosopraan Joan Morris, verkende hij het Amerikaanse lied. Zij gaven vele concerten en namen een aantal cd’s op.

De muziek van William Bolcom bevat een uitgebreide tonaliteit. Het is niet a-tonaal en er is zeker harmonie, maar hij mengt dat op een zeer ingenieuze manier. Bolcom gebruikt cadensen van verschillende stijlen, de dansritmen wisselen elkaar steeds af. Het is verrassingsmuziek wat geschreven is met een twinkeling in de ogen, boeiend en geestig.

Johanneke Vogel en Heleen Vegter volgden in februari 2016 een masterclass bij Jón Thorsteinsson en Charlotte Margiono en geven sindsdien samen concerten. De liederen van William Bolcom zullen zij met een theatraal karakter ten gehore brengen. Elk lied heeft zijn eigen verhaal en sfeer. Johanneke zal de liederen tijdens het concert toelichten. Hierdoor ontstaat er een verhaal over het leven, eten en de liefde, bezongen in liederen over tandenpoetsen, hangend op een piano, vertellend in haiku’s.

Uitvoering : Johanneke Vogel (sopraan) & Heleen Vegter (piano)
Wanneer : Zaterdag 30 september 2017
Code : E03
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Johanneke Vogel (sopraan) & Heleen Vegter (piano)
Datum(s) : Zaterdag 30 september 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : Collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.johannekevogel.nl

Luther als Augustijner monnik en uiteenzetting met Pelagius

Is het standpunt van Pelagius over de vrije wil vandaag nog steeds actueel? Achtergrondinformatie, Luther en Augustinus, hedendaagse meningen helpen hier zicht op te krijgen.

Het Pelagianisme gaat terug op de Ierse of Britse monnik Pelagius (360-420), die leerde dat er geen erfzonde bestond en dat alles in het leven afhing van de menselijke wil en niet zozeer van Gods genade; die was dan ook volgens hem voor een mens niet onmisbaar om het uiteindelijke doel te bereiken. Hieruit ontstond een stroming, waarbij wel opgemerkt zij  dat Pelagius op een bepaald moment in zijn leven veel van de leerstellingen die met zijn naam werden geassocieerd, ontkende.

Met zijn visie dat de vrije wil van de mens ook na de zondeval intact was en  de ontkenning van de erfzonde stond Pelagius lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot Augustinus. Ook met kerkvader Hieronymus lag hij overhoop.

De ideeën van Pelagius zijn in de loop van de kerkgeschiedenis steeds weer bovengekomen, vaak als tegenwicht tegen een al te eenzijdige interpretatie van Augustinus' leer. Ook het beroemde debat tussen Luther en Erasmus vertoont gelijkenis met de pelagiaanse strijd.  

 

Uitvoering : Rochus Zuurmond
Wanneer : donderdag, 5 oktober 2017
Code : B01
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Rochus Zuurmond
Datum(s) : donderdag, 5 oktober 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Luthers Gemeentecentrum
Contactpersoon : Jan en José Veenendaal
Volgeboekt

In dialoog met Islam

Waar denkt u in eerste instantie aan bij ‘Islam’: IS en terrorisme of de vriendelijke buurvrouw van Marokkaanse origine? Bent u bereid tot een gedachtewisseling, en wilt u uw eerste indrukken en (voor-)oordelen verruilen voor betere? Schrijf u dan in voor ‘In dialoog met Islam’. We verkennen elkaars ‘ervaringskennis’ en leggen het tweede deel van de avond onze vragen voor aan Edese moslims.

Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari
Wanneer : Donderdag 5 oktober 2017
Code : A00
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari
Datum(s) : Donderdag 5 oktober 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Zangen van Zoeken en Zien

Samen zingen uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Deze bundel bevat liturgische liederen met een open en vernieuwend karakter

Piet Poot heeft een mooie selectie gemaakt uit de meer dan 700 liederen, die we samen gaan zingen.

Uitvoering : Piet Poot
Wanneer : maandag 9 oktober 2017
Code : E0
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Piet Poot
Datum(s) : maandag 9 oktober 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Toos van Essen

Concert

Concert met Engelse religieuze koormuziek en de 8ste symfonie van Schubert door Project-orkest & kleinkoor van Bespreek het Samen

Het projectorkest en het kleinkoor van Bespreek het samen geven dit jaar een gezamelijk concert.

Engeland heeft een fameuze traditie op het gebied van koorzang. We kennen allemaal de beroemde koren van bijvoorbeeld St. Paul’s Cathedral of Westminster Abbey. In bijvoorbeeld een Evensong (Avonddienst met veel muziek en lezingen, geen preek) Laten zij de prachtigste gezangen van Engelse componisten horen. De koren hebben een mooie transparante klank. Dit komt deels door het gebruik van jongenssopranen en alten, maar ook door de bijna vibratoloze manier van zingen, die je bijvoorbeeld ook terug hoort bij de beroemde Cambridge singers, een gemengd koor opgericht door John Rutter.

Hij is één van de componisten die in dit concertprogramma van het kamerkoor is opgenomen, zoals vele anderen uit de periode van ongeveer 1850 tot heden. De muziek kenmerkt zich door prachtige harmonieën, Veelal een ingetogen sfeer en een diepgevoelige, ontroerende en soms bijna sentimentele tekstbehandeling. Daardoor vindt deze muziek  regelrecht de weg naar je hart.

Het orkest speelt de ouverture Leonore van Beethoven en de 8ste symfonie van Schubert "de onvoltooide". Het luisteren naar deze muziek is een religieuze beleving op zich.

Uitvoering : Myra van der Jagt en Arjen Threels
Wanneer : zaterdag 7 oktober 2017
Code : E04
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Myra van der Jagt en Arjen Threels
Datum(s) : zaterdag 7 oktober 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang
Uitvoeringsdatum 1 : zaterdag 7 oktober 2017
Contactpersoon : Arjen Threels

Cantatedienst Lutherse kerk

In deze cantatedienst brengt het projectkoor "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens", BWV 148, ten gehore.

Uitvoering : olv Dick Troost
Wanneer : Zondag 8 oktober 2017
Code : E05
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : olv Dick Troost
Datum(s) : Zondag 8 oktober 2017
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Lutherse Kerk Ede

Restaurant Ont-moeten

Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u verrassen tussen de gangen door.

Uitvoering : Loes van Laar
Wanneer : Maandag, 9 oktober 2017
Code : D03
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Loes van Laar
Datum(s) : Maandag, 9 oktober 2017
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.vrijzinnigen-ede.nl

Jezus uit de kunst

De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen goddelijk en menselijk, tussen het mysterie en concrete invulling. In de handen van mensen krijgt Jezus vele gestalten…

De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen goddelijk en menselijk, tussen het mysterie en concrete invulling.

In de handen van mensen krijgt Jezus vele gestalten… In de presentatie volgen we de kunsthistorische lijn van het Jezusbeeld, met ruimte voor meditatief zoeken naar zijn verbeelding, die jou inspireert.

Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : dinsdag 10 oktober 2017
Code : E07
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : dinsdag 10 oktober 2017
Aanvangstijd : 20.15 uur
Plaats : Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler

adventsconcert 2017: Magnificat Rutter

Uitvoering als Adventsconcert-2017 door het projectkoor en het projectorkest uitgevoerd. We voeren het Magnifcat en de anthem Jesus Child van John Rutter uit.

Uitvoering : Myra van der Jagt en Arjen Threels
Wanneer : repetities op alle dinsdagen vanaf 10 oktober t/m 28 november 2017 en zaterdag 4 november 2017
Code : E08
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Myra van der Jagt en Arjen Threels
Datum(s) : repetities op alle dinsdagen vanaf 10 oktober t/m 28 november 2017 en zaterdag 4 november 2017
Aanvangstijd : repetities zijn van 19.30 uur -21.30
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : 20 euro + kosten van een koor partij (ongeveer 12 euro)
Uitvoeringsdatum 1 : zondag 3 december 2018 om 17.00 en om 19.30 uur
Repetitiedatum(s) : repetities op alle dinsdagen vanaf 10 oktober t/m 28 november 2017 en zaterdag 11 november 2017
Contactpersoon : Wouter Helmich

Mensenrechten in 2017

Wat zijn zij nog waard na de verkiezingen met Trump en Wilders?

Is artikel 1 van de Grondwet onze basis of moet dit artikel afgeschaft worden (Wilders)? Bestaat er een recht om te kwetsen? Is het christelijk geloof er voor de rijken (Trump) of voor de armen (Merkel)? Hebben mensen recht op de dood? Is er nog ruimte voor een multi-religieuze, multiculturele samenleving of is die definitief mislukt? Is de wereld een dorp van ons allemaal? Is de wereld van ons of van onze kleinkinderen? Gaat het ons het meest om vrijheid of om veiligheid? Zijn de mensenrechten en de democratie niet typisch westers en dus slechts van toepassing in de westerse landen?

Mr. D(aniel)G. van den Bos (1952) is jurist en schrijver. Hij woonde en werkte in de jaren 70 in Nes Ammim Israel. Het laatst werkte hij als docent recht voor verpleegkundigen en hulpverleners aan de Christelijke Hogeschool Ede. Als schrijver richt hij zich op thema’s als pesten, de dood, Jodendom-christendom en de oorlog. Hij is getrouwd, heeft 3 dochters, 2 schoonzonen en 2 kleinkinderen.

Uitvoering : Daniel v.d Bos
Wanneer : zondag 22 oktober 2017
Code : A01
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Daniel v.d Bos
Datum(s) : zondag 22 oktober 2017
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Als kinderen andere wegen gaan

Soms is het voor ouders lastig om te ervaren dat hun kinderen niet dezelfde keuzes maken als het gaat over God, geloof en kerk. We spreken hier met elkaar over, naar aanleiding van het boek; 'als kinderen andere wegen gaan'.

Bij het opgroeien van kinderen doe je als ouders je best om je kinderen dát mee te geven wat volgens jou van belang is voor het verdere leven. Je stuurt ze naar school, doet ze op zwemles, misschien een sport of muziek. En voor gelovige ouders hoort daar ook geloofsopvoeding bij. Je bent als gezin betrokken bij een kerkelijke gemeente. Gaandeweg gaan kinderen meer en meer op eigen benen staan en na verloop van tijd blijkt of kinderen dat geloof dan ook verder mee nemen in hun leven. Soms is dat wel zo, maar soms ook niet. Soms gaan kinderen andere wegen, als het over God en kerk gaat. Wat dat doet dan met je als ouders? Soms worden kleinkinderen niet gedoopt, en je ziet dat het in andere gezinnen heel anders gaat. Heb je dan gefaald als ouders? Je weet dat dat niet zo is, maar het kan wel vragen oproepen. Over die vragen, en wat dat met ons doet, denken we na. De avond zal een gespreksavond zijn, maar ook het karakter van een boekbespreking hebben. Het is aan te bevelen het boek te lezen, maar niet noodzakelijk om deze avond bij te wonen. 

Uitvoering : ds Theo Pieter de Jong
Wanneer : Maandag 23 oktober 2017
Code : D04
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds Theo Pieter de Jong
Datum(s) : Maandag 23 oktober 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Theaterproducties die tot nadenken stemmen

Na uw bezoek aan de theatervoorstelling "Nieuwe Familie", door Sanne Vogel en 2 vluchtelingen, op vrijdag 20 oktober 2017 in Cultura praten we samen verder over wat je heeft geraakt in deze theatervoorstelling.

Nieuwe Familie Anderhalf jaar geleden ontmoette Sanne Vogel Muayad en ietsje later Amir. Beiden op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Omdat ze maandenlang in een tentenkamp moesten wachten, logeerden ze soms weken bij Sanne. In de voorstelling Nieuwe Familie kijken ze terug op die tijd.

Al pratend en spelend (‘serieus spel') onderzoeken we wat deze voorstelling teweeg heeft gebracht, en wat dat betekent voor het omgaan met ‘de ander’ in onze Edese samenleving.

Meer informatie nodig voordat je besluit om te komen?                                                ga naar www.zingesprek.nl/theater                                                                                 of mail:                                                                                       of bel: 0651076298

 

Uitvoering : Ina ter Avest en Bouchra Lahrech
Wanneer : Maandag 23 oktober 2017
Code : A02
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest en Bouchra Lahrech
Datum(s) : Maandag 23 oktober 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Contactpersoon : Ina ter Avest
Website : www.zingesprek.nl/theater

Educatieve Elias F. Mendelssohn Bartholdy

“Gerben Budding, dirigent van de COV Exclesior te Ede, zal donderdag 26 oktober 2017 een toelichting houten op de Elias van F. Mendelsohn Bartholdy. Enkele delen uit de Elias worden gezongen door het koor en de bas/bariton Berend Eijkhout. Na de pauze zullen enkele koralen samen met het publiek worden ingestudeerd.

Vooruitlopend op het concert van COV Excelsior uit Ede zal 26 oktober 2017 een educatieve Elias worden gehouden. In deze presentatie zingt het koor samen met de bas/bariton Berend Eijkhout met Dick Meijer, piano en o.l.v. dirigent Gerben Budding enkele delen uit de Elias.

Gerben Budding zal een toelichting geven op de Elias, de componist en de relatie tussen de tekst en de muziek.

Uitvoering : COV Excelsior o.l.v. Gerben Budding
Wanneer : donderdag 26 oktober 2017
Code : E10
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : COV Excelsior o.l.v. Gerben Budding
Datum(s) : donderdag 26 oktober 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Kosten : De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Karel de krijger karel@kjdekrijger.nl / 0318-622108
Extra info 1 : https://www.berendeijkhout.nl/
Website : http://cov-excelsior.nl/

Rouw is niet niks, - over verdriet, dood en geloof

Rouw komt op je weg. Soms onverwacht, soms al langer in een proces van afscheid. Maar het verlaat je nooit meer. Dat kleurt je bestaan. Op 3 middagen willen we in gesprek gaan over vele facetten die erbij horen.

Over wat het met je doet, geestelijk & lichamelijk, over de rol van je geloof, over rituelen, of over het belang van het  met elkaar delen van onmacht en verdriet. Cora Leijdens (arts) en  Theo Pieter de Jong en Caroline Oosterveen (predikanten) verzorgen om en om een inleiding, waarna er in 3 groepen onder hun leiding  uiteen gegaan wordt.

Uitvoering : drs. Cora Leijdens, ds. Theo Pieter de Jong en ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : Donderdag 26 oktober, 2 en 16 november 2017
Code : D05
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : drs. Cora Leijdens, ds. Theo Pieter de Jong en ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : Donderdag 26 oktober, 2 en 16 november 2017
Aanvangstijd : 14.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Jong talent in Ede

The Kirsticonsort. Viool, cello en Klavecimbel. Miguel Espinoza e.a. spelen o.m. muziek van Elizabeth-Claude Jacquet de la Guerre en Isabella Leonarda

Uitvoering : The Kirsticonsort
Wanneer : zaterdag 28 oktober 2017
Code : JTE01
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : The Kirsticonsort
Datum(s) : zaterdag 28 oktober 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Stiltewandeling

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor meditatieve teksten

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur: we lopen samen op zonder te spreken, we staan op een aantal punten stil om te luisteren naar een mooie tekst, om de omgeving in ons op te nemen, of voor persoonlijke gedachten. Het kan verrijkend en rustgevend zijn om zo met elkaar te ervaren wat zich aandient in onszelf, in de natuur om ons heen, in de aangereikte teksten.

We lopen met een groep van maximaal 20 deelnemers: start is op 29 oktober 2017 om 14.00 uur vanaf het natuurcentrum Ede, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL. Het is de bedoeling dat u daar zelf naar toerijdt. De route gaat over meest onverharde en gedeeltelijk niet al te vlakke paden. Na afloop kan bij het natuurcentrum nog worden nagepraat voor wie dat fijn vindt.

 

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty v.d. Berg
Wanneer : zondagmiddag 29 oktober 2017
Code : D06
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty v.d. Berg
Datum(s) : zondagmiddag 29 oktober 2017
Aanvangstijd : 14.00 uur
Plaats : Natuurcentrum Ede, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede
Kosten : Koffie en thee in het natuurcentrum kosten €1.20 per consumpte
Contactpersoon : Jetty v.d. berg
Extra info 1 : Tijdens de wandeling worden op een geschikte plek alleen enkele passende gedichten ten gehore gebracht.
Volgeboekt

Leven in Balans

In 3 avonden gaan we na een korte inleiding met elkaar in gesprek over hoe je volgens de Benedictijner monnik Anselm Grun in een tijd van schijnbaar onbeperkte mogelijkheden het wezenlijke van de rest kunt onderscheiden en balans in je leven kunt vinden, onder meer door te vertrouwen op de wijsheid van je eigen ziel. Om zo een leven te kunnen leiden dat bij je past en goed voor je is.

De eerste avond zal gaan over het eerste deel van het boek: De balans bewaren. De tweede avond over het tweede deel: Respectvol omgaan met de schepping. De laatste avond houden we ons bezig met het derde deel: Wat wij mensen nodig hebben.

Het is niet verplicht, maar het zou fijn zijn als deelnemers voorafgaand aan de avonden het desbetreffende deel van het boek zouden lezen.

Uitvoering : Lieske Hulscher & Peter Blokhuis
Wanneer : Woensdag 1, 15 en 29 november 2017
Code : D07
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Lieske Hulscher & Peter Blokhuis
Datum(s) : Woensdag 1, 15 en 29 november 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Cursus geloof én wetenschap

“We moeten ons niet laten duwen in valse dilemma’s van ‘ik geloof in God óf in de wetenschap’. Flauwekul. Doe maar allebei, daar wordt het veel mooier van.”

De cursus Geloof en wetenschap verwelkomde onlangs haar vijftienhonderdste deelnemer. Een mooi resultaat. Toch zijn het niet de aantallen waar wetenschapper en cursusleider Chris Kruse het voor doet. Zijn verlangen is vooral om mensen te verlossen van het idee dat zij een keuze zouden moeten maken tussen geloof of wetenschap. Kruse is daar duidelijk over; “We moeten ons niet laten duwen in valse dilemma’s van ‘ik geloof in God óf in de wetenschap’. Flauwekul. Doe maar allebei, daar wordt het veel mooier van.”

 

Vragen

Kruse is christen en wetenschapper in hart en nieren. “De wetenschap, ja, daar kom ik vandaan. Vroeger had ik wel vragen over het verband tussen geloof en wetenschap, maar het was voor mij nooit problematisch. Geloven en tegelijkertijd wetenschap beoefenen vond ik een prachtige combinatie. Het een maakte het andere alleen maar mooier. Maar ik wist dat de meningen op dit gebied heel divers waren. Daarom wilde ik me er grondig op oriënteren met het doel om anderen te helpen.” Hieruit rolde uiteindelijk een cursus. “Opnieuw was ik onder de indruk van het werk van de Schepper. Zijn werk is zo oneindig groot, zo oneindig klein en zo oneindig complex. Die drievoudige oneindigheid loopt nu als een rode draad door de cursus.”

Uitvoering : prof. dr. Chris Kruse
Wanneer : Maandagen 6 en 13 november 2017
Code : BK01
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : prof. dr. Chris Kruse
Datum(s) : Maandagen 6 en 13 november 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : 't Kerkheem, Kerkhoflaan 34 6721 EZ Bennekom
Contactpersoon : Reinier van den Berg  06 4072 9059  bergreinier@live.nl

Ouder worden en vitaal blijven willen we graag, ja toch? Hoe dan?

In 2 bijeenkomsten gaan we samen in gesprek over de vraag: hoe wil jij ouder worden in déze tijd? . Met de nadruk op sámen want mensen met veel levenservaring leren graag met en van elkaar.

Je hoort het meer, je leest er meer over: Ze komen eraan! Wie? Nou die grote groep mannen en vrouwen die ook wel de babyboomers, de protestgeneratie of een andere verzamelnaam krijgen opgeplakt zoals bijvoorbeeld senioren. Daarna volgt al snel het onderwerp: ZORG voor ouderen.  

Maar wordt jou wel eens gevraagd: hoe wil jij/hoe wilt u ouder worden? 

In 2 bijeenkomsten gaan we samen in gesprek en de vraag ‘Hoe wil jij ouder worden in déze tijd?rsquo; verder uitdiepen. Met de nadruk op sámen want mensen met veel levenservaring leren graag met en van elkaar. 

Doel van de bijeenkomsten is dat je ontdekt hoe je waarde(n)volle inhoud en vorm kan geven in een volgende (nieuwe) levensfase.

 

Uitvoering : Anja van Rijswijk, coach
Wanneer : woensdag 8 november 2017 en woensdag 22 november 2017
Code : D08
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Anja van Rijswijk, coach
Datum(s) : woensdag 8 november 2017 en woensdag 22 november 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon
Extra info 1 : Doelgroep: mensen tussen ca. 55 en 75 jaar. Maar een strakke leeftijdgrens is er niet.
Website : www.denieuweoudere.nl

Bonhoeffer en de vluchtelingen

Bonhoeffer’s bezorgdheid over het lot van vluchtelingen in de oorlog was een integraal deel van zijn leven. De bijbel inspireerde hem onrecht te herkennen, te bestrijden en het goede te doen voor anderen. Wat zijn actuele uitdagingen mbt vluchtelingen vandaag?

Dietrich Bonhoeffer's ethische inzichten met betrekking tot mensen die lijden onder onrecht zijn gebaseerd op zijn denken over de begrippen mensenverachting, de diepe aardse gerichtheid van het christendom en op zijn visie op het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van rekenschap voor een ieders daden. Hij inspireert zijn lezers om te reageren op onrecht door protest, waar mogelijk in samenwerking met anderen, of om verantwoordelijk te handelen. Zijn bezorgdheid over het lot van vluchtelingen gedurende het derde Rijk was een integraal deel van zijn leven. Zijn ethische bagage, gesterkt door zijn inzicht in wat recht en gerechtigheid betekent in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, inspireerde hem onrecht te herkennen en te bestrijden en het goede te doen voor anderen. Eberhard Bethge's analyse (1969) maakt duidelijk dat Bonhoeffer - door zijn stem te verheffen tegen onrecht begaan door het derde Rijk -  in feite zelf vluchteling of migrant werd. In dit verband wordt een link gelegd met de actualiteit waaruit blijkt dat er leiders en instituties zijn die niet hebben geleerd van ervaringen van voor en in de oorlog wat betreft de opvang van vluchtelingen.  Er zijn anderen die zich solidair voelen met vluchtelingen en daarnaar handelen. Zij protesteren tegen hun lot en zoeken naar allianties om vluchtelingen te geven waar zij volgens het internationale recht op zouden moeten kunnen rekenen. Actuele uitdagingen m.b.t. vluchtelingen worden besproken.

Uitvoering : Aad van Tilburg
Wanneer : Donderdag 9 november 2017
Code : D09
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Aad van Tilburg
Datum(s) : Donderdag 9 november 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Caroline Oosterveen
Volgeboekt

De kunst van het zien: over moderne kunst en geloven

"Echt waarnemen vraagt oefening, innerlijk leeg worden en veel geduld. Men moet daarvoor weer worden als een kind, dat de dingen voor de eerste keer ziet." schreef Han Fortmann in Oosterse Renaissance. Een workshop: informatie en leren meditatief kijken naar kunst om je leven en geloven te verdiepen…….

"Echt waarnemen vraagt oefening, innerlijk leeg worden en veel geduld. Men moet daarvoor weer worden als een kind, dat de dingen voor de eerste keer ziet." schreef Han Fortmann in Oosterse Renaissance.

Inleiding over moderne kunst en geloven aan de hand van enkele kunstwerken.

Na de pauze kijken we naar beeldende kunst om te oefenen in:

·         waarnemen en beschrijven wat je ziet.

·         kijken vanuit je innerlijk: wat beleef je aan het kunstwerk?

·         persoonlijke verwerking: het kunstwerk en je eigen spirituele bron.

·         korte uitwisseling waardoor je elkaar helpt te verdiepen in zien met gelovige           ogen.

·         beknopte informatie over kunstwerk en de kunstenaar ontvangt ieder digitaal

 

Kortom: een workshop met informatie en leren meditatief kijken naar kunst om je leven en geloven te verdiepen.

Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : dinsdag 14 november 2017
Code : E12
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : dinsdag 14 november 2017
Aanvangstijd : 20.15 uur
Plaats : Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
Contactpersoon : Toos Ettema

Voorstelling "List en bedrog", de Jakobverhalen

Op 18 november spelen verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling ‘List & bedrog / de Jakobverhalen’.Het eeuwenoude, kleurrijke verhaal over aartsvader Jakob krijgt een nieuw verrassend en muzikaal jasje.

De verhalen over Jakob staan in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Hij is de jongste zoon van Isaak en Rebekka. Al bij de geboorte pakt Jakob zijn tweelingbroer Esau bij de hiel beet. Later ontfutselt Jakob Esau het eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep. Hij bedriegt zijn oude vader met een list en vlucht. Onderweg droomt hij over een ladder van licht, met engelen.

List en bedrog spelen een belangrijke rol in het leven van Jakob. Hij bedriegt en hij wordt bedrogen. Hij bedenkt slinkse listen, en is er de dupe van. Pas als hij tot aan de morgen worstelt met ‘een ander’ wordt hij een ander mens en krijgt hij een nieuwe naam ‘Israel’.

Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen spelen in televisieprogramma’s als ‘Ik vertrek’ of ‘Het familiediner’. Niets menselijks is hem en zijn familie vreemd. Dat maakt hem herkenbaar voor mensen van nu.

De voorstelling begint om 20:00 uur.

Regisseur van de voorstelling is Heleen Hennink. Eerder maakten zij samen succesvolle voorstellingen als ‘Paulus in het oog van de storm’, ‘Op het leven!’ en ‘Menno Simonszoon’.

Juul Beerda is accordeonist en speelde in diverse musicals, zoals Ciske de Rat en Piaf. Kees Posthumus is verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter.

Uitvoering : Kees Posthumus en Juul Beerda
Wanneer : zaterdag 18 november 2017
Code : E13
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Kees Posthumus en Juul Beerda
Datum(s) : zaterdag 18 november 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof, Hoflaan 2 Ede
Kosten : collecte na afloop
Contactpersoon : Wouter Helmich

Theaterproducties die tot nadenken stemmen

Na uw bezoek aan de theatervoorstelling "Met de mantel der liefde", op vrijdag 17 november 2017 in Cultura, willen we met anderen van gedachten wisselen over het omgaan met kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwd – in een gezin of op school.

Met de mantel der liefde In dit intieme portret zien we een vader en een zoon die allebei op hun eigen manier proberen vat op het leven te houden. De voorstelling is humoristisch, ontroerend en aangrijpend, en biedt een herkenbaar beeld van de alledaagse problematiek van de mantelzorger, dicht bij de dagelijkse praktijk.

Meer informatie nodig voordat je besluit om te komen?                                               ga naar www.zingesprek.nl/theater                                                                                of mail:                                                                                      of bel: 0651076298

Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari
Wanneer : Maandag 20 november
Code : A04
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari
Datum(s) : Maandag 20 november
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Contactpersoon : Ina ter Avest
Extra info 1 : khteravest@gmail.com
Extra info 2 : 0651076298
Website : www.zingesprek.nl/theater

Russisch-Orthodoxe muziek

Een avond vol prachtige muziek uit de Russisch-Orthodoxe traditie. In de Orthodoxe kerk gaat het om de beleving. Wat er gezongen wordt moet mensen raken. In een kerkzaal aangekleed met iconen en kaarsen zal dit zeker gebeuren.

Theo Hop laat ons opnieuw genieten van een kleine selectie uit zijn grote verzameling Orthodoxe kerkmuziek.

Uitvoering : Theo Hop
Wanneer : donderdag 23 november 2017
Code : E14
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Theo Hop
Datum(s) : donderdag 23 november 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaus
Contactpersoon : Toos van Essen
Website : www.theohop.nl

Jong talent in Ede

Marijke Schoër op saxofoons en Ellen Zijm op accordeon. SaxYOn is een fris en vrolijk ensemble, dat concerten geeft met een wervelvind aan muziekstijlen, uitgevoerd op verschillende instrumenten, met mooie verhalen en leuke anekdotes over hun muziek. Het optreden van SaxYOn wordt gekenmerkt door een mix van bekendere klassieke klanken, zoals Balkanmuziek, Jazz, Moderne muziek en Zuid-Amerikaanse muziek.

Uitvoering : Duo SaxYOn
Wanneer : zaterdag 25 november 2017
Code : JTE02
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Duo SaxYOn
Datum(s) : zaterdag 25 november 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Relatie: mens,natuur en duurzaamheid

De mens de kroon op de schepping? De natuur een goddelijke gift waarover de mens vrijelijk kan beschikken? Matthijs Schouten, ecoloog, filosoof en boeddhist, wijst een andere weg: “Mensen zijn onderdeel van de natuur. Ons welzijn is ermee verbonden.”

Zijn liefde voor de natuur ontstond in zijn kindertijd in Midden-Limburg. “Na schooltijd zwierf ik er urenlang rond in een landschap met bos en beekdal, prachtige heide met krakend korstmos, vliegdennen en veen”, zegt hij met glanzende ogen. Op zijn twaalfde begon echter de ruilverkaveling: kronkelende beken werden rechtgetrokken, houtwallen gerooid. Die rigoureuze ingreep raakte hem enorm. “Ik vroeg me af wie ons het recht daartoe gaf. Het antwoord van mijn moeder en de pastoor: dat de natuur door God aan de mens gegeven is, vond ik niet erg bevredigend.” Toen hij vervolgens op de middelbare school tijdens de godsdienstles van een jonge pater hoorde dat de eerste leefregel van het boeddhisme is: geen levende wezens die kunnen voelen te kwetsen of doden, was zijn interesse in hoe andere culturen en religies tegen natuur aankijken gewekt.

Uitvoering : Matthijs Schouten
Wanneer : Zondag 26 november 2017
Code : D10
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Matthijs Schouten
Datum(s) : Zondag 26 november 2017
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Ester

In het boek Ester zoeken we tevergeefs naar het woordje ‘God’. Is dat toevallig of zegt dat iets over de wijze waarop in de bijbel over ‘God’ wordt gesproken?

Deze en meer vragen komen aan bod bij het lezen van het boek Ester in een oorspronkelijke vertaling. Misschien gaat het wel over het geheim dat Ester gestalte geeft in de rol die zij speelt op het beslissende moment van totale ondergang.

Uitvoering : Dr. Ad van Nieuwpoort
Wanneer : 29 november 2017
Code : C05
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Dr. Ad van Nieuwpoort
Leiding : Ger Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : 29 november 2017
Aanvangstijd : 20.00
Plaats : Zijzaal Taborkerk

Restaurant Ont-moeten

Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u verrassen tussen de gangen door.

Uitvoering : Loes van Laar
Wanneer : Maandag,11 december 2017
Code : E15
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Loes van Laar
Leiding : Loes van Laar
Datum(s) : Maandag,11 december 2017
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.vrijzinnigen-ede.nl

Sprak God Hebreeuws? Over het spirituele DNA van de schepping

In de lezing wordt ingegaan op de vraag: Sprak God Hebreeuws? Die vraag houdt wetenschappers en theologen al eeuwenlang bezig, maar een echt antwoord ontbreekt nog steeds. Toch zijn wetenschappers en joodse mystici het over één ding eens, namelijk dát de wereld ergens uit voortgekomen is en dat beide dat ‘Niets’ noemen

In haar lezing op dinsdag 12 december zal de spreekster ingaan op de vraag:

 Sprak God Hebreeuws? Die vraag houdt wetenschappers, theologen en leken al duizenden jaren bezig.

Voordat de spreekster hierop antwoord op zal geven, gaat zij eerst in op de vraag wat voor een taal Hebreeuws eigenlijk is. Die vraag is alleen van belang als men ervan uitgaat, dat God ook werkelijk met de mens heeft gesproken, uiteraard. Er moet dus eerst een universum, een aarde en een mens zijn, voordat die vraag überhaupt gesteld kan worden. Dat leidt tot de vraag: hoe is alles dan tot stand gekomen? Was er een Schepper, die het universum en alles wat daaruit is voortgekomen, heeft geschapen? Of is het universum ontstaan uit een singulariteit - het punt Omega - zoals natuurkundigen en kwantumfysici zeggen. Volgens hen is het heelal - en dus ook de aarde - het gevolg is van kwantum-fluctuaties, waaruit een bubbel ontstaat, die het proces van het toekomstige universum in gang heeft gezet. Wat dat ook moge zijn.

Om tot een afgewogen oordeel te komen van de beginvraag wordt ingegaan op de verschillen tussen de grote wereldreligies om duidelijk te maken hoe de ontwikkeling van die religies is verlopen en waarom het Jodendom aan alles vooraf is gegaan. Maar wat wellicht nog belangrijker is, is de vraag óf en waaróm de God van de Joden en de Christenen de Schepper is, die alles uit het niets heeft geschapen?

De wereld komt ergens uit voort en dat ‘ergens’ is het grote Niets. Hierover zijn wetenschappers en joodse mystici het eens. Wat dat is, wordt hopelijk tijdens de lezing duidelijk en opent ook de weg tot nieuwe inzichten, vragen en discussiepunten. De Hebreeuwse taal is een bijzondere taal, omdat zij alles te maken heeft met de schepping en het ontstaan van het universum uit het niets. Mystici noemen deze taal: Het spirituele DNA van de schepping.

Tijdens de lezing zal ook ingegaan worden op de relatie tussen God, taal, mens en schepping, die duidelijk verschilt van wat hedendaagse taalkundigen daarover te zeggen hebben.

 

Uitvoering : Drs. Karin Daalderop, filosofe en hebraiste
Wanneer : dinsdag 12 december 2017
Code : D11
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Drs. Karin Daalderop, filosofe en hebraiste
Datum(s) : dinsdag 12 december 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon
Extra info 1 : Drs. Karin Daalderop studeerde filosofie in Groningen en Hebreeuws in Amsterdam.

Adventsvesper

Ook in 2018 wil de Raad van Kerken in Ede vasthouden aan een inmiddels jarenlange traditie om in de Adventsperiode een oecumenische vesper te organiseren. Door samen te zingen, te bidden en in stilte samen te zijn, willen we de komst van de Messias in deze gebroken wereld gedenken en vieren.

Dit avondgebed vindt zijn oorsprong in hetgetijdengebed van de kloosters. De monniken bidden dagelijks op gezette tijden hun gebeden in verbondenheid met de traditie van eeuwen. In deze adventstijd nodigen we u uit om u bij deze traditie aan te sluiten. We zullen in dit gebedsmoment vooral de stilte laten spreken. Daarbij zullen we samen de psalmen bidden en zal er een meditatief moment zijn rond de lezing. We zullen met voorzang a capella zingen. In deze opzet komen we terug bij de eenvoud die het avondgebed en de andere getijdengebeden zo krachtig maakt.

Uitvoering : pastor Hans Lucassen en ds. Caroline Oosterveen.
Wanneer : woensdag 13 december 2017
Code : B03
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : pastor Hans Lucassen en ds. Caroline Oosterveen.
Datum(s) : woensdag 13 december 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 20.15 uur
Plaats : Oude Kerk in Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.raadvankerkenede.nl

De geboorteverhalen van Jezus

De bijbel kent twee geboorteverhalen van Jezus, die totaal verschillend zijn: dat van Mattheüs en van Lucas. Zulke verhalen (de bijbel kent er meer) moeten dan ook niet gelezen worden als een reportage van die geboorte, maar willen de betekenis schetsen van het leven van de betrokkene

In onze beleving kent de bijbel maar één geboorteverhaal van Jezus, dat van Lucas: het verhaal van de engelen en de herders, dat altijd met kerst gelezen wordt. Maar de bijbel kent nóg een geboorteverhaal, dat geheel anders luidt: dat van Mattheüs. Daarin gaat het om Oosterse astrologen die een ster zien verschijnen, waaruit zij afleiden dat er ergens een koning geboren moet zijn. Die ster voert hen westwaarts, naar Judea, en tenslotte via Jeruzalem naar Bethlehem.

  Maar hoe kunnen die twee verhalen zó verschillen?  Daarvoor moeten we weten dat een bijbels geboorteverhaal – het Oude Testament kent er een aantal (van Jakob en Ezau, van Mozes, Simson en Samuel) – bedoeld is om de betékenis te schetsen van het leven van de betrokkene.  Zo’n verhaal kan dus ook pas ná diens leven geschreven worden. De beide evangeliën, die ieder  met een geboorteverhaal beginnen , verschenen beide zo’n vijftig jaar na Jezus’ dood.

   Zo verwerkt Lucas in zijn geboorteverhaal wat hém wat hem in het leven van Jezus het meest getroffen heeft, en Mattheüs legt weer heel andere accenten. De kerk heeft, verwarrend genoeg, het verhaal van Mattheüs in haar kalender zo’n twee weken opgeschoven, naar 6 januari, maar het gaat ook hier om een echt geboorteverhaal, vol diepe betekenis.

Uitvoering : ds. Carel ter Linden
Wanneer : donderdag 14 december 2017
Code : B04
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Carel ter Linden
Datum(s) : donderdag 14 december 2017
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Taborkerk, in zaal Ons Huis
Contactpersoon : Wouter Helmich

Jong talent in Ede

16 december 2017 Het Wolpowitz Quartet Rikki Wolpowitz speelt traverso, samen met de strijkers van zijn Quartet.

Uitvoering : Het Wolpowitz Quartet
Wanneer : zaterdag 16 december 2017
Code : JTE03
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Het Wolpowitz Quartet
Datum(s) : zaterdag 16 december 2017
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje
Volgeboekt

Tentoonstelling kerststallen

Albert Loef uit Ede exposeert in Hotel Belmont in Ede/Lunteren met ongeveer tweehonderd schatten uit zijn unieke privécollectie. De kunstwerken komen uit alle windstreken: Afrika, Amerika, Azië en Europa. De kerstgroepen zijn in allerlei variaties en vormen uitgevoerd. Vaak uitgebeeld naar de religieuze traditie van een land.

Eèn van de zalen in Hotel Belmont is in een grote ‘kerststal’ veranderd.                                                                                                 

Albert Loef uit Ede exposeert daar met ongeveer tweehonderd schatten uit zijn unieke privécollectie De kunstwerken komen uit alle windstreken: Afrika, Amerika, Azië en Europa.

Het verzamelen is fascinerend, omdat het kerstverhaal vaak wordt uitgebeeld naar de religieuze traditie van het land. Zo hebben bijvoorbeeld de Indianen in plaats van een stal een wigwam en je vindt er geen ezel, maar een buffel. De kerstgroepen zijn in allerlei variaties en vormen                                                                                       

Ze zijn gemaakt van onder andere: brons, gips, glas, ebbenhout, natuurlijke materiaal zoals maïsblad, karton, klei, koper, papier, porselein, zeepsteen en zelfs van staal. Er zijn er die nog maar kort geleden zijn gemaakt, maar ook die al vele jaren oud zijn. De kleinste kerstgroepis er een in een hazelnoot. De grootste kerstuitbeelding is verwerkt in de kleurrijke mantels van de drie wijzen,die zo’n halve meter hoog zijn.

De tentoonstelling biedt iedereen de gelegenheid in een rustige sfeer zich te bezinnen op het kerstfeest: stil te staan bij de geleverde achtergrondinformatie over de kerststalletjes.

 

 

Uitvoering : dhr. Albert Loef
Wanneer : donderdag 21 december 2017
Code : E16
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : dhr. Albert Loef
Datum(s) : donderdag 21 december 2017
Aanvangstijd : 14.00 uur
Plaats : Hotel Belmont, Goorsteeg 66, 6718 TB Ede
Contactpersoon : Toos Ettema
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Kennismaken met de Islam

De Islam is als godsdienst natuurlijk volop aanwezig in onze Westerse maatschappij. Ook in Ede leven we samen met moslims. Ze zijn onze buren, we komen ze tegen in de supermarkt en we sporten samen met elkaar. Maar wat weten we nu feitelijk over de Islam?

De Islam is als godsdienst natuurlijk volop aanwezig in onze Westerse maatschappij.Ook in  Ede leven we samen met moslims. Ze zijn onze buren, we komen ze tegen in de supermarkt en we sporten samen met elkaar. Maar wat weten we nu feitelijk over de Islam?

De beeldvorming hierover in de media is vaak negatief, maar is dat wel terecht?

Wie was nu eigenlijk de profeet Mohammed? Wat was zijn ideaal? In hoeverre is de Islam verwant aan het christendom? Zijn we uiteindelijk familie van elkaar? Wat zijn de religieuze gewoontes van moslims? Wat is het verschil tussen een kerk en een moskee?

Over deze vragen en nog véél meer zal pastor Guido Dieteren een presentatie houden op maandagmiddag 8 januari  ……..

Guido  is lid van het pastoraal team en organiseert al jaren de parochiereizen ‘in de voetsporen van het christendom’ voor de  parochie Titus Brandsma.

Let op: wegens de vertraging van de verbouwing van de Antoniuskerk is deze activiteit in het kerkleijk centrum Emmaus.

Uitvoering : pastor Guido Dieteren
Wanneer : maandag 8 januari 2018
Code : D12
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : pastor Guido Dieteren
Datum(s) : maandag 8 januari 2018
Aanvangstijd : 14.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaus
Contactpersoon : Toos Ettema

De diepste betekenis van religie

Zou het niet prachtig zijn als de strijd tussen religies voorgoed tot een einde zou komen? En wel omdat mensen tot het inzicht geraken dat de kern van religie niets anders is dan de naastenliefde. De naastenliefde, of zoals Levinas en Derrida liever zeggen: verantwoordelijkheid voor de naaste.

In een lezing zal dr. Jan Keij via Levinas en Derrida religie uitleggen als in diepste zin een ‘religare’, een verbonden zijn met de medemens. Hij zal vanuit de ervaring, en met filosofische argumenten, aanduiden dat ‘God’ via de andere mens tot mij spreekt en mij de opdracht verstrekt voor die andere mens zorg te dragen. De uitkomst van het betoog niet alleen het inzicht in een veilige religie, maar ook dat in een universele religie. Universeel: Jan Keij zal beargumenteren dat niemand aan God ontsnapt, ook de atheïst niet.

 

“Voor de ethische relatie tot de naaste reserveren we de term ‘religie’”

                                                                                                         Emmanuel Levinas

 

“Elke relatie tot de ander is, voor alles en uiteindelijk, een adieu  (tot God)”

                                                                                                          Jacques Derrida

Uitvoering : dr. Jan Kleij
Wanneer : dinsdag 9 januari 2018
Code : D13
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : dr. Jan Kleij
Datum(s) : dinsdag 9 januari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk
Contactpersoon : Harry Kroon

De Bijbel – welke eigenlijk?

De zestiende-eeuwse Engelse ‘statenvertaling’, de ‘King James’ wordt vooral door fundamentalistische christenen als gods-woord-zelf beschouwd, net als dat te onzent het geval is met de Statenvertaling.

Beide vertalingen baseren zich op een Griekse tekst die van de 16e tot in de 19e eeuw gezaghebbend was (de Textus Receptus). Bijbel(tekst)onderzoek heeft sindsdien tot een ‘betere’ en breed aanvaarde (reconstructie van de) Griekse bijbeltekst geleid, waarop zich modernere vertalingen beroepen.

In evangelikale en/of fundamentalistische kring houdt men vast aan de 16e eeuwse tekst, vooral omdat men daarin cruciale bouwstenen voor de eigen geloofsleer terugleest. En ook wel, omdat men de moderne tekstwetenschap als bedreigende ketterij beschouwt.

Over tekst, theologie, vertalingen en verwarringen – mede aan de hand van een boekje van de Amerikaan Bart Ehrman: ‘Misquoting Jesus’.

 

Uitvoering : Gerben H. Westra
Wanneer : 10 jan. 2018 en 17 jan. 2018
Code : C06
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Gerben H. Westra
Leiding : Ger Elbertsne-Wiegeraadt
Datum(s) : 10 jan. 2018 en 17 jan. 2018
Aanvangstijd : 20.00 u
Plaats : Taborkerk

Liberaal christendom voor iedereen

Begin 2016 verscheen het boek 'Liberaal christendom. Ervaren, doen en denken'. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels predikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en actuele vorm van christendom.

Aan de orde komt hoe je vandaag de dag over God kunt spreken, de persoon van Jezus kunt duiden, de Bijbel leest en vorm kunt geven aan een door geloof geïnspireerde levensstijl. De schrijvers nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Hun liberale benadering sluit aan bij vragen die breeduit leven onder de grote groep godzoekers binnen en buiten de kerk.

Deze avond houdt ds. Jan Offringa uit Veenendaal een inleiding over Liberaal christendom die zonder kennis van het boek voor iedereen toegankelijk is. Samen met de Groningse hoogleraren Rick Benjamins en Wouter Slob vormde hij de redactie. Ook nam hij twee hoofdstukken voor zijn rekening. Als voorzitter (2005-2010) van theologenbeweging Op Goed Gerucht was hij betrokken bij de totstandkoming van de Doornse Cathechismus. Met een aantal gemeenteleden schreef hij in 2014 het boek 'God is niet te vangen', waarover hij eerder bij ons een lezing hield.  

Uitvoering : Jan Offringa
Wanneer : woensdag 17 januari 2018
Code : B05
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Jan Offringa
Datum(s) : woensdag 17 januari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arie de Niet

De visie op de seksualiteit binnen het christendom

Bijna alle religies doen moeilijk als het gaat over seksualiteit, zeker die van vrouwen. Hoe zou dat komen?

Seksualiteit en vrouwen: waarom doen religies daar “zo moeilijk” over?   In de Rooms-katholieke kerk mogen vrouwen niet priester worden, in streng orthodoxe protestantse kerken mogen zij geen ambten bekleden. Sommige takken van de Islam eisen van vrouwen dat ze in het openbaar hun hele lichaam verhullen, of minstens hun haren bedekken. Bij een stroming in het huidige jodendom mogen vrouwen hun hoofdhaar niet tonen; daarom moeten ze hun hoofd kaal scheren en dan een pruik dragen. Voor vrouwen én mannen geldt in veel religies dat ze liever met hun handen van elkaars en hun eigen lichamen afblijven. Seksualiteit is alleen een middel om nageslacht te krijgen. Maar zelfs dan is seks nog iets verdachts: kuisheid staat daarentegen in zeer hoog aanzien.   Ik ben nieuwsgierig geworden naar de redenen waarom seksualiteit en vrouwen zo geproblematiseerd werden (en nog steeds worden); daarom ben ik daarop gaan studeren. Op 18 januari wil ik met u delen wat die studie mij aan kennis opgeleverd heeft. Hopelijk kan ik u ook vertellen welk antwoord ik gevonden heb op mijn vraag die in de bovenstaande titel vervat is.                
Uitvoering : drs. John Biermans
Wanneer : donderdag 18 januari 2018
Code : D14
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : drs. John Biermans
Datum(s) : donderdag 18 januari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof, Hoflaan 2 Ede
Contactpersoon : Harry Kroon
Extra info 2 : In de Cornaro-kapel van de Santa Maria della Vittoria in Rome staat het wereldberoemde beeld van de beeldhouwer Bernini De extase van de Heilige Theresia

Iconen een zichtbare openbaring van het hemels pantheon.’Een lezing met lichtbeelden

In de Oosters Orthodoxe kerk zijn iconen een tastbare openbaring van het hemels pantheon. Door het beschouwen van de icoon, “schouw” je in de achterliggende werkelijkheid.

In de Oosters Orthodoxe kerk zijn iconen een zichtbare openbaring van het hemels pantheon- door het beschouwen van de icoon, “schouw” je in een achterliggende werkelijkheid. Aan iconen wordt een vergelijkbare waarde toegekend als aan het geschreven Woord, de Bijbel. Behalve voor persoonlijk gebruik, wordt het verhaal van het Evangelie, maar ook van profeten en heiligen met hun relatie tot het evangelie zichtbaar in de kerken op de zgn. Ikonostase, de scheidingswand tussen het domein van de priester en de kerkelijke ruimte.

In deze tijd van ontkerkelijking is het opmerkelijk  dat er een toenemende belangstelling is voor de wereld van iconen, hun ontstaansgeschiedenis en hun werking.

In cursussen en schilderscholen verdiept men zich met enthousiasme zowel in het schilderproces als in de achterliggende betekenis van de heiligen die verbeeld worden. Waarom? Is het de herinnering aan de gezamenlijke wortels van Oosters  en Westers Christendom ? Is er een collectieve herinnering aan hoe de beleving was in vroeger eeuwen? Hoe dan ook, het is boeiend wat meer informatie hierover te krijgen via een lezing met lichtbeelden.

Tijdens mijn deeltijdstudie Theologie en Levensbeschouwing aan de Hogeschool Holland te Amsterdam kwam ik tot de ontdekking hoe boeiend en rakend deze terreinen bij mijzelf aansloten. De relatie tussen godsdienst, cultuur en kunst en hoe invloeden de tijdgeest bepalen en zich omzet in architectuur, beeldhouwkust en schilderkunst.

Na mijn afstuderen ben ik, naast mijn opgroeiend gezin, een aantal dagen les gaan geven in teken- en schildertechnieken. Daarnaast gaf ik cursussen over diverse aspecten van dit onderwerp: zoals  “Religieuze ruimtes”, “Jeroen Bosch”, “ Vincent van Gogh”, “Vlaamse primitieven”,en over de scheidinggeschiedenis van de oosterse en westerse kerk: dan m.n.  hun beeldtaal.

Ik ben in 2003 zelf begonnen met het schilderen van iconen en heb daarvoor verschillende scholen bezocht in Nederland en Griekenland en ga nog steeds elk jaar naar een iconenschool.in Duitsland. Ik geef workshops van 1 week.  

Uitvoering : Marijke Alkema
Wanneer : vrijdag 19 januari 2018
Code : E18
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Marijke Alkema
Datum(s) : vrijdag 19 januari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk centrum Emmaus
Contactpersoon : Wouter Helmich en Toos Ettema
Website : http://atelieralkema.jouwweb.nl/

Week van het gebed

In de week van gebed gaat het vooral om vorm en uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid tussen de kerken in Nederland.

WEEK VAN GEBED 2018

Van 21 t/m 28 januari is er de Week van Gebed in Ede

Het thema is: Recht door zee. Dit naar aanleiding van de uittocht uit Egypte.

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.

Ook in Ede werken we, zowel vanuit Missie Nederland als vanuit de Raad van Kerken (RvK), mee aan de Week van Gebed. Bij Missie Nederland ligt de nadruk op het gebed, terwijl er door de RvK vespers worden georganiseerd. Hiertoe is besloten zodat iedereen naar de dienst van zijn eigen voorkeur kan gaan.

Op woensdag 24 januari is er een gemeenschappelijke dienst in de Ark waarin beide aspecten naar voren zullen komen. In deze dienst gaan voor Peter Slingerland van het Leger des Heils en Aart de Goede van de Schuilplaats.

De diensten vanuit Missie Nederland vinden allen om 20.00 uur in de Ark plaats.

Zondag 21 januari         : Stef Looijen (Jonah)

Maandag 22 januari       : ds. Kees Bax (De Ark)

Dinsdag 23 januari        : Marianne Krijgsman (Op Doortocht)

Woensdag 24 januari     : Aart de Goede en Peter Slingerland (De Schuilplaats/ Leger des Heils)

Donderdag 25 januari    : ds. Henk van Hemmen (Ontmoetingskerk GKV)

Vrijdag 26 januari         : ds. Nico van den Houten (Kleopas)

Zaterdag 27 januari       : Hans Haverlach (De Ark)

 

De vespers van de Raad van Kerken vinden op verschillende locaties plaats en beginnen ook om 20.00 uur.

Zondag 21 januari           : ds. Jan Peter Prenger - Beatrixkerk

Maandag 22 januari       : Cocke Post - Ericakerk

Dinsdag 23 januari          : Martien Tax - St. Antonius parochie

Woensdag 24 januari     : Aart de Goede en Peter Slingerland - De Ark

Donderdag 25 januari    : ds.Nico van den Houten - Kerkelijk Centrum Emmaüs

Vrijdag 26 januari            : ds. Gerben Westra - Taborkerk

Zaterdag 27 januari        : Tineke Werner - Nieuwe Kerk

 

Wij wensen u een gezegende Week van Gebed toe.

Bart Amsing () &

Erna Hulstein-Heinsdijk ()

Uitvoering : Raad van Kerken te Ede en Werkgroep Missie-Nederland te Ede
Wanneer : Zondag 21 t/m zondag 28 januari 2018
Code : B06
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Raad van Kerken te Ede en Werkgroep Missie-Nederland te Ede
Datum(s) : Zondag 21 t/m zondag 28 januari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Contactpersoon : Toos Ettema
Extra info 1 : Voor mogelijk andere aanvangstijden gelieve men de kerkboden en de websites van de Raad van kerk en de deelnemende kerken te raadplegen
Website : www.raadvankerkenede.nl

Geloof in de publieke ruimte

De theoloog Rowan Williams uitte zich in zijn jaren als aartsbisschop van Canterbury over tal van maatschappelijke kwesties. Hij voert het gesprek met alle hoeken van de samenleving, maar brengt daarbij altijd een specifiek theologisch gezichtspunt in.

Van 2002-2012 was de theoloog Rowan Williams aartsbisschop van Canterbury. In die functie heeft hij toespraken gehouden bij tal van gelegenheden op allerlei maatschappelijke terreinen, van de multiculturele samenleving tot het ook in het Verenigd Koninkrijk gangbare spreken over zelfredzaamheid, van de zelforganisatie van ouderen tot gevangenispastoraat of milieu. De toespraken bundelde hij in het boek Faith in the Public Square, dat ook in het Nederlands is verschenen (uitgeverij Skandalon). In de eerste avond bezien we Williams’ biografie en zijn houding en zijn gesprek met het vaak anti-religieuze liberalisme van de intelligentia. Op de tweede avond pogen we zicht te krijgen op zijn profiel als systematisch theoloog en de doorwerking daarvan in zijn visie op onder andere oecumene, mystiek en politieke theologie.  

Uitvoering : Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer
Wanneer : 24 jan. 2018 en 31 jan. 2018
Code : C07
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer
Leiding : Ger Elbertsen-Wiegeraadt
Datum(s) : 24 jan. 2018 en 31 jan. 2018
Aanvangstijd : 20.00 u
Plaats : Taborkerk

Bach achter de noten

Achter de kerkmuzikale composities van Bach schuilt de denkwereld van een Lutherse cantororganist. Aspecten van deze denkwereld worden aan de piano toegelicht met hulp van beamer en cd’s. Voor de pauze met voorbeelden uit Cantate 61, na de pauze uit Cantate 106.

Ongeveer 50 jaar bezig zijn met kerkmuziek, waaronder ca. 30 jaar cantororganist in de Evangelisch Lutherse kerk in Arnhem, was een ontdekkingsreis in de hof van de kerkmuziek, met name de muziek van Bach. Een kennismaking met de denk- en leefwereld van een 18e eeuwse Lutherse cantororganist. Hoe zijn muziek functioneerde binnen een liturgische context en werd gedreven vanuit een theologische visie op leven en dood.

Voor de pauze toegelicht met 2 of 3 delen uit de Cantate ‘Nun komm der Heiden Heiland’( cantate 61), en na de pauze met 3 of 4 delen uit de Actus Tragicus (cantate 106).

Uitvoering : Jan van Rossem
Wanneer : donderdag 25 januari 2018
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jan van Rossem
Datum(s) : donderdag 25 januari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Luthers gemeentecentrum
Contactpersoon : Caroline Bockweg (612413 of bockweg_scheffers@hetnet.nl )

Jong talent in Ede

Consort Lautenwerk, o.l.v Guilio Quirici, luitspeler uit Italie. Isabel Favilla bespeelt de Blokfluit en Guilio Quirici bespeelt de Theorbe. Lautenwerk is een muzikaal project, opgestart door de jonge Italiaanse luitspeler Giulio Quirici, met als doel de kamermuziek te benaderen vanuit een historisch instrument: de luit. Met het sub-tiele geluid en grote expressiviteit is de luit inspiratie voor een kleurvol ensemble. De naam ‘lautenwerk’ betreft een hybride Barokinstrument met toetsen en luit-achtige strings: een echte symbool van experimentatie in muziek!

Uitvoering : Consort Lautenwerk, o.l.v Guilio Quirici, luitspeler uit Italie.
Wanneer : zaterdag 27 januari 2018
Code : JTE04
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Consort Lautenwerk, o.l.v Guilio Quirici, luitspeler uit Italie.
Datum(s) : zaterdag 27 januari 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

“Zie de mens…” Een zoektocht tussen diversiteit en verbondenheid.

Met behulp van beeld en geluid, tekst en muziek probeer ik ‘de mens’ en de weg die zij gaat, te duiden in zijn omgang met cultuur, zingeving, religie, taal, de natuur. Dat roept verwondering op, dat roept vragen op en heel af en toe ontdekken we iets van een antwoord, misschien.

Wat betekent ons bestaan, welke zin heeft dat, of bepalen we dat alleen maar zelf in het hier en nu? Waar komt onze welhaast vanzelfsprekende fascinatie van natuurverschijnselen vandaan, of waar leidt die toe?nbsp; Leven we alleen met deze werkelijkheid, of hebben we nodig dat we ons een beeld vormen van een 'hierna', in welke vorm dan ook?

Uitvoering : Heino Brink
Wanneer : zondag, 28 januari 2018
Code : D15
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Heino Brink
Datum(s) : zondag, 28 januari 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Uitvoeringsdatum 1 : woensdag 31 januari 2018 19.30 uur
Uitvoeringsdatum 2 : woensdag 7 februari 2018 19.30 uur
Contactpersoon : Machteld Huurman
Extra info 1 : 1 presentatie op zondag met nabespreking en 2 interactieve gespreksavonden.

“Zie de mens…” Een zoektocht tussen diversiteit en verbondenheid.

2 interactieve gespreksavonden De avonden zijn bedoeld als voortzetting van de bijeenkomst van zondag 28 januari 2018.

Heino wil met u een zoektocht ondernemen, zonder precies te weten waartoe die leidt. Vragen oproepen, omdat dat misschien wel het mooiste is: vragen stellen, nieuwsgierig zijn. Antwoorden formuleren we, als dat kan en wenselijk is, altijd met elkaar, vanuit ieders eigen achtergrond en ervaringen.

Uitvoering : Heino Brink
Wanneer : woensdagavonden 31 januari en 7 februari 2018
Code : D16
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Heino Brink
Datum(s) : woensdagavonden 31 januari en 7 februari 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman
Extra info 1 : Het is wenselijk beide avonden aanwezig te zijn.

Bevordering van de integratie in Nederland

Verhalen vormen de basis van ieder geloof. De verhalen van het christelijk geloof staan in de bijbel, de verhalen van de moslims in de Koran. Aan de hand van onderzoek van Marlies ter Borg , socioloog, horen we de vooroordelen over de Koran en de bijbel maar vooral horen we de overeenkomsten tussen beide boeken

Verhalen vormen de basis van ieder geloof. De verhalen van het christelijk geloof staan in de bijbel, de verhalen van de moslims in de Koran. Aan de hand van onderzoek van Marlies ter Borg , socioloog, horen we de vooroordelen over de Koran en de bijbel maar vooral horen we de overeenkomsten tussen beide boeken. Wat betekent dit in de praktijk voor de integratie van de diverse culturen in Nederland? Saïd Alouati heeft veel ervaring met de diverse doelgroepen als het gaat om het inburgeren in Nederland, waar de knelpunten liggen en hoe deze op te lossen.

Welkom op deze avond die over het welzijn van onze toekomst gaat.

 

Voor meer informatie, zie “Een brug van verhalen”, te zien via de volgende link:  https://m.youtube.com/watch?v=x1sH0VBOLjM

Uitvoering : Saïd Alouati, bruggenbouwer
Wanneer : Donderdag 1 feb. 2018
Code : BK02
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Saïd Alouati, bruggenbouwer
Datum(s) : Donderdag 1 feb. 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Plaats : De Brink, Brinkstraat 39 Bennekom
Contactpersoon : Diny te Ronde,  0317-422396  dinyteronde@hotmail.com
Volgeboekt

Boekbespreking 'Compassie' Karen Armstrong

"Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf willen worden behandeld." Dit is het uitgangspunt van het boek.

Het boek biedt een twaalf stappenplan om te leren leven met compassie. De eerste avond gaan we met elkaar in gesprek over het boek. Op de tweede avond doen we een meditatieoefening uit het boek en zullen we met elkaar oefenen in het je inleven in een ander.

Uitvoering : Marijke van den Bos
Wanneer : dinsdag 6 en 13 februari 2018
Code : A07
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Marijke van den Bos
Datum(s) : dinsdag 6 en 13 februari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaus
Contactpersoon : Toos van Essen

Na de dood van God

De Amerikaans-Ierse filosoof muntte het begrip ’anatheisme’: terug naar God, na diens dood, respectievelijk verdwijning uit cultuur en samenleving. Hij schreef een erudiet boek over de ‘dood van de dood van god’.

Geloven in een zogenaamd ‘postmoderne’ wereld, geloven voorbij aan modieus obligate scepsis én aan starre dogma’s, op zoek naar het heilige in het seculiere. Kritisch op oude en nieuwe gemakzucht (zoals het spreken ‘in de naam van god’), open naar een waarlijk bevrijdend geloof. Zegt hij iets nieuws? Hebben wij er iets mee- of aan? Of moeten wij het maar liever niet over ‘god’ hebben? Een welwillend kritische gang door Kearnley’s boek.

Zie: ‘Anatheism, returning to God after God’, Richard Kearnly. Uitg Columbia University Press, New York.

 

Uitvoering : Gerben H. Westra
Wanneer : 7 febr. 2018 en 14 febr. 2018
Code : C08
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Gerben H. Westra
Leiding : Ger Elbertsen- Wiegeraadt
Datum(s) : 7 febr. 2018 en 14 febr. 2018
Aanvangstijd : 20.00 u
Plaats : Taborkerk

Bezoek aan de Grote Turkse Moskee

Samen met de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken is er bezichtiging gepland van de Turkse Moskee. Daarna zullen we samen met de Imam en dominee Prengers de verschillen en overeenkomsten van moskee en kerk belichten. Er is dan ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten oa dmv vragen aan elkaar te stellen.

De Grote Turkse Moskee aan de Verlengde Blokkenweg is op 29 april officieel in gebruik genomen. Ede Ulu Camii behoort tot de grootste moskeeën van Gelderland en is ontworpen door Mies Architectuur. Het gebouw is voorzien van vloerverwarming en honderd zonnepanelen. Op de grote open binnenplaats staat de minaret met onderaan kranen waar bezoekers zich ritueel kunnen wassen. Vijf keer per dag is er een oproep tot gebed, maar deze is alleen binnen te horen. Er komt buiten geen geluidsinstallatie. Beneden zijn de leslokalen, de keuken en de andere rituele reinigingsruimtes. Mannen en vrouwen hebben een eigen trap naar boven. Op de eerste verdieping is de gebedsruimte voor de heren. Op de vloer ligt een dik rood tapijt van schapenwol. De wanden zijn versierd met Iznik blauwe tegeltjes en handgeschreven verzen uit de Koran. In het midden van de grote koepel, met aan de onderkant de 99 namen van God, hangt een indrukwekkend grote kroonluchter. Voorin de gebedsruimte zijn drie markante plekken in beide hoeken en in het midden, waar de imam plaats kan nemen en preken. De rand is prachtig versierd met mozaïek tegelwerk. Op de tweede verdieping bij de gebedsruimte voor vrouwen. Een stukje kleiner, dat wel, maar zeker met het mooiste uitzicht. Er bestaat een hardnekkig misverstand dat vrouwen in de islam onderdanig moeten zijn. Dat is absoluut niet zo. De mannen moeten ze op handen dragen. De profeet zegt ook dat de hemel onder de voet van je moeder zit.

De moskee is in eerste plaats natuurlijk een gebedsruimte waar vijf keer per dag gebeden wordt, maar ze willen ook een ontmoetingsplaats voor de wijk, en zelfs voor heel Ede zijn. Ze willen activiteiten aanbieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek bieden waar kinderen godsdienstles kunnen krijgen, waar ouderen samen koffie drinken en jongeren huiswerkbegeleiding krijgen. Vergelijk het maar met een buurtcentrum.

Deze avond zijn wij daarom van harte welkom een kijkje te nemen.

Uitvoering : Mariëlle Jellema en Erna Hulstein-Heinsdijk
Wanneer : Maandag 12 februari 2018
Code : A08
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Mariëlle Jellema en Erna Hulstein-Heinsdijk
Datum(s) : Maandag 12 februari 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : HDV Ede Ulu Camii, Verlengde Blokkenweg
Contactpersoon : Mariëlle Jellema 06-50124915

De ontembare vrouw

Jungiaans psychoanalyticus Clarissa Pinkola Estés vertelt op onnavolgbare wijze oude teksten uit de hele wereld over vrouwen na, en ze legt haarscherp de diepere betekenis ervan uit. Drie avonden om ons daarop eens, ook vanuit ons geloof, gezamenlijk te bezinnen.

Vrouwen zijn krachtige wezens. De Ontembare Vrouw is daar het symbool van. Maar dit archetype wordt bedreigd. Steeds meer vrouwen raken verwijderd van hun oorspronkelijke drijfveer, vol goede instincten, gepassioneerde creativiteit en tijdloos weten. De verhalen in 'De Ontembare Vrouw' van Clarissa Pinkola Estés brengen je weer in contact met je authentieke vrouwelijkheid. 'De Ontembare Vrouw' leert je hoe belangrijk het is om in contact te komen en te blijven met je natuur. Anders loop je het risico dat je persoonlijkheid schraal, zwak, schimmig en spookachtig wordt. De verhalen van Clarissa Pinkola Estés geven je de moed haar tevoorschijn te halen.

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Wanneer : Donderdag 15 en 22 februari 2018
Code : D17
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen
Datum(s) : Donderdag 15 en 22 februari 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Restaurant Ont-moeten

Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u verrassen tussen de gangen door.

Uitvoering : Loes van Laar
Wanneer : maandag, 19 februari 2018
Code : E17
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Loes van Laar
Leiding : Loes van Laar
Datum(s) : maandag, 19 februari 2018
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.vrijzinnigen-ede.nl

“Mozes van biezen kistje tot doornstruik”.

De kop van Exodus, “het boek van de namen”. We lezen met elkaar woord voor woord de tekst van Exodus 1 : 1 tot 3 : 15. In beschikbare werkvertaling.

Bijbelse kernmomenten. Fascinerend. Opmaat naar Pesach.

Verzameling afbeeldingen van vroeger tot nu. Muziek bij deze verhalen.

Uitvoering : ds. Jan Heine
Wanneer : 21 febr. 2018 en 7 maart 2018
Code : C09
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Jan Heine
Leiding : Ger Elbertsen-Wigeraadt
Datum(s) : 21 febr. 2018 en 7 maart 2018
Aanvangstijd : 20.00 u
Plaats : Taborkerk

De bestemming van de mens

Filosoferen met Kierkegaard . Niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven.

De Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Dat betekent dat zijn filosofie gericht is op het concrete leven van mensen. Het betekent ook dat Kierkegaard zal wijzen op een persoonlijke, innerlijke waarheid die van belang is voor mijn bestaan als mens.

Over die persoonlijke waarheid wil Jan Keij het in zijn lezing hebben.

Uitvoering : Jan Keij
Wanneer : zondag, 25 februari 2018
Code : D18
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Jan Keij
Datum(s) : zondag, 25 februari 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Wereldgebedsdag

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie, dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.

Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwen-bewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Ook in 2018 wil de Raad van Kerken in Ede een gebedsdienst organiseren. Het thema zal dan aangereikt worden door de organisatie in Suriname. Nadere berichtgeving volgt t.z.t. in de kerkbladen en de lokale pers.

Uitvoering : werkgroep wereldgebedsdag van de Raad van Kerken in Ede
Wanneer : vrijdag 2 maart 2018
Code : B08
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : werkgroep wereldgebedsdag van de Raad van Kerken in Ede
Datum(s) : vrijdag 2 maart 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 20.30 uur
Plaats : Deze wordt nader bekend gemaakt via de kerkbladen en lokale pers en de website van wereldgebedsdag
Website : www. wereldgebedsdag.nl

Bach cantate BWV 249: Oster oratorium

Dit jaar voeren we de jaarlijkse Bachcantate uit na Pasen. Cantate 249 is eigenlijk geschreven voort eerste Paasdag en heet daarom het Osteroratorium

Kommt eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße (BWV 249) (Paasoratorium; Osteroratorium) is een compositie van Johann Sebastian Bach geschreven voor Paaszondag en door hem 'oratorium' genoemd. Naast dit werk werden twee andere composities door Bach met oratorium aangeduid: het Weihnachtsoratorium (BWV 248) en het Himmelfahrtsoratorium (BWV 11). Het werk werd in zijn huidige vorm waarschijnlijk voor het eerst uitgevoerd op Paaszondag in 1735 in plaats van de voor die zondag gebruikelijke paascantate. In stijl, lengte en instrumentatie vertoont het werk overeenkomsten met Bachs wereldlijke cantates.

Uitvoering : Myra van der Jagt
Wanneer : repetities zijn op dinsdag 6, 13, 20, maart en 3 en 10 april 2018
Code : E20
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Myra van der Jagt
Datum(s) : repetities zijn op dinsdag 6, 13, 20, maart en 3 en 10 april 2018
Aanvangstijd : 19.30-21.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : €15,-
Uitvoeringsdatum 1 : zaterdag 14 April 2018 om 17.00 uur in de Oude kerk
Uitvoeringsdatum 2 : zondag15 April 2017 19.00 uur in de Beatrixkerk
Repetitiedatum(s) : repetities zijn op dinsdag 6, 13, 20 maart en 3 en 10 April 2018
Contactpersoon : Arjen Threels
Extra info 1 : nog een repetitie op zaterdagmorgen 7 April met het orkest

Bezoek aan Nijkleaster Jorwert

Nijkleaster is een klooster 'nieuwe stijl' in Jorwert (Fr.) Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie en zingeving.

We lopen een dagje mee in Nijkleaster. We doen mee aan de viering en de kleaster-kuier (wandeling van ca. 1 uur met stilte en bezinning). Ook krijgen we een presentatie over Nijkleaster.

 

Uitvoering : Lid van de Kloosterraad
Wanneer : woensdag 7 maart 2018
Code : E19
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Lid van de Kloosterraad
Datum(s) : woensdag 7 maart 2018
Aanvangstijd : 8.00 uur vertrek vanaf parkeerplaats Beatrixkerk
Plaats : Kerk Nijkleaster, Sluytermanwei 4, Jorwert.
Kosten : € 30,- (incl.vegetarische lunch) plus reiskosten (auto)
Contactpersoon : Toos van Essen
Extra info 1 : Bij opgave graag aangeven of u wilt rijden en ev. speciale wensen rondom de lunch.
Extra info 2 : Voor de wandeling zijn goede wandelschoenen aan te raden.
Website : https://nijkleaster.frl/

Jong talent in Ede

Duo Mexicana Miguel Espinoza speelt Klavecimbel en Sandra Perez bespeelt de Chalumeaux

Uitvoering : Duo Mexicana
Wanneer : zaterdag 10 maart 2018
Code : JTE05
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Duo Mexicana
Datum(s) : zaterdag 10 maart 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje
Volgeboekt

Aandacht voor de ziel

Toen iemand zich beklaagde over het vele werk dat hij te doen had, reageerde een ander: 'Wie slecht omgaat met zichzelf, kan nooit goed zijn voor anderen.

Denk eraan: kom toe aan jezelf!' Diegene die klaagde was paus Eugenius III. Diegene die reageerde was Bernhard van Clairvaux. We schrijven de 12e eeuw en deze Bernhard werd nadien alom bekend ale een van de leermeesters in de chistelijk geschiedenis. Het gaat om de aandacht voor de ziel. In de bijbel is de mens nogal eens in gesprek met zichzelf. En dan richt hij zich tot de ziel. Alsof daar de echte mens aanwezig is, stil, zonder al te veel rumoer. Al detgene dat de mens maakt tot wie hij is, wordt samengevat in het woord 'ziel'. Maar het probleem is dat veel mensen vervreemd zijn van wat er diep in hen leeft aan wijsheid, geloof en liefde. Ze luisteren niet naar hun innerlijk stem, ze doen maar wat en laten zich vaak leiden door wat zich in de buiten wereld aandient. De mens blijft een mysterie. Dat is waar, ook moreel. Maar het lijkt in ieder geval heilzaam de signalen van de ziel op te vangen.

Uitvoering : Aart Mak
Wanneer : donderdag 15 maart 2018
Code : E21
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Aart Mak
Datum(s) : donderdag 15 maart 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Kosten : -
Contactpersoon : Arie de Niet

In dialoog met Islam

Waar denkt u in eerste instantie aan bij ‘Islam’: IS en terrorisme of de vriendelijke buurvrouw van Marokkaanse origine? Bent u bereid tot een gedachtewisseling, en wilt u uw eerste indrukken en (voor-)oordelen verruilen voor betere? Schrijf u dan in voor ‘In dialoog met Islam’. We verkennen elkaars ‘ervaringskennis’ en leggen het tweede deel van de avond onze vragen voor aan Edese moslims.

Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari
Wanneer : Dinsdag 20 maart 2018
Code : A10
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest en Mohamed El Jari
Datum(s) : Dinsdag 20 maart 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.zingesprek.nl

Slachtoffer denken en Klaagcultuur; hoe kom je eruit?

Klagen en aanklagen is begrijpelijk, maar we schieten er niet altijd wat mee op. Je kunt als slachtoffer gevangen raken in een net van afhankelijkheid en onmacht en als redder kun je uitgeput raken.

In deze lezing wordt vanuit een psychologisch perspectief gekeken naar de negatieve patronen waarin we verstrikt kunnen raken, en hoe we daaruit kunnen komen. Wat zijn de valkuilen van slachtoffers en redders? Hoe kun je als slachtoffer de regie over je eigen leven houden en wat is een goede manier van helpen? En wat hebben religieuze bronnen hierover te zeggen? Hetty Zock (Schiedam 1957) is religiepsycholoog en theoloog. Zij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelijke gezondheid namens het KSGV. Daarnaast is zij vrijgevestigd trainer/coach/supervisor. Eerder werkte zij o.a. als vrijzinnig voorganger in Leiden/Oegstgeest en Delft. www.hettyzock.nl

Uitvoering : Hetty Zock
Wanneer : Zondag 25 maart 2018
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Hetty Zock
Leiding : Hetty Zock
Datum(s) : Zondag 25 maart 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede, Ericalaan 1
Contactpersoon : Machteld Huurman

Theaterproducties die tot nadenken stemmen

Na uw bezoek van de theatervoorstelling "De Vlieg: Zoetstof", op vrijdag 23 maart 2018 in Cultura, willen we onderzoeken op welke manier oude patronen gewild of ongewild een rol speelden in je opvoeding en wellicht nog steeds spelen in je leven.

Na uw bezoek van de theatervoorstelling "De Vlieg: Zoetstof", op vrijdag 23 maart 2018 in Cultura, willen we onderzoeken op welke manier oude patronen gewild of ongewild een rol speelden in je opvoeding en wellicht nog steeds spelen in je leven.

De Vlieg: Zoetstof ‘Zoetstof’ is een vrolijke familietragedie over het verzinken in oude patronen waaruit je dacht voorgoed ontsnapt te zijn. De spelers zijn talentvolle jonge acteurs; de voorstelling kwam tot stand i.s.m. theatergroep Keesen & co.

Meer informatie nodig voordat je besluit om te komen?                                                ga naar www.zingesprek.nl/theater                                                                                 of mail:                                                                                       of bel: 0651076298

 

Uitvoering : Ina ter Avest en Gladys Brinckman
Wanneer : Maandag 26 maart 2018
Code : A11
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest en Gladys Brinckman
Datum(s) : Maandag 26 maart 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Silva Sanat, Stationsweg 60, Ede
Contactpersoon : Ina ter Avest
Website : www.zingesprek.nl/theater

“In mensengezichten kijkt Gij ons aan”: een blik in de Orthodoxe kerk

In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de “Byzantijnse Kerk” sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar vroomheid en structuur maar ook haar kunst …..

In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de “Byzantijnse Kerk” sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar  vroomheid en structuur maar ook haar kunst van bv iconen. Als backpacker ben ik ooit met een aantal medestudenten theologie door Griekenland gereisd en ben bijzonder geraakt door het mystieke karakter en de “hemelse liturgie” van de orthodoxe kerk.

Met elkaar willen we een kijkje nemen in de uitingsvormen van de “Oosters Kerk”: dan denk ik aan de “Heilige Liturgie van Johannes Chrysostomos”, de symboolwereld van de Iconen, de bouwkunst, de kloostertraditie van o.a. de monnikenrepubliek Athos en eventueel zingen we samen op de wijze van de monniken een orthodoxe ecthenie.

 

Uitvoering : pastor Hans Lucassen
Wanneer : donderdag 5 april 2018
Code : D19
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : pastor Hans Lucassen
Datum(s) : donderdag 5 april 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, Ede
Contactpersoon : Toos Ettema
Extra info 1 : inloop vanaf 19.45 uur

Jong talent in Ede

Het ensemble Coronis bestaat uit vier musici. Ada Perez (Traverso), Tim Veldman (Klavecimbel), Iris van 't Veer (Sopraan) en Gerrieke Verheij (Barokcello). Het programma zal getiteld zijn "Stilte na de storm", met muziek van Händel, Vivaldi, Telemann en Campra.

Uitvoering : Ensemble Coronis
Wanneer : zaterdag 7 april 2018
Code : JTE06
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Ensemble Coronis
Datum(s) : zaterdag 7 april 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats : Lutherse Kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Contactpersoon : wim eikelboom w.eikelboom9@upcmail.nl
Extra info 1 : aan de uitgang staat een mandje

Het verguisde christendom

Oorsprong en teloorgang van de vroegste 'kerk' en de positie van de vrouw. Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom, nog voor het ontstaan van de Bijbelse evangeliën.

Dit komt mede doordat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk. Jacob Slavneburg toont in de lezing aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken en de vroege christelijke gemeenten. De 'oudste' christenen zouden zich op geen enkele wijze in de huidige kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake. In de lezing wordt een fascinerend beels geschetst van de oergemeente voor de val van Jeruzalem. Ook zal er aandacht worden besteed aan de positie van de vrouw in de vroegchristelijke gemeenten en wat er daarna gebeurde aangaande de waardering van de vrouw.

Jacob Slavenburg (1943) is cultuurhistoricus, docent en auteur van vele boeken over het vroege christendom.

Uitvoering : Jacob Slavenburg
Wanneer : woensdag 11 april 2018
Code : E23
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Jacob Slavenburg
Datum(s) : woensdag 11 april 2018
Aanvangstijd : 20.00
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arie de Niet

Voltooid leven.. of ga ik nog even ?

Het initiatief wetsvoorstel “Voltooid Leven” van D66 Kamerlid Pia Dijkstra maakt veel los in ons land. Wat betekent dit initiatief voor onze samenleving en de manier waarop we omgaan met leven en dood?

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw wordt in Nederland een maatschappelijk debat gevoerd over de mogelijkheid om zelf actief het eigen leven te beëindigen. Begin van deze eeuw is als gevolg daarvan de euthanasiewet opgesteld voor mensen die ondraaglijk en uitzichtsloos lijden.

Er zijn ook mensen die aangeven dat zij klaar zijn met hun leven en vragen om het recht op hulp bij zelfdoding. Zij lijden onder het vooruitzicht verder te moeten leven en verkiezen daarom een zelfgekozen levenseinde. De euthanasiewet kan hen niet verder helpen.

Tijdens een interactieve avond verkennen we het onderwerp en gaan we in gesprek over de vragen achter dit wetsvoorstel. Wat bedoelt iemand als hij zijn leven als voltooid beschouwt? Kan iemand klaar zijn met leven of is er een andere vraag achter de stervenswens? Hoe staan we zelf in dit maatschappelijk debat en wat roept de gedachte aan  een voltooid leven bij ons op?

Wie zich wat meer wil oriënteren op het onderwerp naast de krantenberichten, kan het rapport van de Commissie Schnabel downloaden of kopen onder de titel “Rapport Adviescommissie Voltooid Leven” of bijvoorbeeld het boek lezen van Els van Wijngaarden met als titel “Voltooid Leven, over leven en willen sterven” (2016).

Uitvoering : ds. Marcel Wielhouder, ethiekadviseur/geestelijk verzorger Opella
Wanneer : donderdag 12 april 2018
Code : D20
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Marcel Wielhouder, ethiekadviseur/geestelijk verzorger Opella
Datum(s) : donderdag 12 april 2018
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof, Hoflaan 2 Ede

Spiritualiteit als levenskunst

De christelijke en vele andere spirituele tradities ontwikkelden in de loop der eeuwen een scala aan oefeningen en inzichten waarmee we een ander soort levenskunst kunnen ontwikkelen een die ons bevrijdt van onze gehechtheden en onze ego-gerichtheid, en die ons helpt uit te groeien tot eenvoudige, wijze en liefdevolle mensen.

Uitvoering : Hein Stufkens
Wanneer : zaterdag, 14 april 2018
Code : E22
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Hein Stufkens
Datum(s) : zaterdag, 14 april 2018
Aanvangstijd : 10.30 -16.30 uur
Plaats : Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28
Kosten : Nog niet bekend
Contactpersoon : Gerdine Gaikhorst
Website : www.lacordelle.nl

Samen zingen

Zingmorgen met oude liederen uit een ver of recent verleden. Loes van Laar geeft uitleg over de herkomst en we genieten van de melodieën, nostalgie en herinneringen.

Uitvoering : Loes van Laar
Wanneer : zondag, 22 april 2018
Code : E24
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Loes van Laar
Datum(s) : zondag, 22 april 2018
Aanvangstijd : 10.30 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : Vrijwillige bijdrage
Contactpersoon : Machteld Huurman

Lente in Parijs, een vertelconcert

Een concert waarbij de verteller je bij de hand neemt en in de sfeer brengt van de kunststad Parijs. Al verhalend worden de stukken die gespeeld worden toegelicht. Ervaar hoezeer muziek betekenis krijgt, wanneer je beter begrijpt waarnaar je luistert.

We gaan op expeditie naar Parijs met pianiste Corien van den Berg, cellist Sander Westphal, fluitiste Francien Post en verteller Caroline Oosterveen. Op het programma staan delen uit de sonate van Debussy, delen uit de sonate van Poulenc en een variëteit aan korte stukken (Fauré, Ravel, Satie, Gaubert) met allerlei verschillende sferen. Beleef een mooie muzikale wandeling, een lentedag in Parijs!

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen & trio: Corien vd Berg, Francien Post & Sander Westphal
Wanneer : Donderdag 26 april 2018
Code : E26
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen & trio: Corien vd Berg, Francien Post & Sander Westphal
Datum(s) : Donderdag 26 april 2018
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Noorderkerk
Kosten : collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Restaurant Ont-moeten

Eten met een thema, eten doe je samen. Laat u verrassen tussen de gangen door.

Uitvoering : Loes van Laar
Wanneer : Maandag, 14 mei 2018
Code : E25
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Loes van Laar
Leiding : Loes van Laar
Datum(s) : Maandag, 14 mei 2018
Aanvangstijd : 18.00 uur
Plaats : Ericakerk
Kosten : € 8,=
Contactpersoon : Machteld Huurman
Website : www.vrijzinnigen-ede.nl
Volgeboekt

Rome anders, een verrassende 6-daagse reis

Een oecumenische reis naar Rome. Deze keer net even verrassend anders! Naast ruimte voor de highlights willen we Rome net even anders verkennen dan wanneer je er voor het eerst komt.

Het gaat om de beleving en het dolce vita (zoals de Italianen dat zo mooi zeggen, het goede leven). Zo volgen we onder meer het spoor van Bernini, maken een fietstocht door Rome, spreken met gepassioneerde kenners van het zoete leven, gaan happen en stappen door de wijk Trastevere, bezoeken de abdij van de Benedictijnen….

Voor meer informatie zie de folder bij de downloads.

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen, ds. Theo Pieter de Jong en Mariëlle Jellema
Wanneer : Maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2018
Code : D21
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen, ds. Theo Pieter de Jong en Mariëlle Jellema
Datum(s) : Maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2018
Plaats : Rome
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Stiltewandeling

Stiltewandeling Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor meditatieve teksten.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur: we lopen samen op zonder te spreken, we staan op een aantal punten stil om te luisteren naar een mooie tekst, om de omgeving in ons op te nemen, of voor persoonlijke gedachten. Het kan verrijkend en rustgevend zijn om zo met elkaar te ervaren wat zich aandient in onszelf, in de natuur om ons heen, in de aangereikte teksten.

We lopen met een groep van maximaal 20 deelnemers: start is op 10 juni om 19.00 uur vanaf het natuurcentrum Ede, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL. Het is de bedoeling dat u daar zelf naar toerijdt. De route gaat over meest onverharde en gedeeltelijk niet al te vlakke paden. Na afloop kan bij het natuurcentrum nog worden nagepraat voor wie dat fijn vindt.

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty v.d. Berg
Wanneer : zondagavond 10 juni 2018
Code : D22
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty v.d. Berg
Datum(s) : zondagavond 10 juni 2018
Aanvangstijd : 19.00 uur
Plaats : Natuurcentrum Ede, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede
Kosten : Koffie en thee in het natuurcentrum kosten €1.20 per consumpte
Contactpersoon : Jetty v.d. berg
Extra info 1 : Tijdens de wandeling worden op een geschikte plek alleen enkele passende gedichten ten gehore gebracht.